Item#3: Quartz

quartz.jpgquart-detail.jpg

Cristalul de β-cuarţ (SiO2) prezentat aici este caracteristic clasei trigonale şi cristalizează sub temperatura de 573 grade Celsius. În detaliu se pot observa indivizii cristalini eliminaţi în etapa creşterii paralele.

Culoare: frecvent incolor, până la diferit colorat (varietăţi)

Urmă: incoloră

Luciu: sticlos, gras în spartură

Transparenţa: transparent sau translucid

Clivaj: absent, Spărtură: concoidală

Duritate: 7 [Moh`s], 120 pe scara absolută

Densitate: 2,65

The β-quartz (SiO2) is characteristic for the trigonal crystal system and is formed under 573 degrees Celsius. In the detail the individuals exceeded in the parallel growth phase can be seen.

The photos can be used if source is acknowledged.