Item#12: Pectinidae

Aceste cochilii aparţin unor specii de bivalve marine din familia Pectinidaelor. În prima imagine este prezentată cochilia unuei specii actuale (ar putea fi atribuit genului Chlamys). Aceasta a fost colectată în Tunisia şi primită cadou. Culoarea roşiatică se datorează ionilor de fier şi nucleo proteinelor specifice speciei de moluscă. În imaginea alăturată pimei fotografii sunt resturi ale unor bivalve de vârstă eocenă descoperite pe Valea Someşului Mic, în calcarele ce corespund unitatăţii litostratigrafice a Calcarului de Cluj (Hofmann, 1879).

Mai jos: partea internă a cochiliei şi specii crustacee cu cochilie (Balanus).

This shells are the shells of marine species of bivalves from Pectinidae Family. In the first photo is presented a living species` shell (maybe Chlamys), collected in Tunis. The red color is due to iron oxides and the nucelo-proteins of the mollusc. In the second picture some fossil species can be seen, found in the lithostratigraphic unit of Cluj limestone, of Someşul Mic Valley. Above: species of Balanus, crustaceans who produce their own shells.

The photos can be used provided the source is acknowledged.

5 thoughts on “Item#12: Pectinidae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s