Legatura dintre incendiile de padure si incalzirea globala

Thomas W. Swetnam de la The University of Arizona din Tucson, având la bază studii efectuate, afirmă ca procesul de despădurire declanşat de incendiile cauzate antropic contribuie la aproximativ “o cincime din efectul de seră cauzat de oameni”. Swetnam, director al UA’s Laboratory of Tree-Ring Research, identifică incendiile ca fiind un catalizator primar pentru schimbările climatice la nivel global. Rodul cercetărilor acestei echipe, materializat în lucrarea ştiinţifică, este şi un demers pentru o mai bună investigare a rolului incendiilor în ecosistemele terestre.

Incendiile de pădure nu sunt doar un răspuns la încălzirea globală ci ele au şi un efect de accentuare a acesteia. Este un mecanism pe care l-aş numi “feedback pozitiv”, adică temperatura mediului, care contribuie semnificativ la susţinerea şi propagarea incendiilor de pădure spontane, de exemplu, va fi la rândul ei afectată în sens crescător de incendiile de pădure pe care le alimentează. De asemenea eliberarea masivă a dioxidului de carbon în porcesul de combustie contribuie la creşterea semnificativă a efectului de seră.

Problema incendiilor este mult mai subtilă decât cineva ar crede. Incendii de pădure au existat dintotdeauna în istoria Pănântului. Se cunosc foarte puţine lucruri despre locul şi rolul incendiilor în ecologie, climatologie, paleoecologie şi altele. Jennifer K. Balch de la National Center for Ecological Analysis and Synthesis din Santa Barbara, California spune că există “o aparentă intensificare recentă a feedbackului incendiilor care au fost exacerbate de schimbările climatice”.

Comisia Europeană, prin JRCInstitute for Environment and Sustainability, a demarat cu ceva ani buni în urmă un sistem informatic al incendiilor de pădure din Europa, EFFIS, prin colectarea de date de la statele membre sauîn proces de aderare. Acesta conţine date statistice istorice valoroase care ar putea fi exploatate în direcţia descifrării legăturii dintre incendii şi încălzirea globală.

Bibliografie:

D. M. J. S. Bowman et all. – Fire in the Earth System, Science 24 April 2009:
Vol. 324. no. 5926, pp. 481 – 484, DOI: 10.1126/science.1163886