Item#45: AUR / GOLD

Aurul se formează în depozite pneumatolitice-hidrotermale venoase asociate cu cuarţ, în şisturi cristaline metamorfice sau ca zăcăminte secundare aluvionare. Cele mai frumoase cristale de aur provin din Munţii Apuseni. Cele mai mari zăcăminte sunt în Africa de Sud – Wittwatersand şi Transvaal.

Culoare: variază în funcţie de conţinutul de argint şi cupru (galben deschis – roşu oranj), dar şi alte impurităţi.

Urma: aurie

Luciu: metalic

Clivaj: absent

Duritate: 2,5 -3

aur

Gold is formed in hydrothermal deposits, often associated with quartz, in metamorphic rocks and secondary sedimentary  deposits. The most beautiful gold crystals are found in Apuseni Mountains form Romania.

Color: it varies from yellow-gold to red-ish orange, due to silver and copper and other impurities.

Streak: gold

Luster: metallic

Cleavage: none

Hardness: 2,5 -3

The photo can be used provided the source is acknowledged.