Resonating in my head

I am the dragon of love, a relentless prince of hate

and

To fall in love, to fall in love, to fall in love with life again

Lucrarea: realizată de Pantea Dorina – Căderea lui Adam (la expoziţia absolvenţilor Universităţii de Artă si Design Cluj Napoca; foto by LiftingShadows (c) 2009).