Separarea Bisericii de Stat in Uniunea Europeana

1. În Grecia Constituţia elenă prevede că Biserica Ortodoxă greacă este Biserică de stat.

2. În Suedia există o Biserică Luterană de stat, recunoscută ca atare de legile suedeze.

3. Biserica Anglicană în Marea Britanie este condusă de Regină.

4. În Italia concordatul dintre Vatican şi Statul italian are prevederi în favoarea catolicilor.

5. În România vechile Constituţii au recunoscut rolul dominant a Bisericii Ortodoxe în istoria poporului român.

Gelu Călina – Câteva consideraţii asupra problematicii separaţiei dintre Bisrică şi Stat. Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei (p.38), Curtea Veche, 2006.