O rugaciune ascultata

Iertarea şi vindecarea păcatului vin doar prin Domnul Isus Cristos, în urma unei rugăciuni în care:

te vei umili înaintea Domnului. Aceasta înseamnă să-ţi pară realmente rău de păcatul pe care l-ai săvârşit, să înţelegi preţul enorm care a fost plătit pentru a fi iertat, să înţelegi că tot ceea ce este bun în tine vine de la El.

te vei ruga [cu sinceritate]. Îţi vei mărturisi păcatul şi vei dori iertarea Lui.

vei căuta Faţa Lui. Doreşti să ştii sigur că ai fost iertat şi de aceea vei cauta să Îl vezi, să ştii că realaţia ta a fost refăcută şi vei dori să-L cunoşti mai mult.

te vei întoarce de la căile rele. Vei hotârî să abandonezi acel păcat, să renunţi la ceea ce îţi provoacă “plăcerea de o clipă” pentru a-I fi pe plac Lui. Asta nu înseamnă că nu vei mai cădea niciodată în acelaşi păcat ci înseamnă că nu o vei ţine păcătuind şi nu te vei complace în acel păcat ca un mod de viaţă.

Din 2 Cronici 7:14

dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.

Circ-ul lui Richard Dawkins

Profesorul Dawkins, unul dintre faimoşii atei fundamentalişti, va publica în septembrie volumul The Greatest Show on Earth*, la celebra Editură Bantam Press, cea la care Scurta istorie a timpului a devenit cea mai bine vândută carte de popularizare a ştiinţei.

Times prezintă în ediţia electronică  un extract din acest volum în care Dawkins ar susţine că persoanele care resping teoria evoluţiei ar trebui plasate pe acelaşi nivel cu cei care neagă holocaustul. Eu sesizez în această afirmaţie multă înrâurire emoţională, o lipsă făţişă de respect faţă de victimele atrocităţilor naziste (în spatele cărora se află o filosofie materialist-atee, unii istorici găsind chiar legături între darwinism şi nazism) şi o evidentă lipsă de simţ moral. Se pare că afirmaţia citată nu este a lui Dawkins ci a editorului, deoarece în extractul respectiv nu am am găsit o.

Probabil cartea va apărea la Humanitas (?) în câţiva ani.

Sintagma The Greatest Show on Earth este frecvent asociată cu circul, cel mai mare spectacol al lumii, de unde şi titlul post-ului. Nu are legătură cu titlul cărţii.