Evolutie convergenta (?)

ScienceNOW anunţă că masculii a două specii de păsări şi-au evoluat independent acelaşi cântec în decurs de 3 milioane de ani. Cercetătorii spun că asta s-a întâmplat deoarece asigură o strategie mai eficientă în faţa altor masculi. Însă la ce fel de evoluţie se referă? Ar putea o asemenea descoperire să nu facă referire la termenul evoluţie?

Speciile în cauză sunt Hypocnemis subflava şi H. peruviana. Ambele trăiesc în sud-vestul Amazonului însă au habitate uşor diferite: prima specie preferă petecele de bambus în timp ce a doua desişurile. De asemenea păsările au un penaj diferit: H. subflava are pieptul galben (de unde şi numele) iar H. peruviana are pieptul albicios. Cercetătorii vorbesc în acest caz despre convergenţă evolutivă: ambele specii şi-au dezvoltat acelaşi cântec deoarece le-a oferit un avantaj. Nu ar fi însă mai rezonabilă explicaţia că genul Hypocnemis s-a diversificat pornind de la un tip comun? În acest scenariu păsările ar dispune de capacitatea de adaptare la condiţii diferite de mediu şi astfel se pot explica diferenţele în coloraţia penajului. Cântecul identic nu ar fi decât o confirmare a faptului că speciile aparţin aceluiaşi tip iniţial. Astfel nu mai este necesar conceptul de evoluţie convergentă. Se poate merge pe proiectarea unui tip iniţial cu putere de adaptabilitate şi diversificare. Astfel, evoluţia din acest exemplu este o simplă diversificare, o simplă schimbare în timp. Dar nu este o (macro)evoluţie, în sensul transmutaţiei speciilor, în sensul adaosului de informaţie – nu este un exemplu de  evoluţie de  la amibă la om şi nici nu poate fi extrapolată pentru a susţine o asemenea poziţie.

Photo: Matt DeresGymnopithys leucaspis. Pentru a vedea speciile discutate aici vizitaţi pagina ScienceNow, sursa ştirii.