Parintii Bisericii si intelectualismul

Părinţii Bisericii, cu toate că acordau demersurilor intelectuale o importanţă secundară şi inferioară cunoaşterii spirituale, nu au încurajat niciodată un spirit antiintelectual. Ei nu au negat nici rolul pozitiv al învăţăturilor laice – atunci când acestea erau puse într-un context potrivit – în atingerea înţelepciunii de către om. De fapt, nu numai că unii dintre cei mai renumiţi Părinţi erau consideraţi învăţaţi şi clerici în acelaşi timp, dar ei au ajutat şi la cultivarea întregirii spirituale a multor tineri din vremea lor prin echilibrul impus între pregătirea minţii şi formarea sufletului.

Arhiepiscop Chrysostomos