Carti cu autograf

 1. Victor Babeș – Curs de anatomie patologică generală – Ed. Instit. de Patologie și Bacteriologie, 1899
 2. Emil Gârleanu pe Brândușa de Brieux, Minerva, 1911 (9.22.1911, Craiova)
 3. Zaharia Bârsan – Trandafirii roșii – Minerva, 1915 (lui Ion Peretz care semnează și el e volum, probabil 1919)
 4. Zaharia Bârsan – Domnul de rouă – CR, 1947
 5. V. Voiculescu – Din țara zimbrului și alte poezii – Tip. Lupașcu, , 1918 (cu ex-libris Agopian și GC Nicolescu, care semnează și pagina de titlu)
 6. Gala Galaction – Raboj pe bradul verde – Viata romaneasca, 1920 (lui A. T . Stamatiad, 1922)
 7. Camil Petrescu – Versuri. Ideia. Ciclul morţii – Cultura Naţională, 1923 (lui Torouţiu)
 8. C. Gane – Pe aripa vremei – 1923 (lui Mihail Sadoveanu, iunie 1923)
 9. Paul Zarifopol – Din registrul ideilor gingaşe – Ed. Cultura Naţională, 1926 (27 sept 1926)
 10. Cezar Petrescu – Aranca. Știma lacurilor  – SOCEC, 1927
 11. Nicolae Iorga – istorie universală si românească,  cursurile de la Valenii de Munte, Cuvântul,  1929 (pt Barbu Theodorescu)
 12. Nicolae Iorga – Oeuvres inedites de Nicolas Milescu – Ed. CULTURA NAŢIONALĂ, 1929 (lui Ctin Marinescu, care face câtevamențiuni in creion)
 13. Grigore Antipa – L’occupation ennemie dela Românie – presses universitares de France, Paris 1929 (lui Ion Ionescu)
 14. Liviu Rebreanu – Crăișorul – Cartea Românească, 1929 (preotului Gh. Floru, 10.12.1942, București)
 15. Dr. Alexandru Nicolescu Episcopul Lugojului – Stropi de rouă – Ed. Soc. “Sfanta Unire”, 1929
 16. Ion Barbu – Joc Secund – Ed. Cultura Naţională, 1930 (dedicată lui Traian Gheorghiu, 17 mai 1940)
 17. Emil Iasc – Maica cea tânără – Ed. Societatea de mâine, 1931 (lui Ion Marin Sadoveanu, 10 noi. 1931, Cluj)
 18. Ilarie Voronca – Act de prezenţă – “Colecţia Carte cu Semne”, 1932 (poetului, criticului de artă şi diplomatului român Ştefan Neniţescu, mai 1932)
 19. Gh. M. Cantacuzino – Arcade, firide și lespezi – CR, 1932 ( lui Paul Marinescu, mai 1932, București)
 20. Gh. M. Cantacuzino – Despre o estetica a reconstructiei – CR, 1946 ( lui M. Cernei, 30.12.1946)
 21. Radu Boureanu – Sbor alb – Colecția Revistei AZI, 1932 (27 oct 1932) cu 4 scrisori și o poezie scrise olograf
 22. Radu Boureanu – Cai de apocalips – Ed. Contemporana, 1939 (mai 1942)
 23. Radu Boureanu – Moartea morilor de vânt – EpL, 1961 (lui Mircea Fodoreanu, iunie 1961, şi cu dedicaţia acestuia mai departe către Vasile Ion Titel)
 24. Radu Boureanu pe Athanor-ul lui Gellu Naum, Cojocna, 1970
 25. Isidor Colin pe Bazele Metafizicei Moravurilor de Kant – Ed. Tiparnița
 26. Mircea Eliade – Oceanografie – Ed. Cultura Poporului, 1934 (lui Aurel Boia, dec. 1934)
 27. Mircea Eliade – Auf der Mantuleasa Strasse –  Bibliothek Shurkamp, 1975 (to Wendy  nov. 1978)
 28. Mircea Eliade – Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions – University Of Chicago, 1976 (to Wendy Doniger O’Flaherty, March 1978, Chicago)
 29. Mircea Eliade – Histoire des croyances et des idees religieuses – Payot, 1976 (to Wendy, mar. 1978, Chicago)
 30. Mircea Eliade – Neunzehn Rosen – Bibliothek Shurkamp, 1982 (to Wendy 19 nov. 1982)
 31. Mircea Eliade – Les Trois Graces – Gallimard, 1984 (to Wendy, March 1984, Chicago)
 32. Constantin Noica – Rene Descartes : Regulae ad directionem ingenii – Tipografia Ioan Gott Fiul Braşov, 1935 (dedicată lui Ctin Rădulescu-Motru, Bucureşti, sept 1935) – conţine şi o scrisoare din 1949 si o fotografie originala
 33. Constantin Noica – Rene Descartes : Regulae ad directionem ingenii – Tipografia Ioan Gott Fiul Braşov, 1935 (dedicată lui Edgar Papu, Bucureşti, ian 1936)
 34. Constantin Noica – Creaţie şi frumos în rostirea românească – Eminescu, 1973 (lui Edgar Papu, dec. 1973)
 35. Constantin Noica – Creaţie şi frumos în rostirea românească – Eminescu, 1973 (lui Eugen B oarbu, ian. 1973)
 36. Constantin Noica – Povestiri despre om – CR 1980 (nov. 1980)
 37. Constantin Noica – Devenirea intru fiinta – Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1981 (oct. 1981)
 38. Ion Minulescu – Nu sunt ce par a fi… – FpLsA Regele Carol II, 1936 (lui Pompiliu Constantinescu, 6.5.193t6)
 39. Vasile Militaru – Cantecile vinului – 1938 (lui N. Bujor, 8 nov. 1938)
 40. Vasile Militaru  – Stropi de rouă  –  CR, 1940 (7 dec 1942) dublă semnătură pt Tascu Dinischiotu
 41. Jean de la Varende – Le Centaure de Dieu – Grasset. 1938
 42. Ion Agârbiceanu – Licean… odinioară – Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1939 (lui Coriolan Suciu, 25.02.1943, Sibiu)
 43. Veturia Octavian Goga pe Din larg – Ed. pt. Cultură și Artă, 1939 (lei A. Iordan, 22 martie 1939)
 44. Nicolae Cartojan – Pribegia lui Mihail Kogălniceanu in Bucovina la 1848 – circa 1940
 45. Ionel Teodoreanu – Ce-a văzut Ilie Pânişoară – CR, 1940
 46. fiul lui I. Teodoreanu pe La porţile nopţii – CR, 1947 (24 apr 1958, Bucureşti)
 47. Eugen Lovinescu – Aqua Forte – Ed. Contemporană, 1941 (revistei “Luceafărul”, 29.11.1941)
 48. Eugen Lovinescu, Olimpiu Boitoş – T. Maiorescu şi contemporanii lui – Casa Şcoalelor, 1943 (lui O. Boitoş, 27 mai 1943 – autorul moare pe 16 iulie 1943)
 49. Alice Voinescu  – Aspecte din teatrul contemporan – Fundatia regală, 1941 (lui Liviu Rebreanu)
 50. Ioan al. Brătescu Voinesti – Întuneric și lumină – Cr, 1941
 51. Tiberiu Brediceanu – La seceriș, 1942, (1944)
 52. Ion Pillat – Implinire – Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942 (lui Alexandru Phillipide, 20 mai 1942)
 53. Dimitrie Stelaru – Noaptea geniului – “Bucovina” I. E. Torouţiu, 1942 (3 aprilie 1942, triplu autograf)
 54. Dimitrie Stelaru – Ora fantastică – Ed. Prometeu, 1944 (lui Corneliu Medrea, dec. 1944) conține 9 schițe de Medrea și o scrisoare ministrului bulgar
 55. Dimitrie Stelaru  – Ora fantastică  – Prometeu, 1944 (lui George Macovei, oct 44)
 56. Dimitrie Stelaru  –  Mare incognitum  – EPL, 1967 ( lui Vasile Zamfir,  1.4.67)
 57. Lucian Blaga – Opera dramatică – Dacia Traiană, 1942 (lui Ben Corlaciu)
 58. Lucian Blaga pe Goethe – Faust – Editura de stat pentru Literatura si arta, 1955
 59. Lucian Blaga pe Goethe – Faust – Editura de stat pentru Literatura si arta, 1955
 60. Dr. George D. Vasiliu – extras Analele Institutului de Cercetări piscicole – M.Of. 1942 (lui V. Pop)
 61. Dr. George D. Vasiliu – extras Notationes biologicae – M.Of. 1943 (lui V. Pop)
 62. Licu Pop – Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu – Dacia Traiana, 1942
 63. Eusebiu Camilar – Prapadul Solobodei – Cartea Moldovei, 1943 (5.12.1943)
 64. Al. Borza – Vegetația Banatului în timpul romanilor – Tipografia Românească, 1943
 65. Al. Borza – Vegetația Muntelui Semenic din Banat – Tipografia Cartea Românească, 1946
 66. Constantin Ghiban – Flori de primăvară – Luceafărul, 1943
 67. Eugenia Mureșanu – Invierea Fariseului Eleazar – Editor Emil Hațieganu, 1943 (prof. Traian Popovici, 25 iunie 1946, Cluj)
 68. Onisifor Ghibu – Puncte cardinale pt o concepție românească a educației – Institutul de arte grafice Dacia Traiana, 1944 (lui Mircea Malița  Sibiu 20 aug 1970)
 69. Serban Cioculescu – Dimitrie Anghel – Publicom, 1945 (20.08.48)
 70. Romulus Todoran – Poezii populare… [extras] – 21 sept. 1945
 71. Miron Radu Paraschivescu – Talmaciri – Fundatia regele Mihai I, 1946 (6 Apr 1946)
 72. Eugen Jebeleanu – Scutul păcii – Ed. de Stat, 1949 (lui Traian Stoica, 14 iul.1949)
 73. Eugen Jebeleanu  –  Hanibal – Cr, 1973 (5 apr 1973)
 74. Eugen A. Pora – Modificări fiziologice în timpul ascnensiunii Muntelui Vlădeasa – Monitorul Oficial, 1949
 75. Eugen A. Pora – Un animal nou pentru cercetări experimentale asupra nevertebratelor – Monitorul Oficial, 1949
 76. Eugen A. Pora – Memoriu de titluri şi lucrări – 1979
 77. Mihail Sadoveanu – Nicoară Potcoavă – Tineretului, 1952 (iulie 1953)
 78. Cornelia Brediceanu-Blaga pe ediția Ivașcu, EpL, 1967 (lui George Gălătescu, 1967)
 79. K. H. Zambaccian – Insemnarile unui amator de arta – ESPLA, 1957
 80. Mihail Jora – 15 cântece – 1957 (Oct 1957)
 81. Camil Baltazar – Versuri  – EpL, 1957 ( Cireșar 1957)
 82. Claude Sernet  – D’ une suite sans fin –  Pierre Seghers, 1953 – Traian și Doina Moraru Paris, 30.12 1957
 83. Gellu Naum pe J.H. Fabre – Din lumea insectelor  – Editura Tineretului, 1957
 84. Gellu Naum – Cartea cu Apolodor – Ed. Tineretului, 1963 (23 feb 1964)
 85. Gellu Naum – copacul animal – Ed. Eminescu, 1971 (dedicata lui Paul Anghetl, oct. 1971)
 86. Gellu Naum – Descrierea turnului – Litera, 1975 (lui Ion Bitzan, 5 oct 1975, Comana)
 87. Gellu Naum – Insula… – CR, 1979 (familiei Niţelea, apr. 1979)
 88. Gellu Naum – Insula. Ceasornicăria Taus. Poate Eleonora… – CR, 1979
 89. Gellu Naum – Poeme/ Poems –  în afara comerţului 1983 (dedicată lui Stephen Schwartz, San Farncisco, CA, feb. 1983)
 90. Gellu Naum – Zenobia – CR, 1986 (dr. Silviu Gropeanu, 29 apr. 1986, Comana)
 91. Gellu Naum – Zenobia – CR, 1986
 92. Gellu Naum – Malul Albastru – CR, 1990 (dr. Silviu Gropeanu, 5 aug. 1990, Comana)
 93. Mitzura Arghezi pe Cartea cu jucarii – Ed. Tineretului, 1958 (18 nov 1958)
 94. Gy. Szabo Bela – Schițe de călătorie din China – ESPLA, 1959 (4 apr 1960, București)
 95. Franyo Zoltan traducătorul Poeziilor de M. Eminescu – 1961 – lui M. Vaida, 18 sept. 1961, Timisoara
 96. Florența Albu –  FĂRĂ POPAS – EpL, 1961, (aug 1961, lui Vasile Zamfir)
 97. Tudor Arghezi – Poetes d’ajourdhui – Ed. Pierre Seghers, 1963 (24 feb 1964 Sorbona, lui Dimitrie Pacurariu)
 98. Tudor Arghezi – Poeme noi – Editura pentru Literatură, 1963 (poetului Tomozei)
 99. Ion Popescu Gopo – filme – Meridiane 1963
 100. Demostene Botez – Oglinzi – EpL, 1963 (18.11.1963)
 101. Demostene Botez – Fapte diverse – EpL, 1969 (lui Traian Stoica, 29 aug. 1969; cu câteva note în creion ale criticului)
 102. Demostene Botez – Memorii – Ed. Minerva, 1970 (9.1.1971)
 103. Aurel Rău – Jocul de-a stelele – EpL, 1963 (lui Mircea Vaida, 22 ianuarie 2964, Cluj)
 104. Aurel Rău – Turn cu ceas – Dacia, 1971 (Florenței Albu)
 105. Aurel Rău – Zeii asediați – Ed. Albatros, 1972 (Florenței Albu)
 106. Aurel Rău – Întâlniri cu scriitori – Univers, 1976 (Florenței Albu,sept 1976)
 107. Aurel Rău, Emil Chendrea – Micropoeme – Dacia, 1976 (pentru Eta si Iuliu Boeriu, 1976, ed. bibliofila nr. 30 din 61 cu o vigneta originala a ilustratorului)
 108. Aurel Rău – Lucruri și stele – Ed. Palimsest, 2003 (5 setp 2013. Cluj-Napoca, Muzeul de Artă)*
 109. Constantin Chiriță – Drum bun, cireșari! – Tineretului, 1963 (Doinei Tudoran, 28 iunie 1963)
 110. Constantin Chiriţă – Pasiuni – EpL, 1964 (8 iul 1964)
 111. Constantin Chiriţă – Pasiuni – EpL, 1964 (1964)
 112. Marin Preda – Morometii (editia a VVI-a) – Tineretului, 1964 (feb 1973)
 113. Marin Preda – Imposibila Întoarcere – CR, 1972 (feb 1973)
 114. George Călinescu – Viața lui Mihai Eminescu  – EpL, 1964 (lui Eugen Frunză, 9 iunie 1964)
 115. Ana Blandiana – Persoana întâia plural – EpL, 1964 (apr. 1964, criticului Ioan Lungu)
 116. Ana Blandiana  – eu scriu… – Ed cartea românească, 1976 ( 7 mar 20209)*
 117. Ana Blandiana – Somnul din somn  – Cartea Romănească 1977 (pe pagina de gardă – Doinea Cornea și Nicolae Manolescu)
 118. Ana Blandiana  – Eu scriu, tu scrii ,,, – CR, 1976 ( 1 oct 76, primul autograf pe acest titlu)
 119. Ana Blandiana – Somnul din somn  – Cartea Romănească 1977 (25 martie 2016, Cluj-Napoca)
 120. Ana Blandiana – Întâmplări din grădina mea – Ed. Ion Creangă, 1980 (1 oct. 1980)
 121. Ana Blandiana – Autoportret cu palimpsest – Eminescu, 1986 (25 martie 2016, Cluj-Napoca)
 122. Ana Blandiana – Întâmplări de pe strada mean – Ion Creangă 1988 (27 mai 2017, Cluj-Napoca)*
 123. Ana Blandiana – Poezii-poems – Revue des Estudes Roumains, 1989 (25 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 124. Ana Blandiana  – poezii – Ed Minerva, 1989 ( 7 mar 2020)*
 125. Ana Blandiana – Arhitectura valurilor – CR, 1990 (24 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 126. Ana Blandiana – Un arhanghel murdar de funingine – Casa Radio 2004 (24 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 127. Ana Blandiana – Poezii cu si fara Arpagici pentru copii și bunici  – Casa Radio 2004 (27 mai 2017, Cluj-Napoca)*
 128. Ana Blandiana  – este floarea liberă? – Ed casa radio, 2007 ( 7 mar 2020)*
 129. Ana Blandiana  – timpul scrie versuri pe trupul meu – Ed Humanitas, 2008 ( 7 mar 2020)*
 130. Ana Blandiana și Romulus Rusan- Poeme 1964-2004 – Humanitas, 2008 (24 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 131. Ana Blandiana și Romulus Rusan- Patria mea A4 – Humanitas, 2010 (24 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 132. Ana Blandiana – Cele patru anotimpuri. Proiecte de trecut – Ed. Art, 2011 (Mai 2013)
 133. Ioan Alexandru – Cum să vă spun – EPL, 1964 (16. oct. 1964, Bucureşti – dedicaţie Teofil Buşecan)
 134. Ioan Alexandru – Cum să vă spun – EPL, 1964 (25 aug. 1964, Bucureşti – dedicaţie catre Vasile Zamfir)
 135. Ioan Alexandru – Imnele Transilvaniei – Cartea Romînească, 1976 (5 iunie 1976)
 136. Ioan Alexandru – Imne – Albatros, 1977 (Aprilie 1978 – pentru sora poetului, Elena)
 137. Ioan Alexandru – Iubirea de patrie – Eminescu, 1985 (Pasti, 1985)
 138. Ioan Alexandru – Imnele Putnei – CR 1985 (Sf. Pantelimon, 1985)
 139. Ioan Alexandru – Imnele Maramureşului – CR, 1988 (12 iunie 1988, Rusalii, Craiova)
 140. Constantin Abaluta – Lumina Pamantului – EpL, 1964 (lui Luky Elekes, apr. 64)
 141. Constantin Abaluta – unu – CR, 1970 (lui Gabi Melinescu și Nichita Stănescu)
 142. Constantin Abaluta – Piatra și alte poezii – CR, 1972 (lui Gabi Melinescu, februarie 1973)
 143. Nichita Stănescu – O viziune a sentimentelor – EpL, 1964 (lui Liviu Călin, martie 1965)
 144. Nichita Stănescu – Dreptul la timp – Ed. Tineretului, 1965 (lui Ion Titus Persoiu, martie 1964)
 145. Nichita Stănescu – Roşu vertical – Ed. Militară, 1967
 146. Nichita Stănescu – Laus Ptolemaei – Ed. Tineretului, 1968 (lui Costel Raducanu, 1978)
 147. Nichita Stănescu – Necuvintele – Ed. Tineretului, 1969 (dedicată lui Gh. Tomozei)
 148. Nichita Stănescu – In dulcele stil clasic – Ed. Tineretului, 1970 (dedicată lui Gh. Tomozei)
 149. Nichita Stănescu – Necuvintele – Ed. Tineretului, 1969 (aug. 1969, dedicată lui Aurel Dragoş Munteanu)
 150. Nichita Stănescu – 11 elegii/ 11 elegies- Ed. Eminescu, 1970 (decembrie 75? cu intervenție plastic pe portretul autorului)
 151. Nichita Stănescu, Sorin Dumitrescu – Epica magna – CR, 1978 (Olgai Bucataru)
 152. Nichita Stănescu, Sorin Dumitrescu – Noduri şi semne – CR, 1982
 153. Matei Călinescu – Titanul și geniul în poezia lui Eminescu – EpL, 1964 (pentru Mihai Beniuc, sept 1964)
 154. Matei Călinescu – Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter – Eminescu, 1971 (pentru Eta Boeriu, martie 1972
 155. AE Baconsky – Fiul risipitor – 1964
 156. AE Baconsky – Echinoxul nebunilor si alte povestiri – EpL, 1967 (lui Victor Torynopol, 11.07.1967, Bucuresti
 157. I. Peltz – cum i-am cunoscut – EpL, 1964 (1964)
 158. Ovidiu Sturza, îl. Pe Vârste lirice, 1965, IPCluj
 159. Gabriela Melinescu – Ceremonie de iarnă – EpL, 1965 (lui Vasile Zamfir, 16 feb 1965)
 160. Traian Cosovei – Firul de iarba – Ed. Tineretului, 1965 (mai 1968)
 161. Petru Comarnescu – Voronet – Meridiane, 1965
 162. Marin Sorescu – Poeme – EpL, 1965 (nov. 1965, criticului Ion Lungu)
 163. Marin Sorescu – Moartea ceasului – Ed. Tineretului, 1966 (poetului Sandor Kanyadi, aug. 1966)
 164. Marin Sorescu – Poezii 1. Ediție definitivă  – Ed. Scrisul Românesc, 1990 (soției Virginiei Sorescu, 26 martie 1990)
 165. Marin Sorescu – Poezii – Ed. Creuzet 1996 (Mihai Oroveanu, iulie 1996)
 166. Marin Sorescu – Poezii – Ed. Creuzet 1996 (iulie 1996)
 167. Nicolae Breban – Francisca – EL, 1965 (lui Iosif Conta, Bucuresti, iun. 1966)
 168. Nicolae Breban – Animale bolnave – Tineretului, 1968 (lui Gabriel Dimisianu, 4 nov. 1968)
 169. Ion Horea – Umbra plopilor – EpL, 1965 (Florenței Albu, iunie, 1965)

 170. Ion Horea – Dealuri de lut – Dacia, 1990 (13.03.1991)
 171. Emil Botta – Poezii – EPL, 1966 (dedicaţie pentru Consuella şi Iurie Darie, 10.IX.1966)
 172. Emil Botta – Trîntorul – EpL, 1967 (24.xii.1971)
 173. Ştefan Augustin Doinaş – Omul cu compasul – EpL, 1966 (lui Ioan Negoiţescu, 16 aug. 1966)
 174. Ştefan Augustin Doinaş – Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte – CR, 1972 (aug. 1974)
 175. Ștefan Augustin Doinaș – Născut în utopia – Ed. Fundației Cult Române, 1992 (sept 1992)
 176. Ion Pop – Propunere pentru o fântână – EpL, 1966 (lui Ion Vlad, 2 sept. 1966)
 177. Ion Pop – Gramatică târzie – Dacia, 1977 (lui Ion Vlad, iun.1977)
 178. Ion Pop – Ore franceze – Univers, 1979 (dec. 1979)
 179. Ion Pop – Ore franceze – Univers, 1979 (6 nov 2014, Cluj)*
 180. Ion Pop – Nichita Stănescu: spaţiul şi măştile poeziei – Albatros, 1980 (15.02.2013, Cluj-Napoca)
 181. Ion Pop – Soarele şi uitarea – Dacia, 1985 (lui Ion Vlad)
 182. Ion Pop – Gellu Naum: Poezia contra literaturii – Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001 (lui Carmen şi Ion Vlad, dec. 2001)
 183. Ion Pop – Gellu Naum: Poezia contra literaturii – Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001 (6 nov 2014, Cluj)*
 184. Ion Pop – Introducere în avangarda românească – ICR, 2007 (13 dec 2011, Cluj-Napoca)*
 185. Ion Pop – A scrie şi a fi: Ilarie Voronca şi metamorfozele poeziei – CR, 2007 (15.02.2013, Cluj-Napoca)
 186. Ion Pop – Nichita Stănescu: spaţiul şi măştile poeziei – Tracus Arte, 2011 (15.02.2013, Cluj-Napoca)*
 187. Petre Stoica – Miracole – 1966 (lui Nichita Stanescu, Bucuresti, 29.11.1966)
 188. Petre Stoica – Pietre kilometrice – 1963, EpL (Sandei Baciu , 8.4.1964, Bucureşti)
 189. Petre Stoica – Miracole – 1966 (lui Vasile Zamfir, Bucuresti, 29.11.1966)
 190. Petre Stoica  –  Alte poeme  –  EpL, 1968 ( Sandei Baciu, 14 V 1968, Buc)
 191. Petre Stoica – O casetă cu șerpi – CR, 1970 (Florenței Albu, 28 ian 1971, București)
 192. Petre Stoica pe Trakl, Albatros, 1972 (Hertei Spuhn, 4.I.73)
 193. Petre Stoica  –  Sufletul obiectelor – Eminescu 1972 (lui Vasile Zamfir, Bucuresti 30 oct 1972)
 194. Petre Stoica – Iepuri și anotimpuri,  1976, CR (lui Balogh Jozsef)
 195. Ptere Stoica – Viaţa mea la ţară – Cartea Românească, 1988 (dedicată lui I. Vlad, 24 apr. 1988, Bucureşti)
 196. Petre Stoica – Pipa lui Magritte – Brumar, 2005 (București, 4 sept 2005)
 197. Petre Stoica pe Nichita Stănescu – 11 elegii, Mesagerul, Chișinău, 2003, din colecția personală
 198. Petre Stoica pe Nichita Stănescu – Cartea Vorbita, Semne, 2003, din colecția personală
 199. Gheorghe Pituţ – Poarta cetăţii – Luceafărul 1966
 200. Gheorghe Pituț – Stelele fixe – Eminescu, 1977 (poetului Ioanid Romanescu, București, 21 martie 1977)
 201. Gheorghe Pituţ – Noaptea luminată (CMFP) – Albatros, 1982 (către Eta Boeriu)
 202. Ligia Macovei – Expoziție de picture și de grafică – CSCA, 1966 (11.1.1983)
 203. Constantin Stoiciu – Dimineaţa – EpL, 1966 (lui Andrei Blaier, 28.09.1966)
 204. Victor Eftimiu   – cocoșul negru – EPL, 1966, (aug 66)
 205. Ion Caraion – Panopticum – prometeu, 1943 (lui G Călinescu, 10 dec 1944)
 206. Ion Caraion – Dimineața nimănui – Tineretului, 1967
 207. Ion Caraion – Selene si pan – Eminescu, 1971
 208. Ion Caraion – Cimitirul de stele – CR, 1971 (Mţiei Maria Constantin)
 209. Ion Caraion – Deasupra deasuprelor – Litera, 1971
 210. 1Grigore Arbore – Exodul – EpL, 1967 (Cluj-Napoca, 07.06.2013)*
 211. Romulus Vulpescu – Exerciţii de stil – EPL, 1967 (20 nov. 1967)
 212. Romulus Vulpescu pe Ubu de Alfred Jarry – EpL, 1969 (30 mar. 1970, UBucurești)
 213. Romulus Vulpescu – Versuri – Eminescu, 1994
 214. Ion Iliescu – pe volumul Roşu vertical din colecţia personală (1967)
 215. Eugen Todoran – Mitul lui Zamolxe în teatrul lui Lucian Blaga – extras din volumul Folclor literar, Univ. din Timișoara, 1967 (lui Traian Moraru)
 216. Perpessicius – Opere. Mențiuni critice – EpL, 1967 (lui Eugen Jebeleanu, nov. 1967)
 217. Perpessicius – Memorial de ziaristică – Ed. Minerva, 1970 (lui Mişu Ştefănescu, iunie 1970)
 218. Ioana Diaconescu – Furam trandafiri – EpL, 1967 (9 april 1967)
 219. Dominic Stanca – Hurmuzul jupîniţei – Tineretului, 1968 (Etei Boeriu, conţine dedicaţie catren, 1970, Cluj)
 220. Romul Ladea – aug 1968, d-nei Vida
 221. Nora Iuga – Vina nu e a mea – EpL, 1968 (4.06.1974)
 222. Nora Iuga – Berlinul meu e un monolog – CR, 2010 (mai 2016)
 223. Nora Iuga – Câinele ud e o salcie – CR, 2012 (mai 2016)
 224. Nora Iuga – Petrecere la montrouge – CR, 2013 (mai 2016)
 225. Nora Iuga – Câinele ud e o salcie – CR, 2013 (mai 2016)
 226. Gunter Grass – Portret & poesie – Luchterhand, 1968 (w/ original photo)
 227. Zaharia Stancu – Ce mult te-am iubit – EpL, 1968 (3.12.1968)
 228. Ion Negoiţescu – Sabasios – EpL, 1968 (dedicaţie pentru Ion Vlad)
 229. Ion Negoiţescu – Viaţa particulară – Cartea Românească, 1977 (dedicaţie pentru Ion Vlad)
 230. Ion Negoiţescu pe Vedenii – Povestiri traduse de Paul Zarifopol – Cultura Naţională, 1923 (12.12.1941, Sibiu)
 231. Ion Negoiţescu pe Clasicii noştri de Vladimir Streinu – Casa Şcoalelor 1943 (26 aug 1943, Sibiu)
 232. Mircea Ciobanu – Epistole – EpL, 1969 (conţine două poeme olografe)
 233. Mircea Ciobanu – Tăietorul de lemne – CR, 1974 (lui Ion Vlad)
 234. Mircea Ciobanu – Versuri – Editura Eminescu, 1982 (lui Ion Vlad, august 1982)
 235. Mihai Nenoiu – Preludiu la unison – EpL, 1969 (lui Iosif Conta, 18.3.1970) – un manuscris al poetului și un manuscris al poetei Sanda Nenoiu
 236. Virgil Carianopol – Cîntece de amurg – EpL, 1969 (lui Dumitru Almaş, 23 apr. 1970, Bucureşti)
 237. Virgil Carianopol – Viorile vîrstei – Eminescu, 1972 (lui Victor Iliescu, 1 apr. 1972, Bucureşti)
 238. Virgil Carianopol – Peisaj romanesc – Ed. Militara, 1979 (lui Ciuca Stelian apr. 1979)
 239. Ion Drăgănoiu – Aproape sonete – EpL, 1969 (lui Ion Ţugui, dec. 71)
 240. Ion Drăgănoiu – Discurs împotriva metodei – Eminescu, 1971 (lui Iosif Conta)
 241. ION Draganoiu   – I fedeli d amore –  CR, 2001 (lui Balogh jozsef,  ian 2002)
 242. Nina Cassian – Ambitus – EpL, 1969
 243. Nina Cassian – Confidențe fictive – CR, 1976
 244. Nina Cassian – Cearta cu haosul – Minerva, 1993 (Buc., martie 1994)
 245. Veronica Porumbacu – Drumuri şi zile – Ed. tineretului, 1969 (iun. 1970)
 246. Allan Thybell – Ljusa Morgon – 1969
 247. Traian Iancu – Dragostele mele – EL, 1969 (Bucuresti, 3 dec. 1974)
 248. Mircea Tomuș – Carnet critic – EpL, 1969 (familiei Cristoloveanu, 28 iun 1969, Cluj)
 249. Petre Bucsa – de n-ar veni noaptea… – EpL, 1969 (18 oct 1969)
 250. Cella Serghi – Gențiane – Ed. Eminescu, 1970 (27.12.1970)
 251. Cella Serghi – Gențiane – Ed. Eminescu, 1970 (ian. 1971)
 252. Mircea Ivănescu – Poeme – Ed. Eminescu, 1970 (lui Petre Stoica, iun 1970)
 253. Mircea Ivănescu – Poesii – Cartea Românească, 1970 (lui Petre Stoica, feb 1971)
 254. Mircea Ivănescu – Poem – CR 1973 (lui George Nistor, nov 1973)*
 255. Mircea Ivănescu – Alte poesii – Dacia, 1976 (lui George Nistor, iun. 76)
 256. Ileana Mălăncioiu – Către Ieronim – Albatros, 1970 (lui Andrei Blaier, dec. 1970)
 257. Ileana Mălăncioiu –  Poeme – CR, 1973  (Florenței Albu, mar 1973)
 258. Ileana Mălăncioiu – Vina tragică – CR, 1978 (pentru Eta Boeriu, Bucureşti, 1979)
 259. Ileana Mălăncioiu – Ardere de tot – Eminescu, 1992 (1994, Bucureşti)
 260. Irina Mavrodin – Poeme – Cartea Românească, 1970 (iulie 1970)
 261. Boris Deşliu – Zi dramatică – Litera, 1970
 262. Aurel Covaci (trad.) pe Poeme de TS Eliot – Albatros, 1970 (iul 1970)
 263. Gheorghe Astaloș – Șodron – Eminescu, 1970
 264. Al. Philippide – Consideratii confortabile – Ed. Eminescu, 1970 (lui Demostene Botez, nov. 1970)
 265. Norman Manea – Captivi – Cartea Românească, 1970 (15.01.1971, Bucuresti, lui Eugen Zehan)
 266. Norman Manea – Atrium – CR, 1974 (7 aprile 1974, București, lui Eugen Zehan)
 267. Norman Manea – Cuvinte din exil – Polirom, 2011 (14.05.2012, Bucuresti)*
 268. Emil Brumaru – Versuri – Ed. Albatros, 1970 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 269. Emil Brumaru –Ruina unui samovar – CR, 1983 (1 feb 1984)
 270. Emil Brumaru – Ruina unui samovar – CR, 1983 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 271. Emil Brumaru – Dintr-o scorbură de morcov – Nemira, 1998 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 272. Emil Brumaru – Poeme alese – Ed. Aula, 2003 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 273. Emil Brumaru – Submarinul erotic – CR, 2005 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)*
 274. Emil Brumaru – Cântec de adolescent – Brumar, 2007 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)*
 275. Emil Brumaru – Basmul Prințesei Repede-Repede –  Polirom, 2009 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 276. Emil Brumaru – Julien Ospitalierul (Opere I) – Polirom, 2009
 277. Emil Brumaru – Povestea boiernașului … – Ed. Trei 2012 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 278. Emil Brumaru – Versuri – Ed. Paralela45,  2010 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)
 279. Emil Brumaru – Cersetorul de cafea (Opere III) – Polirom, 2012 (29.9.2012, Sibiu)*
 280. Emil Brumaru – Cersetorul de cafea (Opere III) – Polirom, 2012 (24.11.2012, Bucureşti)*
 281. Emil Brumaru – Dulapul îndrăgostit – TipoMoldova, 2012 (ian 2013) – cu desene
 282. Emil Brumaru – Rezervaţia de îngeri – Humanitas, 2013 (14.02.2013, Bucureşti, Humanitas de la Cişmigiu)*
 283. Emil Brumaru – Rezervaţia de îngeri – Humanitas, 2013 (cu o poezie inedită, redactată olograf, olograf, Iași)
 284. Emil Brumaru – Amintiri din rai –  Editura Humanitas, 2016 (19 apr 2018, Cluj-Napoca)*
 285. Mihai Ursachi – Misa solemnis* – Ed. Eminescu, 1971 (Florenței Albu, feb. 1972, Țicău)
 286. Mihai Ursachi – Arca – Junimea, 1979 (lui Petre Stoica)
 287. Mihai Ursachi – Nebunie și lumină – Nemira, 1998 (lui Petre Stoica, 25 martie 1998, Leipzig)
 288. Aurel Baranga – Tipuri și tertipuri – Ed. Politică, 1971 (mar 1971)
 289. Constanta Buzea – Sala nervilor – CR, 1971 (Gabrielei Melinescu, 10 iulie 1972)
 290. Vasile Vlad – Omul fără voie – Ed  CR, 1970 (1971)
 291. Nicolae Prelipceanu – 13 iluzii, Dacia, 1971 (doamnei Eta Boeriu, 1 mai 1971, Cluj)
 292. Nicolae Prelipceanu – Dialoguri fără platon – Dacia, 1976 (pentru Eta Boeriu)
 293. Sorin Titel – Lunga călătorie a prizonierului – CR, 1971 (lui Ion Vlad, aprilie 1971)
 294. Sorin Titel – Clipa cea repede – CR, 1979 (lui Ion Vlad, 21 aug 1979)
 295. Lucia Demetrius – Acuarele – Eminescu, 1971 (pt J. Bunea, 31 mai 1975)
 296. Dinu Pillat – Mozaic istorico-literar – Eminescu, 1971 (lui Liviu Călin)
 297. Mircea Dinescu – Invocație nimănui – CR, 1971
 298. Mircea Dinescu – Rimbaud negustorul – CR 1985
 299. Mircea Dinescu – O beție cu Marx – Seara, 1996 (18 apr. 2013, București)*
 300. Mircea Dinescu – Pamflete vesele și triste – Seara, 1996 (18 apr. 2013, București)*
 301. Mircea Dinescu pe De gustibus et coloribus – album de arta, 2009, MACluj (22.08.2014, Cluj-Napoca)
 302. Mircea Dinescu – Poezii noi – Ed. Fundaţiei M. Dinescu, 2010
 303. Mircea Dinescu – Poezii noi – Ed. Fundaţiei M. Dinescu, 2010
 304. Ovidiu Alexandru – Ahile – Cartea Românească, 1971 (cartea conţine abundente adăugiri olografe)
 305. Eta Boeriu – Ce vînăt Crîng – Dacia, 1971 (23 mar 1971, Cluj)
 306. Teodor Scarlat – Nopţile din underground – CR, 1972 (lui C. Nisipeanu, Bucureşti, 26.02.1972)
 307. Virgil Teodorescu – Sentinela aerului, Editura Eminescu, 1972 (iunie 1976, Bucuresti)
 308. Aurel Dragoș Munteanu – Opera și destinul scriitorului – CR, 1972 (pentru Florica Popa, febr. 1973)
 309. Dan Verona – Nopţile migratoare – CR, 1972 (lui Ion Vlad, febr. 1973)
 310. Dan Verona – Dați ordin să înflorească magnolia – CR, 1977 (23.04.1977, Florenței Albu)
 311. Dan Verona – Balada vestitorului și alte poeme – CR, 1986 (Florenței Albu,1987)
 312. Gheorghe Grigurcu – Teritoriu liric – Eminescu, 1972 (lui I. Vlad)
 313. Ion Blăjean – Omul cu ochelari negri – Eminescu, 1972 (17 iulie 1973, Cluj)
 314. Ion Larian Postolache – Oraţii – Cartea Românească, 1972
 315. Ion Larian Postolache/ Dragoş Morărescu – Mătănii – Editura Apollo , 1990
 316. Florin Mugur – Cartea prinţului – Cartea Românească, 1973 (dedicată lui Ion Vlad, oct 1973)
 317. Florin Mugur – Roman – Albatros, 1975 (dlui I. Vlad, iunie 1975)
 318. FLORIN MUGUR  – Spectacol amânat- CR, 1985 (lui Balogh jozsef, ian 1986)
 319. Nagy Imre – Expoziţie retrospectivă – Muzeul de Artă Târgu Mureş (Cluj, 20 dec 1973)
 320. Milița Petrașcu și Simona Nistor –  Meridiane 1973 (19 aug 73, cu o fotografie originală profesurului Petre Dumitrașcu)
 321. Mihai Beniuc şi Petre Ghelmez- Un bătrân către un tînăr cărturar – Albatros, 1973  (14.02.1974)
 322. Vasile Niculescu – Rezonanta nucleara in metale – Ed. Academiei, 1973 (lui N. Basarab, 6 nov. 1973)
 323. Ionel Amăriuței – Claviaturi – Litera, 1973 (20 oct. 1973)
 324. Alvaro Mutis – La Mansion de Araucaima – Editorial Sudamericana, 1973 (lui Darie Novaceanu, 6.2.1974, Mexico)
 325. Cezar Ivănescu  – Muzeon – Eminescu, 1973 ()
 326. Cezar Ivănescu  – Timpul asasinilor – Libra, 1997 (6 aug 2001)
 327. Margareta Sterian – Soare difuz – CR, 1974 (aug 1975, cu exlibris manual Vasile Ion Titel)
 328. V. Fanache – Gorunul lui Horia –  Minerva, 1974 (aprilie 1974)
 329. Haralambie Ţugui – Sunetul bronzului – Eminescu, 1974 (Bucureşti, 2 mar 1975)
 330. Dumitru Grigoraş – Pe-o margine de gând – Litera, 1974 (11.10.1975, Iaşi)
 331. Gabriel Dimisianu – Valori actuale – Ed. Eminescu, 1974 (Rodicăi Sfinșescu, dec. 1974) dublă semnătură
 332. Iosif Constantin Dragan – Prin Europa ** – Ed. Eminescu, 1974 (dedicată lui Ştefan Pascu, 29 ian 1975, Bucureşti)
 333. Teresinha Alves Pereira  – el amor de los narcisos –  espiral,  1974,
 334. Bazil Gruia – Blaga inedit: amintiri și documente – Dacia, 1974 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca 23.1.1975)
 335. Bazil Gruia – Patima albă – Dacia, 1976  (lui Traian Căbulea)
 336. Bazil Gruia – Efigiile riscului – Dacia, 1978 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca iun. 1978)
 337. Bazil Gruia – Inscripţii pe tăbliţe de aer – Dacia, 1983 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca martie 1983)
 338. Bazil Gruia – Inscripţii pe tăbliţe de aer – Dacia, 1983 (Elenei Daniello, 21 mai 1983, Cluj)
 339. Bazil Gruia – Inscripţii pe tăbliţe de aer – Dacia, 1983 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca 23.1.1975)  
 340. Bazil Gruia – Inscripţii pe tăbliţe de aer – Dacia, 1983 (lui Nuți și Vasile Bogdan, Cluj-Napoca 9,5,1983)  
 341. Bazil Gruia – Miraculoșii alter ego – Dacia, 1985 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca apr. 1985)
 342. Bazil Gruia – Miraculoșii alter ego – Dacia, 1985 (lui Nuți și Vasile Bogdan, Cluj-Napoca 15.06. 1985)    
 343. Bazil Gruia – Infinitul de fiecare zi – Dacia, 1987 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca 21.7.1987)
 344. Bazil Gruia – A patra dimensiune – Dacia, 1989 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca 14.7.1989)
 345. Bazil Gruia – A patra dimensiune – Dacia, 1989 (lui Nuți și Vasile Bogdan, Cluj-Napoca 18.6.1989)  
 346. Bazil Gruia – Blaga inedit: Efigii documentare – Dacia, 1981 (lui Traian Căbulea, Cluj-Napoca noi. 1981)
 347. Bazil Gruia – Pelerin la curtea miracolelor –  Dacia, 1991 (Cluj, 1.06.1992)
 348. Bazil Gruia – Copacul Ascuns – Dacia, 1994 (lui Nuți și Vasile Bogdan, Dec 1994, Cluj Napoca)
 349. Bazil Gruia – Copacul Ascuns – Dacia, 1994 (12 Dec 1994, Cluj Napoca) *
 350. Al. Căprariu – Mica Autobiografie – Eminescu, 1975 (20 Nov 1975, Cluj Napoca)
 351. Al. Căprariu – Ochii de pretutindeni – Dacia, 1981 (pentru Eta Boeriu, 11 ian 1982, Cluj)
 352. Adrian Popescu – Focul şi sărbătoarea – Dacia, 1975 (lui Ion Vlad, 15 apr. 1975)
 353. Ion Vlad – Lecturi construcive – CR, 1975
 354. Ion Vlad – pe volumul În dulcele stil clasic din colecţia personală (1970)
 355. Mircea Micu – Vînâtoarea de seară – CR, 1975 (pentru Eta Boeriu, 1976)
 356. Octavian Bour  ilustratorul volumului Parodii de la a la z de Mircea Micu – Dacia, 1975 (8.10.2014, Cluj-Napoca)
 357. Octavian Bour – Sensuri giratorii – Eikon, 2014 (8.10.2014, Cluj-Napoca)
 358. Ion Mariș, Gheorghe Țipelea, Ion Gh. Petrovai, Ilie Vasile – Strune din Nord – Litera, 1975
 359. Marius Robescu – Utopia ninsorii – CR, 1975 (Gabrielei Melinescu, sept 75)
 360. Marius Robescu – Clar si singuratate – Ed. CR, 1972 (lui Valentin Silvestru)
 361. Marius Robescu   – autori și spectacole – Eminescu, 1980 (lui Radu Popescu,  dec80)
 362. Emil Chendea – Meşterul Manole – Albatros, 1976 (8.10.2014, Cluj-Napoca)*
 363. Emil Chendea – Între două lumi – Eikon, 2014 (8.10.2014, Cluj-Napoca)*
 364. Emil Chendea pe volumul Rafturi cu linişte – Viorel Mureşan, Eikon 2014 (8.10.2014, Cluj-Napoca)
 365. Geo Bogza  – Priveliști si sentimente- Minerva 1972 (1972)
 366. Geo Bogza – Cartea Oltului – Minerva, 1976 (poetului Ştefan Ioanid, 21 apr. 1976)
 367. Geo Bogza – Orion – Minerva, 1978 (lui Ion Vlad, 15 ianuarie 1979)
 368. Nicolae Steinhardt – Intre viață și cărți – CR, 1976 (iul 1976)
 369. Nicolae Steinhardt – Critică la persoana întâi  – Dacia, 1983 (13 iul 1983)
 370. Ion Brad – La zei acasă – Editura Ion Creangă, 1976 (Bucureşti, decembrie 1982)
 371. Gerhard Meier – Papierrosen – Zytglogge, 1976 (lui Radu Țuculescu, 12,6,1999)
 372. Gerhard Meier – Einige Hauser nebenan – Zytglogge, 1985 (lui Radu Țuculescu, 12,6,1999)
 373. Andreea Dobrescu-Warodin (traducător) pe Virgil Teodorescu – Repausul vocalei – Eminescu, 1976 (lui Raymond Arnold)
 374. Zbigniew Szuperski – traducător al Necuvintelor în limba polonă – Wydawnictwo literankie Krakov, 1977 (16.5.1978, Carcovia, dedicată lui I. Vlad)
 375. Leonid Dimov- la capat – Ed. Eminescu,  1974 (lui Vasile Zamfir)
 376. Leonid Dimov – Dialectica vârstelor – Cartea Românească 1977
 377. Leonid Dimov – Dialectica vârstelor – Cartea Românească 1977
 378. Marina Dimov – Carte de vise – Eminescu, 1991 (29 aug 1994
 379. Salvador Garmendia – Los pequenos seres los habitantes – Monte Avila Editores, 1977 (Tudorei Olteanu, 15.4.1983, Caracas)
 380. Constantin Nisipeanu – O lăută de frunze – CR, 1977
 381. Vasile Dobrian – un anumit anotimp – Litera, 1977 (8.10.78, lui balogh iosif)
 382. Edgar Papu – Din clasicii nostri – Eminescu, 1977 (lui Romulus Vulcanescu, 29.12.2013)
 383. Augustin Buzura  – Orgolii  – Dacia, 1977
 384. Ion Cocora – Privitor ca la teatru II – Dacia, 1977 (lui Ion Vlad, 30.12.1977)
 385. Ion Cocora pe Exact în același timp de Gellu Naum – Palimpsest, 2003 – Cluj, 03.10.2013*
 386. Romulus Rusan și Ana Blandiana –  America ogarului cenușiu – CR 1977 (25 martie 2016, Cluj-Napoca)*
 387. Eugen Todoran – Maiorescu – Eminescu, 1977 (didicată prof. Ion Coteanu)
 388. Constantin C. Giurescu – Jurnal de călătorie – Ed. Sport-turism, 1977 (lui Toma Negulescu, 14.05.1977) dublă semnătură
 389. Ştefan J. Fay – La cina din nouă sute şapte – Albatros, 1977
 390. Ştefan J. Fay – Moartea Baroanei – Albatros, 1988 (lui Petre Popescu, 1990)
 391. Nadia Comaneci pe Ioan Chirila – Nadia – Ed. SPORT TURISM , 1977 ( Cluj, 19 apr 2007)
 392. Maria Banuş – Sub camuflaj. Jurnal – CR, 1977 (mai, 1978)
 393. Maria Banuş – Carusel – BPT, 1989 (17 sept 1992, Bucureşti, dedicată Lidiei Vianu)
 394. Alexandru Paleologu – treptele lumii sau calea spre sine a lui Mihail Sadoveanu – CR, 1978 (feb 1974)
 395. Valentin Tudor – Dinspre Rădăcini – Facla, 1978 (15 Aug. 1979, Timişoara)
 396. Șerban Foarță – Șalul, eșarpele Isadorei – Litera, 1978 (lui Radu Albala, 20 x 78)
 397. Șerban Foarță – Holorime – Litera, 1978 (lui Radu Albala, 20 ii 87)
 398. Serban Foarta- Prozarium – Vinea, 2006 (lui Leo, 22.2.2007)
 399. Costache Olareanu – Confesiuni paralele – CR, 1978 (lui Ion Vlad, 2.08.1978)
 400. Dumitru Staniloaie- Teologia Dogmatica Ortodoxa- Ed. Institutului Biblic si de Misiune al BOR, 1978
 401. GH. POPESCU Ger – erata dorului – 1979
 402. Mircea Horia Simionescu – Învăţături pentru delfin – Albatros, 1979 (dedicată lui Ion Vlad, sept. [1979]
 403. Mircea Horia Simionescu – Breviarul – Cartea Românească, 1980 (dedicată lui Ion Vlad, 27.6.1980)
 404. Florin Pucă – Amintiri – CR, 1979 (lui Pan Izverna) – cu trei desene inedite si doua fotogarfii nepublicate
 405. Florin Pucă – Spectacolul lui Dimov, CR 1979 (12 iun 1979, lui Pan Izverna)
 406. Victor Felea – Gulliver – CR, 1979 (lui Ion Vlad, 21 ian. 1980)
 407. Adrian Marino – Hermeneutica lui Mircea Eliade – Dacia, 1980 (lui Mircea Vaida, 6 martie 1980)
 408. Adrian Marino – Hermeneutica lui Mircea Eliade – Dacia, 1980 (9 sept 1980)
 409. Adrian Marino – Comparatism şi teoria literaturii – Polirom, 1998 (lui Ion Vlad, 14.09.1998)
 410. Mircea Handoaca  – Mircea Eliade, contributii bibliografice – Ed. Relief romanesc, 1980
 411. Angela Marinescu –  blindaj final  –  CR, 1981 (lui Balogh jozsef,  7.x.1981)
 412. Radu Cosaşu – O vieţuire cu Stan şi Bran – Eminescu, 1981 (lui Ion Vlad, februarie 1982)
 413. Radu Cosaşu – Logica – CR, 1985
 414. Radu Cosașu – Cap limpede – CR, 1989
 415. Radu Cosașu – Opere IV – Supraviețuirile – Polirom, 2011 (apr 2016)
 416. Petru Creția – Epos și logos – Univers, 1981 (26 dec 1981)
 417. Cezar Baltag – Poeme – Eminescu. 1981 (Florenței Albu, 27 feb. 1981)
 418. Florin Iaru – Cîntece de trecut strada – Albatros, 1981
 419. Florin Iaru – La cea mai înaltă ficțiune – CR, 1984 (oct. 1984)
 420. Florin Iaru – La cea mai înaltă ficțiune – CR, 1984 (noi. 1984)
 421. Florin Iaru – Înnebunesc și-mi pare rău – CR, 1990 (lui Puiu Holban, 28.11.1990)
 422.  Florin Iaru – Aer cu diamante – Humanitas, 2010 (12.03.2014, Cluj-Napoca)
 423. Florin Iaru – Aer cu diamante – Humanitas, 2010
 424. Florin Iaru pe Ion Minulescu – Strofe pentru toată lumea, Ed. Casa Radio, 2012, prefațator (*)
 425. Corneliu Baba, 1982 (13.01.1983)
 426. Dan C. Mihăilescu – Perspective eminesciene – CR, 1982 (pentru Eta Boeriu, 25 iulie 1982)
 427. Dan C. Mihăilescu – Perspective eminesciene – CR, 1982 (pentru Ion Constantinescu, 27 iulie 1982)
 428. Adam Puslojic – Okovana usta – Pig, 1982 (lui Petre Stoica, 22.x.1983, Belgrad) cu doua desene inedite, autoportret si PS
 429. Adam Puslojic pe Una suntem – Ed. Libertas, 2003 (30.03.2006)
 430. Adam Puslojic – Muritori, ce-i cu voi? – 2007 (22.02.2007)
 431. Adam Puslojic – asimetria durerii  – Proema, 2008 (lui Ioan Es. POP) CU AUTOPortret
 432. Jon Miloş – Tauri şi melci – Ed. Dacia, 1982 (Corneliei Ilie, 7.01.1984, Bucureşti)
 433. Palotas Dezao – Incidenta  – Kriterion 1982
 434. DUMITRU PRUNARIU si Alexandru Stark – La 5 min dupa cosmos – ed. Militara, 1982
 435. Tudor George  – Inventar celest – CR 1982 (1983)
 436. Ovidiu S. Crohmălniceanu, Mircea Cărtărescu, George Cuşnarencu, Mircea Nedelciu, Sorin Preda, Cristian Teodorescu, Ioan Lăcustă, Constantin Stan, Emil Paraschivoiu, Hanibal Stănciulescu, Gheorghe Iova, Valentin Petculescu, – Desant ’83 – Cartea Românească, 1983 (dedicaţii lui Ion Vlad)
 437. Virgil Mazilescu – Guillaume poetul si administratorul – CR, 1983 (lui Petre Stoica)
 438. Ion Bogdan Lefter –  Globul de cristal  – Albatros, 1983 (lui Petru Romoșan,  25 III 1983)
 439. Mircea Nedelciu – Amendament la instinctul proprietăţii – Eminescu, 1983 (lui Ion Vlad, sept 1983)î
 440. Mircea Nedelciu – Tratament Fabulatoriu – CR, 1986 (lui Vlad Rădulescu, sept. 1987)
 441. Alexandru Rosca – Notita bibliografica – 1983
 442. George Bălăiță – Nopțile unui provoncial – Junimea, 1983 (lui Ivan Meițoiu, martie 1989, București)
 443. Stefan stoenescu pe mi – Eminescu 1983, Jan. 84
 444. Radu Tudoran – O lume întreaga  –  Ed. ION Creangă, 1983  Ed a 3a (oct 85)
 445. Sorin Ilfoveanu – Culori si metafore – Ed Sport turism, 1983 (9.09.2020, MACluj)
 446. ILFOVEANU – 1985 (9.09.2020, MACluj)
 447. Sorin Ilfoveanu – Grife/ Bark blazer – Ed. VictorBVictor, 2002 (13 aprilie 2013, București)*
 448. Sorin Ilfoveanu – desene – Asoc. pentru artă Ilfoveanu, 2008 (15 apr 2013, în atelier)*
 449. Sorin Ilfoveanu – atelier – Unarte, 2010 (15 apr 2013, în atelier)*
 450. Sorin Ilfoveanu – desene 2008 – 2011 – AnnArt, 2011 (14 oct 2013, în atelier)*
 451. Ilfoveanu – 2016 (9.09.2020, MACluj)
 452. Ilfoveanu  – Vikart. 2020 (9.09.2020, MACluj)
 453. Justo Jorge Padron – Les Cercles de L’Enfer – Leuvense Schrijversaktie, 1983 (1 sept 1984, Florenței Albu)
 454. Duane T. Gish – From Fish to Gish, CLP, 1983 (08 Jan 1986, Sydney)
 455. Duane T. Gish – Evolution: The Challange of the Fossil Record, CLP, 1985 (10 Jan 1986, Sydney)
 456. Matei Vișniec – Înțeleptul la ora de ceai – CR, 1984 (Cluj, 10.10.2015)
 457. Matei Vișniec  – Poeme ulterioare   – CR, 2000 (1 oct 2022)*
 458. Matei Vișniec – Orașul cuh un singur locuitor – Paralela45, 2004 (Cluj, 10.10.2015)*;
 459. Matei Vișniec – Păianjenul în rană – CR, 2007 (7 oct 2016)*
 460. Matei Vișniec – Groapa din tavan – CR, 2007 (7 oct 2016)*
 461. Matei Vișniec  – Scrisori de dragoste către o prințesă chineză – Humanitas, 2011 (Cluj, 10.10.2015)*
 462. Matei Vișniec – Domnul K. eliberat – CR, 2010 (23.11.2010)
 463. Matei Vișniec – Procesul comunismului prin teatru – Humanitas, 2012
 464. Pe Necuvintele  – Cartier, 2017 (1 oct 2022)*
 465. Ovidiu S. Crohmălniceanu – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură – CR, 1984 (20.10.1984)
 466. Adrian Păunescu  – sub semnul întrebării- CR, 1971 (nov 1972)
 467. Adrian Păunescu – Manifest pentru mileniul trei – EE, 1984 (Luminiţei şi lui Dan Paraschivescu, 1988)
 468. Adrian Păunescu – Manifest pentru mileniul trei, ** – EE, 1986 (Luminiţei şi lui Dan Paraschivescu, Câmpulung, 1988)
 469. Adrian Păunescu – Locuri comune – Albatros, 1986 (lui Neculai Secula, 10 mar. 1988 – cu un desen al acestuia)
 470. Eugen Uricaru – 1784 Vreme în schimbare – Ed. Eminescu, 1984
 471. Victor Tulbure – În Vatra comună – Cartea Românească, 1984 (aug. 1985)
 472. Petre Ghelmez – Măgăruşul – Ed. Ion Creangă, 1984 (15 sept 1984, Bucureşti)
 473. Nicolae Mocanu – Spuse fratele nostru – Dacia, 1984 (3iulie 1984)
 474. Antonie Plamdeala – Lazăr – Leon Asachi în cultura romana – Sibiu, 1985 (7.11.1986)
 475. Mircea Cărtărescu – Totul – CR 1985 (dec 1985)
 476. Mircea Cărtărescu – Nostalgia – Humanitas, 1999 (ian. 2004)
 477. Mircea Cărtărescu  pe Charles Simic Cartea zeilor… – Ed. P45, 2002 (8 oct 2016, Cluj-Napoca)
 478. Mircea Cartarescu – Baroane! – Humanitas, 2005 (lui Paul Cernat, sept 2005)
 479. Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Florin Iaru – Aer cu diamante – Humanitas, 2010
 480. Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Florin Iaru – Aer cu diamante – Humanitas, 2010
 481. Mircea Cărtărescu – nimic – Humanitas 2010  (8 oct 2016, Cluj-Napoca)*
 482. Mircea Cărtărescu – Orbitor. kropen – Bokvennen, 2010  (8 oct 2016, Cluj-Napoca)*
 483. Mircea Cărtărescu – Eminescu – visul chimeric – Humanitas 2010  (8 oct 2016, Cluj-Napoca)*
 484. Mircea Cărtărescu – Frumoasele străine – Humanitas, 2010 (Buc., 30 martie 2013)
 485. Mircea Cărtărescu – Ochiul căprui al dragostei noastre – Humanitas, 2012 (semnat probabil la Bookfest, Bucureşti, 2 iunie 2012)
 486. Mircea Cărtărescu – Nostalgia – Humanitas, 2013 ed. aniv. (Buc., 30 martie 2013)*
 487. Mircea Cărtărescu – Travesti – Humanitas, 2013  (Buc. oct 2015)
 488. Mircea Cărtărescu pe booklet Solenoid, Humanitas 2016  (8 oct 2016, Cluj-Napoca)*
 489. Mircea Cartarescu – Știutorii – Humanitas, 2017
 490. Mircea Cărtărescu – Nostalgia  – Humanitas, 2021 (dec 21)
 491. Phoebe Hesketh & Allen Freer – A Ring of Leaves – Hayloft, 1985 (203/300)
 492. Tudor Vasiliu – Vînătoarea de Perne – Cartea Românească, 1985 (dedicată lui Richard Burton, 20 sept. 1986)
 493. Liviu Ioan Stoiciu – Cînd memoria va reveni – CR, 1985 (Florenței Albu,8 martie 1985, București)

 494. Liviu Ioan Stoiciu – O lume paralelă – CR, 1989 (pentru Nora Rebreanu, 4 iunie 1989, Focşani)
 495. Tudor Opriș – Omul, cu iubirile – Albatros, 1985 (lui Romulus Vulcănescu, 24 ian 1985)
 496. Mircea Albulescu – Vizite – Cartea Românească, 1985 (dedicată lui D. R. popescu, noi. 1985)
 497. Marian Papahagi – Intelectualitate şi poezie – CR, 1985 (lui Ion Vlad, ian 1985, Cluj)
 498. Marian Papahagi – Intelectualitate şi poezie – CR, 1985 (ian 1988, Cluj)
 499. Ioan Lăcustă – Cu ochii blînzi – CR, 1985 (lui Ion Vlad, 2 feb. 1985)
 500. Ioan Lăcustă –Linişte – CR, 1989 (lui Ion Vlad, 5 iunie 1989)
 501. Alexandru Vlad – Drumul spre Polul Sud – CR, 1985 (18.02.2013, Cluj-Napoca)
 502. Alexandru Vlad  – Frigul verii – ed militară 1985 (16.12.1985)
 503. Alexandru Vlad – Curcubeul dublu – Polirom, 2008 (18.02.2013, Cluj-Napoca)
 504. Alexandru Vlad – Ploile amare – Charmides, 2011 (12.03.2014, Cluj-Napoca)
 505. Alexandru Vlad – Măsline aproape gratis – Eikon, 2012 (18.02.2013, Cluj-Napoca, lansarea volumului)*
 506. Horia Bădescu – Apararea lui Socrate – Ed. Eminescu, 1985
 507. Horia Bădescu – Apararea lui Socrate – Ed. Eminescu, 1985
 508. Horia Bădescu – Ziua Cenușii – Ed. Eminescu, 2000 (25 sept. 2013, Cluj Napoca)*
 509. Horia Bădescu – Zborul gâștei sălbatice – Ed. Școala Ardeleană, 2015 (Cluj-Napoca, Gaudeamus, 20.04.2016)
 510. Constantin Lucaci – Catalog de expozitie – MACluj
 511. Eugene Ionesco – NON – Gallimard, 1986
 512. Eugene Ionesco – Die kahle Sangerin – Philipp Reclam, 1987
 513. Mariana Marin – aripa secretă – 1986, CR ( lui Balogh Jozsef, 1987)
 514. Solomon Marcus – Artă şi Ştiinţă – EE, 1986 (lui Alexandru Paleologu)
 515. Solomon Marcus – Artă şi Ştiinţă – EE, 1986 (lui Romulus Vulcanescu, 19 sept 1987)
 516. Mario Vargas Llosa, Mihai Cantuniari – Războiul sfârșitului lumii – CR, 1986 (Llosa la 21.05.2013, Cluj-Napoca; Cantuniari pentru Aurel Dragoș Munteanu, nov. Io1986)
 517. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Muzica și literatura. Scriitori români – CR, 1986 (ianuarie 1987)
 518. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Omagiu la 80 de ani – Ed. Roza Vânturilor, 2001 (dedicată Helenei Danielo, 26 febr. 2002)
 519. Corneliu Vadim Tudor – Miracole – Albatros, 1986 CMFP (sept. 1987)
 520. Corneliu Vadim Tudor – Romania’s one way ticket to the future – Editura Fundatiei RM, 2003 (insotita de o carte de vizita)
 521. Virgil Mihaiu – Poeme – Dacia, 1986 (lui Iuliu Boeriu, 1 iunie 1987, Cluj)
 522. Virgil Mihaiu – Recensământ de epifanii – Ed. Paralela45, 1999 (lui Traian Brad, 22 aug 2000)
 523. Grigore Vieru și Arcadie Dionis – Constelația lirei – CR, 1987 (București, 6.04.1988)
 524. Grigore Vieru – Acum si in veac – Litera, 2000 (19.04.2000, Bucuresti)
 525. Grigore Vieru – Acum si in veac – Litera, 2001 (Ambasadorului Adrian Balanescu, 29.11.2001, Chisinau)
 526. Cristian Tudor Popescu- Planetarium 1987, Albatros (27 mai 2018, Cluj-Napoca)*
 527. Cristian Tudor Popescu- Viața și opera – Polirom 2016 (27 mai 2018, Cluj-Napoca)*
 528. Denisa Comanescu – Barca pe valuri – CR, 1987 (9.12.1987)
 529. Denisa Comanescu – acum biografia de atunci- EE, 2000 (22 dec 2000)
 530. Paul Everac – Funigei peste Alpi – Albatros, 1987 (lui Iosif Conta, 13 iun. 1987)
 531. Paul Everac – Celălalt român – Albatros, 1987 (lui Iosif Conta, 13 iun. 1994) – la aniversarea lui Neli Conta
 532. Paul Everac – Reacționarul – Ed. Românul, 1992 (pentru Adrian Gueron, nespecificat pe carte, 16.7.2010)
 533. Paul Everac – Scrisori – Ed. Semne, 2008 (16.7.2010)
 534. Paul Everac – Armonia plăcerilor – Ed. Semne, 2008 (16.7.2010)
 535. Paul Everac – 50 de pamflete – Ed. Roza vănturilor, 2008 (16.7.2010)
 536. Paul Everac – Piesa Don Juan – Ed. Semne, 2009 (16.7.2010)
 537. Vlad Mușatescu  – Expediția Nisetrul2 – Ed. ION Creanga,1987 (1 iul 95)
 538. Rodica Ojog-Brașoveanu – Dispariția statuii din parc – Ed. Militară, 1987 (sept. 1987)
 539. Ion Toboşaru – Ducatul cedrilor de seară – Eminescu, 1988 (1988)
 540. Horaţiu Mălaele pe Actori, Teatru Muzică (15.04.2016)
 541. Horaţiu Mălaele – Horaţiu despre Mălaele – EF Publ, 2008 (22 martie 2012, Cluj-Napoca)
 542. Horaţiu Mălaele – Horaţiu despre Mălaele (2011)
 543. Horaţiu Mălaele – Rătăciri – All, 2012 (probabil Bucuresti)
 544. Abraxas – ante 2018
 545. HOARTIU Malaele – art, 2018
 546. Tompa Gabor  –  ora, arnyekok  – Kriterion, 1989  – Jun 26, 1988
 547. Ruxandra Cesereanu – Calatorie prin oglinzi – Dacia, 1989 (noiembrie 1989, Cluj)
 548. Ruxandra Cesereanu – Zona vie – Dacia, 1993 (lui Vasile Fanache)
 549. Ruxandra Cesereanu – Zona vie – Dacia, 1993 (lui Ștefan Melancu)
 550. Ruxandra Cesereanu – Grădina deliciilor – Echinox, 1993 (lui Ștefan Melancu)
 551. Ruxandra Cesereanu – Grădina deliciilor – Echinox, 1993 (lui Vasile Fanache)
 552. Ruxandra Cesereanu – Cădere deasupra orașului – Transpres, 1994 ( lui Ș. Melancu)
 553. Ruxandra Cesereanu – Purgatoriile – Albatros, 1997 (28 Feb 2011, Cluj Napoca) *
 554. Ruxandra Cesereanu – Purgatoriile – Albatros, 1997
 555. Ruxandra Cesereanu – Femeia-cruciat – Paralela45, 1999
 556. Ruxandra Cesereanu – Veneția cu vene violete – Dacia , 2002 (10.10.2013, Cluj-Napoca)*
 557. Temistocle Popa – Trecea fanfara militara… – Litera, 1989
 558. Ștefan Câlția pe Ștefan Câlția – Amelia Pavel, Ed. Meridiane, 1989 (Cluj-Napoca, 30.04.2014)
 559. Ștefan Câlția pe Gustav Meyrink – Golem – CR, 1989 (Buc., 10 iul 2014)*
 560. Ștefan Câlția – Desene pentru Herina – Galeria Posibilă, 2008 (Cluj-Napoca, 30.04.2014)
 561. Ștefan Câlția – Minute uitate – AnnArt, 2013 (Cluj-Napoca, 30.04.2014)
 562. Ștefan Câlția – Minute uitate – AnnArt, 2013 (Bucuresti, 10 iul 2014)
 563. Ștefan Câlția, Matei Câlția, Alexandra Mihali – Șapte povești – Unarte, 2013 (Cluj-Napoca, 30.04.2014)
 564. Ștefan Câlția – Locuri – Curtea Veche, 2014
 565. Ștefan Câlția – Gradini pentru Dinu Pillat – AnnArt, 2016 (dec 2016)*
 566. Alice Munro – Friend of My Youth – Alfred A. Knopf, 1990 (proof read copy)
 567. Vasile Igna – Orbite – CR, 1990 (5 feb 1990
 568. Jerry Root on The quotable Lewis , Tyndale, 1990 – 27.11 .2021 Cluj*
 569. Ion Rațiu – Cine mă cunoaște în țară așa cum sunt? – Progresul Românesc, 1991 (lui Iosif Conta)
 570. Ion Rațiu – Moscova sfidează lumea – 1990, Signata
 571. Paul Goma – L’art de la fugue – Julliard, Paris, 1991 (Paris, dec 1991)
 572. Iolanda Balas Soter – Stele ale sportului romanesc – Militara, 1991 (nov 1991)
 573. Paul Goma – Jurnal pe sarite – Nemira, 1997 (Paris, 31 aug 1998)
 574. Grigore Brâncuş – Istoria cuvintelor – Coresi, 1991 (apr. 1992. dedicată lui Ion Coteanu)
 575. Nicolae Manolescu – Dreptul la normalitate – Litera, 1991
 576. Iosif Sava – Ștefan Niculescu – Ed. Muzicală, 1991 (lui Iosif Conta, 19 mai 1992, Buc.)
 577. Paul al României și Ileana Vulpescu  – Carol al II lea  –  Holding reporter, 1991 (13.1.92 și 15.1.92, lui Mircea Dimitriu)
 578. Gheorghe Tomozei traducător William Shakespeare – Sonete – Porto-Franco, 1991 (16. nov. 1992, dedicată profesoarei Cornelia Ilie)
 579. Ioan Groșan – Planeta mediocrilor – Ed. Cassandra, 1991
 580. Iustin Panța – Obiecte mișcate – Ed. Eminescu, 1991 (Florenței Albu)

 581. Aurelian Titu Dumitrescu – Monologuri – Editura AMB, 1991 (lui Alexandru Paleologu, 3 febr. 1993)
 582. Aurelian Titu Dumitrescu – Mi s-a culcat moartea pe inimă – Editura Vinea, 1992 (lui Alexandru Paleologu, 3 febr. 1993)
 583. Aurelian Titu Dumitrescu – Deșertăciunea șterge fața morții – CR, 1996 (Florenței Albu, 26 noiembrie 1996, București)

 584. Ilie Dobre – Dobrin, la clipa amintirilor – Ed. Divertis, 1992 (3 sept 1993)
 585. Ilie Dobre – Cristian Gațu – Fiat Lux, 1999 (15 feb 1999)
 586. Octavian Paler – Scrisori imaginare – Prietenii cărții, 1992 (lui Corneliu Baba, apr 1993)
 587. Octavian Paler – Vremea Intrebarilor – Universal Dalsi, 1995 (iunie 1995)
 588. Octavian Paler  – apararea lui Galilei – Albatros, 1997 (aug 97)
 589. Corneliu Coposu – Dialoguri cu Vartan Archelian – Ed. Anastasia, 1992 (10.10.1992)
 590. George Sbârcea – Fabuloasa aventură a Cavaleriei rusticane – Ed. Muzicală UCMR, 1992 (22 mai 1992)
 591. Maria Jorj – Exercitii de normalitate – Dacia, 1992
 592. Sorin Dumitrescu – 7 dimineti cu Parintele Staniloaie – Ed. Anastasia,1992 (1992)
 593. Irina Petraș – Ion Creangă, povestitorul – Ed. Didactică și Pedagocică, 1992
 594. Irina Petraş – Poetes Roumains contemporains – Ecrits des Forges/ Ed. didactică şi pedagogică, 2000 (15.02.2013, Cluj-Napoca)
 595. Irina Petraş – Locuirea cu stil – Filiala Uniunii Scriitorilor din Cluj, 2012 (15.02.2013, Cluj-Napoca)
 596. Richard Wurmbrand – îmbătat de dragoste – Ed. Stephanus, 1992
 597. Won Sul Lee – Christian worldwiev and historical change – Haggai, 1992 (12 nov 1993, to Daryl McCarthy)
 598. O. Nimigean – Week-end printre mutanţi – Ed. Pan, 1993 (lui Alexandru Paleologu, 15.12.94)
 599. Ion Mureşan – Poemul care nu poate fi inteles – Arhipelag, 1993 (10 mai 2016, Cluj Napoca)*
 600. Ion Mureşan – cartea Alcool – Charmides, 2010 (8 octombrie 2011, Cluj Napoca)*
 601. Ion Mureşan – The Book of Winter and Other Poems – University of Plymouth Press, 2011 (10 maiu 2016, Cluj-Napoca)*
 602. Ion Mureșan – Cartea de iarnă (ed. II) – Charmides, 2013 (Cluj Napoca, 20 iunie, 2013)*
 603. Ion Mureșan – Oglinda aburită – Charmides, 2013 (Cluj-Napoca, 27 oct 2014)*
 604. Ion Mureșan, Virgil Stanciu – Pahar – Ed. Școala Ardeleană, 2015 (Cluj, 10.10.2015)* și Ioan Marchiș, cu un desen original, 8 ian. 2015)*
 605. Ion Mureşan – Poemul care nu poate fi inteles – Charmides, 2016 (4 octombrie 2016, Cluj Napoca)*
 606. Ion Mureșan – Iluminarea marilor construcții – Tracus Arte, 2016 (7 octombrie 2017)*
 607. Ion Mureşan  – indulgente – Charmides 2020 (18.09.2021)*
 608. Marta Petreu – Poeme neruşinate – Albatros, 1993 (lui Iuliu Boeriu)
 609. Marta Petreu – Filosofia lui Caragiale – Albatros, 2003 (23 mai 2003, dedicată Marianei Mihuţ şi lui Victor Rebengiuc)
 610. Marta Petreu – Scara lui Iacob – Cartea Românească, 2005 (9 dec 2011, Cluj-Napoca)*
 611. Marta Petreu – Filosofii paralele – Limes, 2005 (31 ian 2006)
 612. Marta Petreu – Jocurile manierismului logic – Polirom, 2013 (1 iunie 2013, Buc.)
 613. Sabin Bălașa și Radu Cârneci pe Cântarea Cântărilor lui Solomon – Intercompress, 1994
 614. Sabin Bălașa – Deșertul albastru – Atlas, 1996
 615. Varujan Vosganian – Statuia comandorului – Ararat, 1994 (16 mar 1996)
 616. Varujan Vosganian – Iisus între două brațe – Dacia, 2004 (prof. Mircea Maniu)
 617. George Ţărnea – De ţinut minte – Tanera, 1994 (22 Iun 1994, Baia Mare)
 618. Florentin Palaghia – Intoarcerea cailor – Deliana, 1994 (aug 1996)
 619. Teofil Tudoroniu – Antiatomica – 1994 (28.06.1994, Cluj-N)
 620. Teofil Tudoroniu – Ecouri peste timp – Sarmis, 1997 (1 feb 1998, Cluj)
 621. Maria Marian – Optimiştii înfrânţi – Albatros, 1994
 622. Aurel Crişan – Stele ale Operei Bucureştene – Ed. Crişan 1994 (27 iul. 1994, dedicată lui Ion Hoştea, graficianul ediţiei)
 623. Lucian Vasiliu – Mierla de la casa Pogor – Euchronia, 1994 (iunie 1994, Iași)
 624. Geo Dumitrescu – aventuri lirice – EpL, 1963 (lui Mihai Beniuc, dec 1963, care semnează și el volumul)
 625. Geo Dumitrescu – Libertatea de a trage cu pușca și celelalte versuri – Viitorul Românesc, 1994
 626. Ion Iliescu – Revoluție și reformă – Editura Enciclopedică, 1994 (lui Stelian Tănase)
 627. Ion Iliescu  – viata politica între violența si dialog  –  Ed. Sincron, 1998 (lui Vadim Tudor,  4.5.98)
 628. Emil Hurezeanu – Ultimle, primele – Ed. Albatros, 1994
 629. George Stanca  – angel radios – Giulestino, 1994(?)
 630. Petre Șaitiș – Iisus cu noi – Ed. Dacia, 1995 (Cluj-Napoca, 25.o1.1996)
 631. Dumitru Radu Popescu – Truman Capote şi Nicolae Ţic – Eminescu, 1995 (lui Ion Vlad, ian. 1996)
 632. Andrei Bodiu – Poezii patriotice – Marineasa, 1995 (dedicată regizorului Andrei Blaier)
 633. Andrei Bodiu – Jurnalexpress Europa 2000 – Paralela 45, 2001 (dedicată Ioanei Pârvulescu)
 634. Andrei Bodiu – Evadarea din vid – Paralela 45, 2008
 635. Valeriu Anania – Din spumele mării – Dacia, 1995 (15 nov. 1995)
 636. Valeriu Anania – Rotonda plopilor aprinşi – Florile Dalbe, 1995 (Ianuarie 1998, Bucureşti)
 637. Valeriu Anania – Miorița –  Ed Dacia 1999 ( lui Tudor Chirila, aug 1999)
 638. Mircea Tudose – Confesiuni târzii – Carpatica, 1995
 639. Constantin Anton – Sentimentul Mogoșești – Etnogeneze, 1995 (29.08.2002)
 640. Teoctist – Pe treptele slujirii creștine III – Ed. Institutului Biblic si de Misiune al BOR, 1995 (9.11.98)
 641. Cornelia Pillat – Eterna Reintorcere – DUStyle, 1996
 642. Ion Mircea – Poezii – Vitruviu, 1996
 643. Monica Lovinescu – Insula șerpilor – Humanitas 1996 (București, mai 1996)
 644. Iordan Chimet – Momentul adevarului – Dacia, 1966 (10 feb 1997)
 645. Ioan Es. Pop – Porcec – CR, 1996 (Florenței Albu)

 646. Ioan Es. Pop – Petrecere de pietoni – Paralela45, 2003 (Cluj Napoca, 21 iun, 2013)*
 647. Ioan Es. Pop – Ieudul fără ieșire – Charmides, 2009 (Cluj Napoca, 21 iun, 2013)*
 648. Horia Roman Patapievici şi Dan Perjovschi- Politice – Humanitas, 1996 (28.02.2013, Bucureşti/ 9 martie 2013, Cluj-Napoca)*
 649. Horia Roman Patapievici – Ochii Beatricei – Humanitas, 2006 (19.10.2012, Cluj-Napoca)
 650. Horia Roman Patapievici prefațator la Birunița unei iubiri – Humanitas 2008 (26.10.2013, Cluj-Napoca, conferință)*
 651. Ion Barbu – Duminica orbului, surdului și mutului – Nemira, 1996 (Cluj, 14.10.2017)
 652. Ion Barbu -Lasata și ridicata secului – Nemira, 1996 (Cluj, 14.10.2017)
 653. Ion Barbu – Tratat de aroganta – Ed. Ziua, 2003
 654. Ion Barbu – Cercul artiștilor dispăruți – Humanitas, 2005 (Cluj, 14.10.2017)
 655. Ion Barbu – Petrila unter alles Brumar, 2006 (Cluj, 14.10.2017)
 656. Ion Barbu – Colonia rasa-plansa -Polirom, 2006 cu un desen original (Cluj, 14.10.2017)
 657. Ion Barbu – Antologia poeziei românești la zid – Polirom, 2006 (Cluj, 14.10.2017)
 658. Ion Barbu – Oda la voda -Polirom, 2006 cu un desen original (Cluj, 14.10.2017)
 659. Ion Barbu – Joc fecund – Humanitas, 2007 (Cluj, 14.10.2017)
 660. Mircea Goga traducător Georges Perec – O colecţie de amator – Dacia, 1996 (24 oct 1996)
 661. Miljurko Vukadinovic – Magie si calti – Europoint, 1996 (Bucuresti, 20.XI.1996)
 662. Victor Țarina – Plouă aseară – Clussium, 1996 (Ioanei Pârvulescu, 28.10.1996, Cluj)
 663. Traian T. Coşovei – Ioana care rupe poeme – ASB/CR, 1996
 664. Traian T. Coşovei – Vânătoarea pe capete – Libra, 2002
 665. Amelia Pavel – Pictura Românească interbelică – Meridiane, 1996 (mai 2000)
 666. Viorel Cacoveanu si Octavian Bour – Drumul spre Europa – Ed. Daco-press, 1996 (Cluj, 29.05.1996)
 667. Horia Bernea – album MNAR, Bucuresti 1997 (5 martie 1997)
 668. Ioan Cărăşel – Lumini într-un poem de frunze – Clusium, 1997 (12 Ian 1999)
 669. Nucu Argeșanu – Țipătul din Golful Pleoapei – Editura Sapiens, 1997 (București, 4.10.1997)
 670. Dorin Almasan – Fără pretenții – Mediamira, 1997 (13.12.97, Cluj)
 671. Gheorghe Bodea – Mausoleul iubirii: Corespondenţă Octavian-Veturia Goga – Viitorul Românesc, 1997 (lui Gelu Neamţu, 27.05.2012)
 672. Gheoghe Bodea şi Angelo Bulboacă – Mausoleul iubirii: Corespondenţă Octavian-Veturia Goga – Viitorul Românesc, 1997 (donaţie de la Iosif Viehman)
 673. Gheorghe Bodea –  Gheza Vida – Dacia, 1980 (lui Teodor Tanaco, 25 iun 1980)
 674. Marius Butunoiu – album – Casa de Editură și Presă Viața Românească, 1997, (lui Florin Piersic, aprilie 1997, București)
 675. Mircea Muthu pe Radu Stanca – Problema cititului – Ed. Clusium, 1997 (lui Vasile Fanache, aprilie 1997, Cluj-Napoca)
 676. Lidana – Lucrarea de laudă – 1997 (profesoarei Gafia Nicoară -care semnează şi ea pe volum- 1 iul 1997)
 677. Lucia Sav pe Călătorii prin tranziții – Clusium, 1997 (Luciei Dărămuș, 17 dec 2003)
 678. Lucia Sav – Testimonii – IDC, 2004 (Luciei Dărămuș, 13 dec 2004)
 679. Lucia Sav – Călătorie în Tang – IDC, 2004 (Luciei Dărămuș, 7 iun 2004)
 680. Andrei Cordescu  – Candoare străina  – Ed fundației culturale,  1997
 681. Alvin Plantinga – Natura necesitatii – Trei, 1998
 682. Pavel Șușară – Urmuz – Crater, 1998 (23.02.1998, București)
 683. Pavel Șușară – Sissi – Tracus Arte, 2013 (8.8.2013, București)
 684. Gheorghe Viziru – Tenisul a fost este si va fi viata mea – Pronostic, 1998 (16 mai 1999)*
 685. Leonida Lari – Între îngeri și demoni – Ed. Soc. Scriitorilor din România, 1998 (1.07.1998)
 686. Vasile Bardan – Poezia după Auschwitz – Fiat Lux, 1998 (București, 6 nov. 1998)
 687. Jim Burns – Dragostea adevărată – Noua Speranţă 1998 (13 noiembrie 2011, Cluj-Napoca)*
 688. Tudor Jebeleanu, Nicolae Ţone – Sebastian în vis – Georg Trakl – Vinea, 1998
 689. Ioan Flora – Discuss  strutocamilei – Paralela45, 1998 (12 iunie 2005, Neptun)
 690. Augustin Ostace – Nesfârșitele frontiere – Mesagerul, 1999 (Luciei Dărămuș, 2.06.2004)
 691. Sergiu Nicolaescu – Recviem pentru adevar – Ed. Topaz, 1999 (22.xii.1999)
 692. Silvia Kerim – Vedere din Parfumerie – DU Style, 1999 (nov 2002
 693. Augustin Buzura – recviem pentru nebuni și bestii – Univers, 1999 (martie 2002)
 694. Lucian Dan TEODOROVICI  – Cu putin timp… – OuTopos, 1999 (2000)
 695. Corin Braga – 10 studii de arhetipologie – Dacia, 1999 (lui Ștefan Melancu)
 696. Radu Cârneci – Heraldica iubirii – BPT, 1999 (lui Iosif Conta, febr. 2000, București)
 697. Sebastian Reichman – Audienta captiva – EE, 1999 (25 ian 2000)
 698. Florea Marin – Iuliu Haţieganu – Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, 1999 (10 dec 2012, Cluj Napoca)*
 699. Sică Popescu – …restul e deşertăciune – Steady Promotion, 1999 (martie 1999)
 700. Jose Luis Reina Palazon – Poemes – Cogito, 1999 (Cluj-Napoca, sept 1999)
 701. Alex Ştefănescu – Îngerul cu o carte în mâini – Maşina de scris, 1999 (dedicată lui V. Leac, 21.03.2003)
 702. Convorbiri cu Alex. Stefanescu – Alffa, 2013 (lui Sorin Lavric, 1 iun 2013)
 703. Mioara Hapa – Ochiul de la capătul zilei – Limes, 1999 (26.02.2006, Cluj-Napoca)
 704. Vica Zeitler – Repaosul umbrelor – Nova Press, 1999 (19.03.2007)
 705. Werner Lutz – Nelkenduftferkel – Bodoni Druk, 1999
 706. Werner Lutz – Hugelzeiten – Der Barenhuter im Waldgut, 2001 (Basel, 29 mai 2001)
 707. Leon Iosif Grapini – Aripi de intuneric – Ed. Didactica si Pedagigica, 1999 (3 nov 1999)
 708. Leon Iosif Grapini – Gândurile trupuri – Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000 (20. Iun. 2000, Cluj-Napoca)
 709. Iosif Ţon – Confruntări – ECC, 1999 (Cluj-Napoca)
 710. Iosif Ţon – Concepţii despre lume şi viaţă, 2006? *
 711. Serban Papacostea – extras revista istorica – ED Academiei (29.5.2000, lui Matei Cazacu)okazi
 712. William Lane Craig – Jesus’ Resurrection – IVP, 2000 (21.05.2012, Eger)
 713. William Lane Craig – Hard questions, real ansewers – Crossway, 2003 (22.05.2012, Eger)
 714. William Lane Craig – Creation out of Nothing – Baker, 2004 (22.05.2012, Eger)
 715. Angela Paşca – Veghe – Astrolog, 2000 (dedicată lui Cristi Tabără, 4.2.2000)
 716. Annie Bentoiu pe M  Eminescu 50 de poeme – Vitruviu, 2000
 717. George Banu – Livada de visini, teatrul nostru – Allfa, 2000 (30.11.2012, Cluj-Napoca)
 718. Carmen Brăgaru – Dinu Pillat: Un destin împlinit – Ed. DU Style, 2000 (Părintelui Galeriu, 2001)
 719. Jose Augusti Seabra pe Adolfo Casais Monteiro – Europa – Ambasada Portugaliei, 2000 (Bucuresti, 2000)
 720. Mihai Sora – Filosoficale – Elion, 2000 (14 feb 2001)
 721. Mihai Sora pe Le presque rien – Dan Arsenie – F. Truffaut editions, Paris, 2001
 722. Dan Perjovschi și Lia Perjovschi pe cARTe, 1993 (9apr22, Cluj)
 723. Dan Perjovschi – Vis-a-vis – Nemira, 2000 (9 martie 2013, Cluj-Napoca)
 724. Dan Perjovschi- the vision book – Marta Herford, 2013 (nov 2021 Timisoara)*
 725. Dan Perjovschi – Vis-a-vis – Nemira, 2000
 726. Dan Perjovschi – On the other Hand 2006 – Potikus, 2007 (9 martie 2013, Cluj-Napoca, cu un desen original)
 727. Dan Perjovschi – Postmodern Ex-communist – Idea 2007 (9 martie 2013, Cluj-Napoca)
 728. Dan Perjovschi – Buburesti, Brussel, Chisinau – Galeria Posibila 2008 (9 martie 2013, Cluj-Napoca)*
 729. Dan Perjovschi pe Spațiu privat de Elena Vlădăreanu  – CR, 2009 (9 martie 2013, Cluj-Napoca)
 730. Dan Perjovschi  pe Zece basarabeni pentru cultura română – CDPL, 2011 (9 martie 2013, Cluj-Napoca) și Mihail Vakulovski (5 nov 2014)
 731. Urmuz – pagini bizare – Cartier,  1998 (5 oct 2019, FdP)*
 732. Dan Perjovschi – Mad cow bied flux Global village – Verso 2007 (5 oct 2019, FdP)
 733. Urmuz  – Pagini bizare – Cartier, 2009 (5 oct 2019, FdP)
  Dan Perjovschi  – 20/22 douăzeci de ani de texte – CR, 2010 (5 oct 2019, FdP)
 734. Cioran în stradă de Dan Perjovschi – Ambasada Franței la București,  2011 (5 oct 2019, FdP)
 735. Dan Perjovschi – My city. My wall – Idea, 2015 (5 oct 2019, FdP)
 736. Ion Stratan – O lume de cuvinte – Limes, 2001 (lui Victor Sterom)
 737. Rudolf Bussmann  – Nimm die Dinge – Bodoni Druck, 2001
 738. Ioan Neagu – Semnele respirației – 2001 (3 semnături)
 739. Ioan Marinescu – Amar de vreme – Amurg sentimental, 2001 (3 nov 2001)
 740. Constantin Zărnescu (antologator) – Brâncuşi şi Transilvania – Grinta, 2001
 741. Carmen Dărăbuş – Nichita Stănescu: Experiment poetic şi limbaj – Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001
 742. Traian  Bădulescu-Şuţeanu – De vorbă cu Nichita – Ed. Amurg Sentimental, 2001 (Părintelui Galeriu, 31.03.2001)
 743. Gellu Dorian – Teatru – Timpul, 2001 (lui Ion Vartic, 18 martie 2001)
 744. Ion Vartic pe Vlad mugur, spectacolul morții – Apostrof, 2001 (6 nov 2014)
 745. Jacques Jouet – Sauvage – Autrement, 2001
 746. Mihai al Romaniei, Regina Ana, Margareta – Humanitas, 2001
 747. Mihai al Romaniei, Regina Ana, Margareta, Radu – Persona – Nemira, 2006
 748. Philip Yancey – Where is God when it hurts? – Zondervan, 2001 (21 oct 2012, Budapest)
 749. Philip Yancey – Dezamăgit de Dumnezeu – Kerigma 2007 (28 oct 2010, Cluj-Napoca)
 750. Mihai Măniuţiu – Spune Scardanelli – Idea 2001 (07.01.2013, Cluj-Napoca)*
 751. Mihai Măniuţiu – Omphalos – Idea 2001 (07.01.2013, Cluj-Napoca)*
 752. Mihai Măniuţiu pe Dansând pe ruine de Dan C. Mihăilescu – Idea Design/Print, 2006 (27 martie 2012)*
 753. Mihai Măniuţiu –In Balkanya, eu si ceilalti demoni – Bybliotek, 2012 (Cluj-Napoca, 27.03.2018)*
 754. Mihai Măniuţiu – Până una-alta – Bybliotek, 2012 (Cluj-Napoca, 18.01.2013)*
 755. Mihai Măniuţiu – Un zeu aproape muritor – Bybliotek, 2012 (Cluj-Napoca, 27.03.2018)*
 756. Fănuș Neagu – Ingerul a strigat – EpL, 1968 (19.12.1968,Cluj)
 757.  Fănuş Neagu, Mihai Ispirescu – La umbra crailor de ghindă – Semne, 2001 (mai 2001)
 758. Fănuș Neagu – Jurnal cu fața ascunsă – Semne, 2004 (lui Antonie Iorgovan, dec 2004, București)
 759. Carolina Ilinca – Violet – Axa, 2001 (Luciei Dărămuș, 23.12.2004, Chișinău)
 760. Maria Necula – Nichita biobibliografie – Noel Comp, 2001)
 761. Radu Beligan – Note de insomniac 2 – ArtPrint, 2001 (exemplarul 75 nepus in comert, lui Ionut Niculescu)
 762. Radu Beligan – Între acte – Ed. ALLFA, 2013
 763. Vladimir Cinezan – Jumătăți de fântâni – 2002 (Luciei Dărămuș, mai 2002, Cluj-Napoca)
 764. Otilia Croitoru – Flori de gheață în Apuseni – Napoca star 2002 (26.11.2012)
 765. Iustinian Petrescu – Catastrofe naturale – Dacia, 2002 (25.02.2003)
 766. Marian Boboc – Timpuri grele, femei ușoare – Monada, 2002 (21 iulie 2002, Petroșani)
 767. Peter Imming – Ist diese Welt noch zu retten? – CLV Bielefeld, 2002 (ian 2015)*
 768. Silviu Purcărete, Vasile Șirli, Helmut Sturmer  – Images de theatre – Lansam, 2002 (28.11.2013, Cluj, Teatrul Maghiar)*
 769. Dinu Flamând – Tags – Dacia Internaţional, 2002 (7 oct 2014, Cluj-Napoca)*
 770. Dinu Flămând – Grădini/ Jardins – Idea Design-Print, 2005 (11.06.2012, Cluj-Napoca)*
 771. Dinu Flămând –  Umbre şi faleze – Brumar, 2010
 772. Dinu Flămând – Fernando Pessoa: Opera poetică – Humanitas, 2011  (11.06.2012, Cluj-Napoca)*
 773. Ioana Nicolaie – Nordul – Ed. Paralela 45, 2002 (8 oct 2016, Cluj-Napoca)*
 774. Ioana Nicolae – cartea Reghinei – Humanitas 20193 (12.10.2019, Cluj)*
 775. Viorel Sălăgean – Cartea de călătorii – Ed. Penta Media, 2002
 776. Cassian Maria Spiridon – Atitudini literare II – CR, 2002 (criticului Alex Ștefănescu, 19.12.2002)
 777. Cristian Gabriel Carîp, Murivale – Bulgări de fericire – 2002
 778. Catlin Schlosser – pe album expoziție Brașov, 05.07.2002
 779. Viorel Horea Ţânţaş – Rug din pustie – Risoprint, 2002 (Cluj Napoca) *
 780. Viorel Horea Ţânţaş – Strigăt din pustia inimii – Risoprint, 2003 (Cluj Napoca) *
 781. Iulian Tănase – Iubitafizica – Vinea, 2002 (26 apr 2012, Bucureşti)*
 782. Iulian Tănase – pentru/ for Gellu Naum (coordonator) – Vinea/ Icare, 2002 (26 apr 2012, Bucureşti)*
 783. Iulian Tănase – Sora exactă – Icare, 2003 (13 dec 2003, casa lui Gellu Naum)
 784. David Swift – Evolution under the microscope – Leighton, 2002 (29.05.2013, Wisla, Poland)
 785. Cela Neamțu – MO, 2002 (09.09.2016, Cluj-Napoca, MACj)*
 786. Florea Marin – Scoala Medicala Clujeana – Casa Cartii de Stiinta, 2002 (lui Victor Barna)
 787. Viorel Nimigeanu – album de arta, 2002
 788. Constantin Parascan – Povestile de la bojdeuca – Sagitarius Libris, 2002 (30 dec)
 789. Vasile Blendea pt Petrișor Georgescu pe Manuscriptum, 2003
 790. Valeriu Matei – pe 11 elegii – Ed. MESAGERUL, 2003, Chișinău
 791. Beniamin Fărăgău – 2 Împărați, vol. III – Roprint, 2003 (29 apr. 2013)*
 792. Ariana & Ion Nicodim – album in limba franceza, 2003, pt Dan Hatmanu
 793. Liviu Mocan – Stâlpi împușcați – Supliment revista Grai, nr. 6, 2003 (15 aprilie 2015, MACluj)*
 794. Liviu Mocan ilustratorul volumului Trecerea prin icoană II de Ioantan Piroşca – Risoprint 2010 (2 aprilie 2012)*
 795. Liviu Mocan – pillars, seeds – Accent Print, 2012 (2013)*
 796. Liviu Mocan – vertical libraries – GPO, 2013 (15 apr. 2015, MACluj)*
 797. Liviu Mocan – Scara lumii – album de artă, 2015 (07.04.2015, MACluj)*
 798. Stefan Agopian – Fric – Polirom, 2003
 799. Rodica Braga – Commentarius perpetuus 2 – Imago, 2003 (20ian 2004)
 800. Rebecca Pippert – How to lead a seeker bible discussion – IVP, 2003 (29.05.2013, Wisla, Poland)*
 801. Delia Cristina Balaban – Informational remitting… – 2003 ( lui Ilie Rad)
 802. Adina Stoicescu – Intre lacrimi și zâmbet – Ethnograph, 2003
 803. Gheorghe Negru – Poieni – Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003 (14.06,2006)
 804. Gabriel Gheorghe – Petre Țuțea, între legendă și adevăr – Fundația Gândirea, 2003 (16 ian 2004)
 805. Iosif Viehman – Scarisoara –  Presa Univ. Clujeana, 2003 (9 mai 2003, Buc)
 806. Iosif Viehman – Scarisoara –  Presa  Univ. Clujeana, 2003 (27mai 2003)
 807. Iosif Viehman – Prefaţă la Peştera Vântului: 50 Ani – 2007 (30 Nov 2010, Cluj Napoca)
 808. Iosif Viehman- abecedarul pesterii – Ecou transilvan, 2013 (lui Șerban Dragomirescu, 14.3.14, Bucureşti)
 809. Mariana Bojan – Arta înfocării – Casa Cărții de Știință, 2003 (Luciei Dărămuș)
 810. Ion Cristofor – Nicholas Catanoy sau Avatarii unui peregrin – Napoca Star, 2003 (Luciei Dărămuș, 13.11.2003)
 811. Lucia S. Retegan – Imagini reale – Dacia, 2003 (Luciei Dărămuș, 23.12.2003, Cluj-Napoca)
 812. Mircea Emi Neșiu – Zborul egretei – Limes, 2003
 813. Marcel Mureșanu – Pregătit pentru a greși – Crai nou, 2003 (dec. 2003)
 814. Marcel Mureșanu – Valea Tauris – 2004 (Luciei Dărămuș, 20 martie 2005)
 815. Mihaela Pușcaș – O candelă în vară – Limes, 2003 (10 noi. 2003, Cluj)
 816. Maria Mănucă – Acuarele vulnerabile – Universitas XXI, 2003
 817. Olimpia Bebu – Zeii din celpsidră – Grinta, 2004 (Luciei Dărămuș, mai 2004)
 818. Silvestru Dănilă – Îngerul care mai striga – Nereamia Napocae, 2004
 819. GETA BRATESCU – Ziua si Noaptea – Ed. FCS21, 2004 (29.x.2004)
 820. Basarab Nicolescu – Rădăcinile libertăţii – Curtea Veche, 2004 (8 mai 2012, Cluj-Napoca)*
 821. Basarab Nicolescu – Theoremes poetiques/ Teoreme poetice – Curtea Veche, 2013 (15.04.2013, București, Ateneul Român)* dublă semnătură, inclusiv pe colofon 32/200
 822. Ondrej Stefanko – Despre slovacii din România – Ed. Ivan Krasko, 2004 (lui Gelu Neamţu)
 823. Emil Constantinescu – Adevărul despre România – Universalia, 2004 (19 noi 2004)
 824. Adrian Nastase- Autobiografia- rao, 2004 (11 iun 22)
 825. Andy McIntosh – Geneza – Faclia, 2004 (12 mai 2013, Cluj-Napoca)*
 826. Andy McIntosh – Genesis for today -DayOne, 2010 (12 mai 2013, Cluj-Napoca)*
 827. Ionatan Piroşca – Liniştea dintre două tăceri – Risoprint, 2004*
 828. Ionatan Piroşca – Ferestrele Împărăţiei – Hypogrammos, 2006 (17 Iul 2009, Arad) *
 829. Ionatan Piroşca – Iertare prin Ghimpi – Agape, 2007
 830. Ionatan Piroşca – Trecerea prin Icoană – p.I – Hyprogrammos, 2009
 831. Ionatan Piroşca – Trecerea prin Icoană – p.I – Hyprogrammos, 2009
 832. Ionatan Piroşca – Trecerea prin Icoană – p.I – Hyprogrammos, 2009
 833. Ionatan Piroşca – Îngerul mai scurt înspre mâine şi alte povestiri – Hypogrammos, 2009 (Dec 2009)
 834. Lucian Cristea – Pasarea colibrii – Casa Cartii de Stiinta, 2004 (Luciei Daramus)
 835. Florin Filip – Coloanele vântului- Limes  2004 (16.09.2004 )
 836. Mihaela Marin – Dorian Gray – 2005 (lui Mircea Martin, 08.06.2005)
 837. Mihaela Marin, George Banu – Hamlet Machine – Nemira, 2007 (30.11.2012, Cluj)*
 838. Mihaela Marin – Faust – Nemira, 2008 (30.11.2012, Cluj)*
 839. Vladimir Pustan – Trădată, iubirea trecea – Fabrica de Vise, 2005
 840. Nicolae Matei – Străinul – Eksperimental Forlag, 2005 (4.1.2005, Cluj-Napoca)
 841. Traian Popescu – Experimentul Pitești – Ed. Criterion, 2005 (Luciei Dărămuș)
 842. Carlo Aroldi – Introducere în Petrologie Sedimentară, Accent 2005
 843. Principele Radu – Europa din noi – Polirom, 2005 (12 ian 2006)
 844. ASR Principele Radu, Principesa Margareta, Principele Nicolae – Maşinile Regelui – Curtea Veche, 2012 (Bucureşti, 28.09.2012,MNI)
 845. ASR Principele Radu – Ana. Portretul Reginei – CR, 2013 (1 martie 2013, Bucureşti, MNIR)
 846. Cristian Bădiliţă – Apocalips de buzunar – Curtea Veche, 2005 (18 aug 2007, Oradea)
 847. Cristian Bădiliţă – Regele cu o harfă în mâini – Curtea Veche, 2007
 848. Emil Boc, Ioan Pavel Azap, Ion Muresan pe Un pahar cu lumina – Tinivar, 2005 (dedicatii pe 08.05.2014)
 849. Maria Pal – Dincolo – Casa Cărții de Știință, 2005 (Luciei Dărămuș, 12 mai 2005, Cluj)
 850. Amelia Stănescu – Mecanica firii – Paralela45, 2005 (Luciei Dărămuș, 19 mai 2007)
 851. Amelia Stănescu – Mecanica firii – Ed. Paralela45, 2005 (1.06.2011, Constanța)
 852. Andrei Milca – Altare în vrajbă – Ed. Viitorul Românesc, 2005
 853. Aurel Pantea – Negru pe negru – Casa cărții de știință , 2005 (lui Paul Cernat, Brasov, 6 apr 2006)
 854. George Vigdor – Atentat împotriva eului – Clusium, 2006 (Luciei Dărămuș, 28.05.2007, Cluj)
 855. Vasile Gogea – Încă propoieziții – Grinta, 2006 (Luciei Dărămuș, 23 oct 2006)
 856. Stefania Cosovei – Golful porcilor – MLR, 2006 ( 19 Mai 2007, Lucia Daramus)
 857. Cosmin Perța – Santinela de lut – Vinea, 2006 (Gaudeamus, 2007, lui Paul Cernat)
 858. Cosmin Perța – Întâmplări la marginea lumii – CR, 2007 (25.10.2007)
 859. Daniela Steins – Șipotul fântânilor – Herstellung und Verlag, 2006
 860. Ada Milea – Quijote – Polirom, 2006 (1 octombrie 2011, Cluj Napoca)*
 861. Henry F. Schaefer – Science and Christianity: Conflict or Coherence? – University of Georgia, 2006 (May 2008, Eger, HU) *
 862. Lola Țămbrescu – Jurnal de călătorie în Franța – Ed Univ. din Oradea, 2006 (8.12.2006)
 863. Steve Gallagher – La altarul idolatriei sexuale – Metanoia, 2006 (13.11.2013, Cluj-Napoca)*
 864. Teofil Răchițeanu – Alizeul de dor – Clusium, 2006 (dedicată Ioanei Pârvulescu, 9 iunie 2006)
 865. Eugen Cota – Dincolo de zbor – Grinta, 2006 (2011)
 866. Gheorghe Zamfir – In inima întristată a barocului – Alpha mdn, 2006 (11.01.2008)
 867. Dinu Sararu – Niste tarani – Editura PRO, 2006, cu un portret de Eugen Mihaescu, unul din 22 de exemplare
 868. GABRIEL Liiceanu- Apel catre lichele – Humanitas, 1996 (febr1996)
 869. Gabriel Liiceanu, trad. – Phaidros: Despre Frumos – Humanitas, 2006 (24 Iul 2010, Cluj Napoca) *
 870. Grabiel Liiceanu – Scrisori către fiul meu – Humanitas, 2008 (Antoniei Bodea, iunie 2009)
 871. Gabriel Liiceanu – Epistolar – Humanitas, 2008 (București, 30 martie 2013)
 872. Gabriel Liiceanu – Nebunia de-a gandi cu mintea ta – Humanitas, 2016 (5 iulie 2016)
 873. John Piper – When the Darkness Will Not Lift, Crossway, 2006 (Wisla, 25.05.2016)
 874. John Piper – John Calvin and His Passion for the Majesty of God, Crossway, 2009 (Wisla, 25.05.2016)
 875. John Piper – Contending for Our All. Defending Truth and Treasuring Christ in the Lives of Athanasius, John Owen, and J. Gresham Machen, Crossway, 2011 (Wisla, 25.05.2016)
 876. John Piper – This Momentary Marriage, Crossway, 2012 (Wisla, 25.05.2016)
 877. John Piper – The Dawning of Indistructible Joy, Crossway Books2014 (Wisla, 25.05.2016)
 878. John Piper on  Be still my soul, 2010 (Wisla, 25.05.2016)
 879. Andrei Codrescu, Ruxandra Cesereanu, Mircea Cărtărescu – Submarinul iertat – Brumar, 2006 (8 oct 2016, 10.10.2013, Cluj-Napoca)
 880. Andrei Codrescu, Ruxandra Cesereanu – Submarinul iertat – Brumar, 2006 (8 oct 2016, Cluj-Napoca,)*
 881. Gavril Moisa –  Identitatea Umbrei – Grinta, 2006 (26 sept 2006)
 882. Pascal Bruckner – care dintre noi doi l-a născocit pe celălalt – Trei, 2006 (22.11.2012, Cluj-Napoca)*
 883. Pascal Bruckner – Luni de fiere – Trei, 2011 (22.11.2012, Cluj-Napoca)*
 884. Vasile Leac – Dicționar de vise – CR, 2006 (Cluj Napoca, 21 iun, 2013)*
 885. Negoiță Lăptoiu – Ion Sasu – Dacia, 2006 (5 sept 2013, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă)*
 886. Ioan Sbarciu, Markus Lupertz, Marius Bercea 0 catalog UAD, 2006 (MACluj, 31.05.2017)
 887. Ioan Sbarciu pe Pictori clujeni, cartimpex.
 888. Ion Onuc Nemeș – ace de urzici – Imago, 2006 (15.07.2006 )
 889. Ion Onuc Nemeș – spinul umbrei – Imago, 2006 (15.07.2006 )
 890. Marcel Lupse – Un pictor – Eikon 2007 (29.03.2007)
 891. NT Wright – Mesia – Aqua Forte, 2007 (21.03.2018)
 892. Andrei Pleşu – Minima moralia – Humanitas, 2007 (24 Iul 2010, Cluj Napoca) *
 893. Andrei Pleşu – Pitoresc şi melancolie – Humanitas, 2009 (24 Iul 2010, Cluj Napoca) *
 894. Andrei Pleşu – Jurnalul de la Tescani – Humanitas, 2011 (20 oct 2012, Cluj-Napoca, Bookfest 1)*
 895. Andrei Pleşu – Parabolele lui Iisus – Humanitas, 2012 (29 ian 2012, Cluj-Napoca)
 896. Victor Ieronim Stoichiță, Ruxandra Demetrescu – Vezi? Despre privire în pictura impresionistă – Humanitas, 2007 (apr. 2013, București)*
 897. Victor Ieronim Stoichiță – Scurtă istorie a umbrei – Humanitas, 2007 (13.04.2013, Buc.)*
 898. Aurel Vlad – catalog 2006 (28.12.2006)
 899. Aurel Vlad – personajul din atelier – UNArte, 2010 (18.05.2011)
 900. Nichita Danilov – Centura de Castitate – Cartea Românească, 2007 (16 Dec 2010, Cluj Napoca)*
 901. Dumitru Ţepeneag – La belle Roumaine – Art, 2007 (09 iunie 2011, Cluj-Napoca)*
 902. Ion Caramitru – O viziune a sentimentelor – Metropolis, 2007 (22 martie 2012, Cluj-Napoca)
 903. Ion Caramitru pe Vasko Popa, CMFP, 1967
 904. Helmut Sturmer, George Banu – Scenografii – Koinonia, 2007 (06.06.2012, Cluj Napoca)*
 905. Helmut Sturmer – Fuchsiada – 2016 (29.11.2016, Cluj Napoca)
 906. Tompa Gabor, Visky Andras  – Viziuni scenice – Koinonia, 2007 (30.11.2012)*
 907. Mircea Petean – Poemele Anei – Limes, 2007 (6 oct 2012)*
 908. Vlad Zografi – America şi acustica – Humanitas 2007 (8 iunie 2007, Bookfest)
 909. Florin Bican – Cântice Mârlănești – Humanitas 2007 (11 iun. 2013, Cluj)
 910. Florin Bican – Și v-am spus povestea așa – Ed. Art, 2014
 911. Florin Bican – cartea Alba cu Apolodor – ed. Arthur, 2019 (5 nov 2019, TNC)*
 912. Nicolae Adam – Cum nu murim niciodată – Jurnalul literar, 2007 (Simonei Popescu, mai 2007, Bucureşti)
 913. Marina Samoilă – În celălalt sens – Ed. Cetatea de scaun, 2007 (nov. 2007)
 914. Bobb Biehl – Why you do what you do? – Aylen, 2007 (Wisla, 31 may 2015)*
 915. Adrian Petrescu – Conspiratiile imposibile – CR, 2007 (Cluj-Napoca)*
 916. Adrian  Petrescu –  Dansul focului sau 21 – Humanitas, 2010 (16.07.2013)*
 917. Geanina Cărbunariu – mady-baby.edu – CR, 2007 (10.11.14, Cluj-Napoca, La Cizmărie)*
 918. Nicu Ilfoveanu – Steampunk autochrome – Galeria Posibilă, 2007 (11.12.2014, București)*
 919. Magda Ursache – Pe muchie de hartie – Ideea Europeana, 2007 (Luciei Daramus, 28 nov. 2007, Iasi)
 920. Neagu Djuvara – Thocomerius Negru Vodă – Humanitas, 2007 (9.06.2007)
 921. Neagu Djuvara – Amintiri şi poveşti mai deocheate – Humanitas, 2010 (07.02.2012)
 922. Neagu Djuvara – Misterul Telegramei de la Stockholm – Humanitas, 2010 (07.02.2012)
 923. Andrei Ripianu pe Personalitati clujene contemporane – Centrul de Biografii Cluj, 2007 – lui Adrian iancu, 24.05.2008, Cluj-Napoca
 924. Iudita Dragutin – Jurnal de balerina – Eikon, 2008 (5.8.2008)
 925. Niculina Oprea – Viețile noastre – Brumar, 2008 (Luciei Dărămuș, 8 iul 2008, Buc.)
 926. Victor Constantin Mărțoiu – Ora Soarelui – Limes, 2008 (Luciei Dărămuș, 15 mai 2008)
 927. Marius Mălai – zbor însângerat  – Napoca star, 2008 ( 4.2.2008)
 928. Ofelia Prodan – Invincibilii – Ed. Vinea, 2008
 929. Gheorghe Parja – Calatoria Ingerului prin Nord – Proema, 2008 (Cluj, 7 oct 2016)*
 930. Antonio Lobo Antunes – Arhipelagul insomniei – Humanitas, 2008 (7 oct 2014, Cluj-Napoca)*
 931. Antonio Lobo Antunes – Inima inimii – Humanitas, 2014 (7 oct 2014, Cluj-Napoca)*
 932. Antonio Lobo Antunes – Inima inimii – Humanitas, 2014 (7 oct 2014, Cluj-Napoca)
 933. Antonio Lobo Antunes – Pe râurile ce duc… – Humanitas, (15 mai 2018 București)
 934. Radu Ulmeanu – Laptele negru – Brumar, 2008 (7 nov. 2008, Satu Mare, criticului Gabriel Dimisianu)
 935. Rodica Frentiu – Lectia de caligrafie japoneza – Argonaut, 2008 (3 nov 2015, Muzeul etnografic)
 936. L. Michael Cheek – 60 -PublishAmerica, Baltimore, 2008 (5 ian 2009)
 937. Voicu Bojan – Proiectul Iisus – Koinonia 2009 (27noi2022, Via)*
 938. Otilia Barbu pe Mihai Barbu – Caii din suflet – Limes, 2008 (lui Ion Vlad, 24 mai 2008, Cluj-Napoca)
 939. John Lennox – A Tudomany valoban eltemete Istent? – Evangelium kiado, 2008 (21.05.2012, Eger)
 940. John Lennox – God’s undertaker – Lion, 2009 (21.05.2012, Eger)
 941. John Lennox – God and Stephen Hawking – Lion, 2010 (21.05.2012, Eger)
 942. John Lennox – Seven Days That Divide the World – Zondervan, 2011 (Wisla, Poland, ELF, 22.05.2017)
 943. John Lennox – Gunning for God – Lion, 2011 (Wisla, Poland, ELF, 22.05.2017)
 944. John Lennox – The Definition of Christianity – Myrtlefield, 2012 (Wisla, Poland, ELF, 23.05.2017)
 945. John Lennox – Key Bible Concepts – Myrtlefield, 2013 (Wisla, Poland, ELF, 25.05.2014)
 946. Florica Prevenda – Timp regăsit (art album) 2008 (28 Ian 2011, Cluj Napoca)
 947. Eugen Simion pe Manuscrisele Mihai Eminescu – vol. 15/ p. a 2-a – Biblioteca Academiei, 2008 (6 nov 2014)
 948. Mihai Wurmbrand, copyright holder – Torturat pentru Cristos – FCC, 2008 – (28 Mar 2009, Cluj Napoca)
 949. Ştefan Manasia – Cartea micilor invazii –  CR, 2008 (15.02.2013, Cluj-Napoca)*
 950. Anca Mizumschiu – Poeze cu zimți – Brumar, 2008 (2009)
 951. Anca Mizumschiu – Anca lui Noe – Humanitas, 2009 (19 May 2010, Cluj Napoca) *
 952. Anca Mizumschiu – Versouri – Humanitas, 2010
 953. Dionisie Duma (anthologist) – Nichita Stănescu : O pată de sânge care vorbeşte/ A bloodstain that speaks – Rafet, 2008 (1 oct. 2010, Tecuci)
 954. Dionisie Duma (anthologist) – Nichita Stănescu : O pată de sânge care vorbeşte/ A bloodstain that speaks -, 2005 (18 mai 2005)
 955. Alexander Baumgarten – Principiul Cerului – Humanitas, 2008 (20 oct 2012, Cluj-Napoca, Bookfest 1)
 956. Dan Puric – Cine suntem – Platytera, 2008
 957. Elis Râpeanu – Băiatul cu mingea – Ed. TipoMan, 2008 (09.07.2011)
 958. Traian Băsescu pe Calea Victoriei – Sophia Press, 2008
 959. Traian Băsescu pe Calea Victoriei – Sophia Press, 2008
 960. Marcel Iureș pe Zibgniew Herbert – Pan cogito – Centrul Cultural Polonez, 2009 (27.03.2015)
 961. Marcel Iureș pe Mihai Eminescu – Vis – Casa Radio, 2012 (27.03.2015) cu un fluturaș semnat*
 962. Alexandru Andrieș  – Petala, 2009 (5oct 2019)
 963. Dan Mircea Cipariu,  Florin Dumitrescu,  Sorin Ghergut – Marfa reincarcata – Brumaru, 2009 (pt Adrian Leonte 25.11.11 Gaudeamus)
 964. Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) – Vellant, 2009, cu un desen original (5 mai 2018)
 965. Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) – Iubire -Vellant, 2010, cu un desen original (5 mai 2018)
 966. Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) – ilustrator Greuceanu – Vellant, 2013, cu un desen original
 967. Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) – Fabrik, 2017,cu un desen original (4 mai 2018)
 968. Ion Vianu – Exercitii de sinceritate – Polirom, 2009 (2 iunie 2016)
 969. Nicolai Tăicuțu – Dincolo de semn – Editgraph, 2009 (14.12.2009 Rm. Sărat)
 970. Dunea Ionel – Frații și surorile lui Nichita Stănescu – Ed. Premier, Ploiești, 2009 (17.03.2011)
 971. Mihai Neamțu – Verbul ca fotografie – Curtea Veche, 2009 (21.11.2016)
 972. Mihai Meamtu – Varstele iubirii – Doxologia, 2016 (martie 2018)
 973. Adrian Nastase – blog n roll – Uranus, 2009 (+carte de vizita)
 974. Claudiu Ovidiu Tofeni – Noi Amândoi – Limes, 2009 (Oct 2009, Cluj Napoca) *
 975. Claudiu Ovidiu Tofeni – Alfabet din Viaţă – Todesco, 2010 (Ian 2010, Cluj Napoca) *
 976. Claudiu Ovidiu Tofeni – A Treia Poruncă – Todesco, 2010 (Iun 2010, Cluj Napoca) *
 977. Claudiu Ovidiu Tofeni – Paşi pe Nisip – Todesco, 2010 (Oct 2010, Cluj Napoca) *
 978. Claudiu Ovidiu Tofeni – Relatări la singular – Todesco, 2011 (Apr 2011, Cluj-Napoca)*
 979. Peter S. Williams – A sceptic’ s guide to atheism – Paternoster, 2009 (25 mai 2011, Eger)
 980. George Vulturescu – Orb prin Nord – Paralela45, 2009 (2010)
 981. V. Stan Colțun – Oameni, fapte și locuri din Săpânța – Napoca Star, 2009 (cu dedicație catren)
 982. Petru Popescu  – girl Mary – Simon and schuster, 2009
 983. Oana Pellea – Jurnal – Humanitas, 2009 (10 dec 2011, Cluj-Napoca)*
 984. Oana Pellea – 11 elegii ebook – Humanitas, 2010 (10 dec 2011)
 985. Ovidiu Komartin pe Peștișorul de aur –  JMG LeClezio, Editura ART, 2009 (27.11.2013, Cluj, Bookcorner)*I
 986. Sherban Lupu – Arta lăutarilor – izvor al violonisticii moderne – Editura Casa Radio, 2010 (05.11.2013, Cluj-Napoca)*
 987. Viorel Marginean – catalog Artmark, 2010 – cu un mic desen
 988. Isabel Vintilă – Gellu Naum – Timpul, 2010 (lui Paul Cernat, Suceava, 7 oct 2010)
 989. Mircea Martin – 70, Ed. Paralela45, lui Paul Cernat (nov 2010)
 990. Viorel Rus, Adrian Onofreiu – Familiile din Năsăud în 1869 – Argonaut , 2010 ( 10mai 2010)
 991. Nwakaeme Anthony (26), Alex Păcurar (10), Marius Popa (12), Gaston Mendy (3), Steven Pele (5), Laurenţiu Marinescu (27), Sebastian Cojocnean (20), Gabriel Boştină (22)/ Gabriel Machado (11), Zsolt Szilagyi (4), Andrei Voican (17), Bogdan Unguruşan (18) – Bine aţi venit acasă! album de Gh. Bodea şi Virgil Tomuleţ. Vremi 2010 (5 octombrie 2011, Cluj-Napoca)
 992. Siku – The Manga Jesus – Hodder & Stoughton, 2010 (23 mai 2011, Eger)*
 993. Cărțile care ne-au făcut oameni, Humanitas, 2010: Dan C. Mihăilescu (28 febr. 2013), Lucian Boia (apr. 2013), Mircea Cărtărescu (30 mart. 2013), Ștefan Câlția (18.03.2013, conține un desen original), Andrei Cornea (apr. 2013), Gabriel Liiceanu (28 febr 2013), Dan C. Mihăilescu, Horia Roman Patapievici (28 febr 2013), Ioana Pârvulescu (apr 2013)*, Andrei Pleșu (28 febr 2013), Mihai Mănuțiu (3.10.2013, Cluj)*, Victor Rebengiuc (17.10.2014, Cluj)*, Ana Blandiana și Romulus Rusan (24 martie 2016 Cluj-Napoca)
 994. Cărțile care ne-au făcut oameni, Humanitas, 2010: Dan C. Mihăilescu, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Victor Rebengiuc (17.10.2014, Cluj)*
 995. Otilia Bădescu, Octavian Bellu, Mihai Covaliu, Maria Fumea, Nicoleta Grasu, Monica Iagăr, Elisabeta Lipă + Mihai Covaliu, Alina Dumitru (4 martie 2017) – Campionii României (photo album) 2010 + Gica Popescu (16.05.2016) + Marius Copil, Florin Megea si Victor Hanescu (17.07.2016) + Octavian Bellu, Catalina Ponor, Marian Dragulescu, Sandra Izbasa, Andreea Raducanu, Ecaterina Szabo, Monica Rosu, Loredana Boboc, Gelya Melnicova (23.04.2017), Sorana Cârstea (10.02.2018), Mihai Leu (11.02.2018), Ivan Patzaichin (13 iul 2019) Adrian Mutu (9 iun 22) Adrian Nastase (11 iun 22), Eduard Novak (19aug2022)
 996. Răzvan Mazilu – Oglinzi/ mirrors – Editura Vellant, 2010 (1 decembrie 2011, Cluj-Napoca)*
 997. Andrei Marga – Absolutul astăzi – Eikon, 2010 (9 dec 2011, Cluj-Napoca)*
 998. Daniel Cristea-Enache – Lyrica Magna – Curtea Veche, 2010 (5 aprilie 2012, Cluj-Napoca)*
 999. Constantin Radu – O lăcrămioară fără lacrimi – Editura Remus, 2010
 1000. Adrian Alui Gheorghe – Paznicul Ploii – Limes, 2010 (17 oct. 2012, Cluj, Piano Cazola)*
 1001. Feszt Laszlo, Călin Stegerean – Grafica – album MACluj, 2010 (4 nov 2012)
 1002. Ioachim Nica – Desen – album MACluj 2010 (28.11.2012)
 1003. Ioachim Nica pe Radu Stanca Versuri – Dacia, 1980
 1004. Maria Vaida – Lucreția Suciu sau marile iubirii – Grinta, 2010
 1005. Herta Muller – Leagănul respiraţiei – Humanitas, 2010 (Bucureşti, Kreţulescu)
 1006. Herta Muller – Călătorie într-un picior – Humanitas, 2010
 1007. Herta Muller – Călătorie într-un picior – Humanitas, 2010
 1008. Herta Muller  – animalul inimii  – Polirom, 2006
 1009. Lisandru Neamtu – Antropovestiri – UnArte, 2010 (09.09.2016, Cluj-Napoca, MACluj)*
 1010. Amos Oz – Cum să lecuiești un fanatic – Humanitas, 2011
 1011. Amos Oz – Cum să lecuiești un fanatic – Humanitas, 2011
 1012. Dragos Lumpan – Ultima transhumanta – ICR, 2011
 1013. Alin Mureşan – Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate – Polirom, 2011 (28 Feb 2011, Cluj Napoca) *
 1014. Adina Rosetti – Deadline – Curtea Veche, ed. a II-a, 2011 (12 martie 2011, Bucureşti)*
 1015. Guillermo Gonzalez – The Nature of Nature (contributor) – ISI. 2011 (20 July 2011, UK)*
 1016. Constantin Ilea, Petru Dumbrăveanu – shared art album 2011 (01 Sept. 2011, Cluj Napoca)
 1017. Ion Cristofor, Miquel Desclot, Letiţia Ilea, Christelle Enguix, Oana Cătălina Ninu, Maria Antonia Massanet, Marc Romera – Voci Paralele – volum publicat integral în revista Discobolul, 2011 (13 septembrie 2011, Cluj-Napoca)*
 1018. Ana Maria Micu, Dragoş Burlacu, Bogdan Raţă, Aurel Tar – Colorând griul – Vellant, 2011 (septembrie 2011)
 1019. Simona Popescu – prezentare la Vârsta Semnului – Casa Radio, 2011 (8 octombrie Cluj-Napoca)*
 1020. Motoko Hirayama – artist album – Japan – 2011
 1021. Iv cel Naiv – Versez – Vellant, 2011 (Bucuresti, martie 2012)*
 1022. Nura El-Sayed pe Făt-Frumos din lacrimă, Vellant, 2011 (dec. 2012)
 1023. Erwin Kessler – Rostopasca… pre limba ei – NoiMediPrint, 2011 (Cluj-Napoca, 11.12.13)*
 1024. Ioana Pârvulescu – Lumea ca ziar – Humanitas, 2011 (24 oct 2014, Cluj-Napoca)*
 1025. Daniel Buda pe Noul cod civil – MO, Bucuresti, 2011
 1026. James Cecy – The purity war – Condeo Press, 2011 (27.05.2013, Wisla Poland)
 1027. Geoff Barnard, Andy McIntosh – Origins. Examining the evidence – Truthinscience, 2011 (30.05.2013, Wisla)*
 1028. Doina Uricaru – Das Herzinstitut/ Institutul inimii – Universalia, 2011 (lui Nicolae Manolescu, 12 oct 2011)
 1029. Eugen Negrici – 70 – Ed. Paralela45, 2011 (lui Paul Cernat)
 1030. Gabriela Adamesteanu –  Vara-Primavara – Polirom, 2012 (nov 2012, lui Paul Cernat)
 1031. Alexdandru Musina – Nepotul lui dracula – Aula, 2012 (12.06.2012, lui Paul Cernat)
 1032. Andrei Șerban – Chekhov Shakespeare Bergman văzuți de Andrei Șerban – ICR, 2012 (Cluj-Napoca, 14.12.2013)*
 1033. Antonio Gamoneda si Dinu Flamand – Claritate neostenita – Eikon, 2012 (Cluj, 10.10.2015)*
 1034. Beate Baum – Afaceri la Dresden – Ed. Napoca Star, 2012 (4.06.2012)
 1035. Owen Daily – Pilgrim’s companion – 2012 (24.05.2012, Eger)*
 1036. Comics Club Cluj: Adrian Barbu, Alexandra Abagiu, Maria Eftimie, Oana Cocheci, Flaviu Pătrunjel, Anna Benczedi, Andra Aştefănesei – Urban Comics – CCG, 2012 (02.06&07.06.2012, Cluj Napoca)*
 1037. Maria Surducan – Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte – Vellant, 2012 (cu un desen, Cluj-Napoca, 18.05.2015)*
 1038. Serban Mestecăneanu, Tudor Giurgiu – TIFF: Oraşul, oamenii, festivalul – 2012 (05.06.2012, Cluj-Napoca)
 1039. Adrian Scicluna – Of absence and presence – MACluj, 2012 (13 sept. 2012, Cluj-Napoca)*
 1040. Sam Havadtoy, Arturo Schwarz – Forgotten Love – MACluj, 2012 (28.9.2012, Cluj-Napoca)*
 1041. Liliana Oltean – Tribuna Graphic 2012 – (lansare&vernisaj, 18.10.2012, Cluj-Napoca)*
 1042. Yigru Zletitl – Cacao – Tracus Arte, 2012
 1043. Adrian Papahagi – ABC Darul- Creştin-Democraţiei – Curtea Veche, 2012 (lansare Bookfest, 19.10.2012, Cluj-Napoca)*
 1044. Cornel Udrea – Obiceiuri de nuntă la cangurii șchiopi – TipoMoldova, 2012 (Cluj-Napoca, Gaudeamus, 20.04.2016)
 1045. Lucian Boia – De ce este România altfel? – Humanitas, 2012 (24.11.2012)
 1046. Lucian Boia – Două secole de mitologie naţională – Humanitas, 2012 (Bucureşti, 07.02.2013)*
 1047. Marius Chivu – Vîntureasa de plastic – Brumar, 2012 (15.11.14, Cluj-Napoca)*
 1048. Marius Chivu pe Tim Burton – Melancolica moarte a băiatului-stridie – Humanitas, 2009 (15.11.14, Cluj-Napoca)*
 1049. Marius Chivu pe 111 cmfp – Nemira, 2017 ( 14nov 2019)*
 1050. George Chiriac – s-a zis cu noi – CDPL, 2012  (Cluj Napoca, 21 iun, 2013)*
 1051. George Chiriac – Lucruri care se desfac și se sorb – Tracus Arte, 2014 (12.03.2014, Cluj-Napoca)*
 1052. Mihail Șișkin – Scrisorar – Curtea Veche, 2012 (3.10.2013, Bucuresti)
 1053. Mihail Șișkin – Părul Venerei – Curtea Veche, 2013 ( oct 2013, Bucuresti)
 1054. Andreea Raducan – reversul medaliei – Wiseman, 2012 (2012)
 1055. Mircea Diaconu – La noi, când vine iarna – Polirom, 2013
 1056. Mircea Diaconu – bei uns wen des, winter commt – Ion Creanga, 1984 semnat 1986
 1057. Juan Pablo Villalobos – Fiesta în bârlog – Curtea veche, 2013 (București, 14 martie 2013)
 1058. Ciprian Mureșan – Dead weights – Plan B Cluj/ Berlin 2013 (12.09.2014, Cluj-Napoca)*
 1059. Victor Ionescu – Un altfel de albastru – Sigma, 2013 (04.04.2013, București)
 1060. Remus Câmpeanu pe Șepcile roșii – 2013
 1061. Dietrich Schindler – The Jesus model – Piquant, 2013 (28.05.2013, Wisla)
 1062. Stephen C. Meyer – Darwin’s Doubt – HarperOne, 2013 (June 2013, USA)*
 1063. Doina Mărghitaș – Povestiri, articole, reportaje din Țara Vlădesei – Napoca Star, 2013 (23 aug 2013, Cluj-Napoca)*
 1064. Teodor Botiș – UAP, 2013 (5 sept 2013, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă)
 1065. Teodor Botis – Alicat, 2013 (lui Dan Puric, 6 dec 2014, Bucuresti)
 1066. Olga tokarczuk  – ratacitorii  – art, 2013 ( 22.04.2013, București)
 1067. Haruko Cho, Geza Szocs, Borgo – Tribuna Graphic 2013 – Ed. Tribuna, 2013 (06.11.2013)*
 1068. George Rosu pe Ivan Turbinca – Vellant, 2013 (Cluj-Napoca, Carturesti, 15 nov 2016)*
 1069. Wayne Grudem – The Poverty of Nations – Crossway, 2013 (Wisla, Poland, ELF, 27.05.2014)
 1070. Care Santos – Incaperi ferecate – Humanitas, 2013
 1071. Ludmila Ulițkaia  – Fetițele. Rude sărmane – Humanitas, 2013 (2016)
 1072. Marja Petrowskaja – Poate Estera- Humanitas, 2014 (București, 15.06.2016)
 1073. Nicolae Maniu – Jubileu 70 – Idea DesignPrint, 2014 (11.04.2014, Cluj-Napoca)
 1074. Cornel Țăranu și Ștefan Angi – CȚ: Mărturisiri mozaicate, studii și eseuri – Eikon, 2014 (19.10.2014)*
 1075. Mircea Muthu – Trepte – Eikon/ Scriptor 2014 (oct 2014)
 1076. Cristiana Radu pe Nina Cassian – Nică fără frică – Ed. CasaRadio, 2014 (noiembrie 2014)*
 1077. Ion Bogdan Ștefănescu  – Strigăt înăuntru  – Tracus Arte  2014 (25.06.2014)
 1078. Ronnie O’Sullivan – În fugă – Publica, 2014 (19 iunie 2016, Cluj-Napoca) alături de Mark Selby, Steve Davis, Reane Evans
 1079. Ronnie O’Sullivan – Autobiografia – Publica, 2015 (19 iunie 2016, Cluj-Napoca)* alături de Mark Selby, Steve Davis, Reane Evans
 1080. Alessandro Baricco – My Gwyn – Humanitas, 2014 (8 oct 2016, Cluj-N)
 1081. Alessandro Baricco – Mireasa tanara – Humanitas, 2016 (8 oct 2016, Cluj-N)*
 1082. Aurel Hâncu – Ioan Alexandru – Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 2014 (30.10.2014,Buc București)
 1083. Echim Vancea – Fiecare zi cu tăcerea ei anume- Echim, 2014 (iul 2015)
 1084. Grigore cartianu  –  Miracolul din noiembrie – Adevărul 2015
 1085. Alexandru Rusu – Tablitele dela Maraton – Ed Agnos 2014 (12 dec 2016)
 1086. NADIA Comaneci,  Sandra Izbasa,  Monica Rosu, Livia Stoenescu,  pe Nicolae Vieru – Călătorie în lumea gimnasticii – București, 2015
 1087. Dan Mircea Cipariu – Aer de Bucuresti – Tracus Arte, 2015 (21 ian 2016)
 1088. Viorel Tautan – vânătorul de tristeti- Caiete Silvane, 2015 (8 mai 2015)
 1089. Andrezj Szarek – Malopolska (7 iul 2015, Cuj-Napoca, MACluj)*
 1090. Manuela Botiș – catalog expozițional, 2015 (19 mai 2015, MACluj)*
 1091. Ovidiu Vasile –  Cu piatra pe tava –  Napoca Star, 2015 (dec 2016)
 1092. Leonardo de Chirico – A Christian’s pocket guide to papacy  – Christian Focus, 2015 (Wisla, 2 june 2015)
 1093. Peter Saunders – The Human Journey – CMF, 2015 (Wsila, 2 june 2015)*
 1094. Vasile Radu – Emil Bacila – Risoprint, 2015 (MACluj, 08.07.2015)*
 1095. Grigore Lese – Horea in grumaz: inger pazitor si ispita – Humanitas, 2015 (sept 2015)
 1096. Ivan Patzaichin – Ascultându-l pe Ivan – Vellant 2015 (13 iul 2019, Somes delivery *)
 1097. Fernando Santiago, Jan Svensen si Adriano Castro pe Album Tribuna graphic 2015 – 6 nov 2015*
 1098. Ileana Surducan pe Fata babei si fata mosneagului, Ed. Vellant, 2015 (Cluj-Napoca, 27.11.2015)* cu un desen original
 1099. Kurti Andrea – Cigany mesei – Gutenberg, 2015 (15.05.2017)
 1100. Kurti andrea – Bodzabel, Gutenberg,  2018 (3sept 2022, Kvar)
 1101. Mihai Stănescu – 2015 (dec 2015)
 1102. Evgheni Vodolazkin – Soloviov și Larionov – Humanitas, 2015 (probabil 2017)
 1103. Evgheni Vodolazkin – Aviatorul, Humanitas, 2016
 1104. Cornel Cotuțiu – Pavilionul – Ed. Școala Ardeleană, 2016 (Cluj-Napoca, Gaudeamus, 21.04.2016)
 1105. Nicolae Gavrea – Gimnastelor,  cu dragoste – Ed. CETATE deva 2016 (2017)
 1106. Nicolae Szoboszlay, Nelutu Szabau, Remus Campean, Cristian Astalos – Ultimul cavaler al fotbalului romantic – Ed. Scoala Ardeleana, 2016 (26.11.2016)
 1107. Adrian Preda – WEYD- – Vellant, 2016 (FdP, 28 apr 2017)*
 1108. Lea Rasovszky – Dig the internet when – Vellant, 2016 (FdP, 28 apr 2017)*
 1109. Radu Șerban – Glissando – 2016 (Macluj, 18.04.2018)*
 1110. Teofil Mândruțiu – Pui de tarana – 2016
 1111. Pusa Lia Popa – Rotiri in timp pe frunza arsa – Limes, 2016
 1112. Pusa Lia Popan – Mai plouă floare din castan – Napoca star, 2016
 1113. Felix Aftene  –  arhitecturi ale memoriei – Polirom 2016 (2020)
 1114. Michael Reeves – Freedom movement – 2017 (23.05.2017, ELF)
 1115. Cristi Puiu – Dreifuss – Baril, 2017 (CdI, 8.06.2017, tiff)*
 1116. Cornel Brad- faces beyond ideas- Fabrik  2017 (Alexandrei Stef, mai 2017) cu 11 fotografii originale (10 semnate)
 1117. Vasile Dorolți, Silviu Gheție – European photo salon Baia Mare – 2017 (22.06.2017, MACluj)
 1118. GAO Xingkian – Literatura și libertate – Ed. Muzeelor Literare, 2017
 1119. Iulian Patca – De dragul tau – Ed. Mega, 2017 (Cluj, 14 dec 2017)
 1120. Octav Boicescu pe Obiecte grăitoare, 2017
 1121. Eurobasket 2017 Event Guide – signed by the following players: Romania (6 september 2017: Vlad Moldoveanu, Catalin Baciu, Emanuel Cate, Nandor Kuti, Alexandru Olah, Rolland Torok, Spain (8 sept): Marc Gasol, Willy Hernangomez, Juanch Hernangomez, Juan Carlos Navaro, Pierre Oriola, Ricky Rubio, Joan Sastre, Montenegro (8 sept) Nikola Vucevici, Nemanja Vranjes, Dino Radoncic, Tyrese Rice and players of Universitatea Cluj: Ioan Ovidiu Sabau, Marius Popescu, Zsolt Szilaghy, George Florescu, Ioan Abrudan, Andri Cordos, Dorin Goga, Valentin Lemnaru, Gabriel Giurgiu.
 1122. Ireneusz Bec si Andrzej Szarek – catalog pictura MACluj 29.09.2017*
 1123. Jerzy Fober și Andrzej Szarek – rzezba – catalog sculptura MACluj 29.09.2017
 1124. Liena Bondare, Dorel Gaina – Tribuna Graphic 2017 (15 noiembrie 2017)*
 1125. Mihaela Marin, Tompa Gabor, Carmencita Brojboiu, Lucian Ban, Francisco Alfonsín
  pe  O călătorie în lumea lui Gábor Tompa  – Paidea, 2017
 1126. Catalina Miciu – Destinul printesei de nor – Curtea Veche, 2016 (30 martie 2018) cu trei carti postale
 1127. Ioan M Corpodean – Imaginar – Dokia , 2018 (19 7.2018)
 1128. Arkossy Istvan – catalog expoziție (16.05.2018)*
 1129. Ann Kristin Kallstrom și Eddie Lui – Tribuna Graphic 2018 – 15 nov 2018
 1130. Pisica pătrată pe Mihai Eminescu – Luceafărul – Casa radio, 2018 – 17 nov 2018 Gaudeamus
 1131. Radu Paraschivescu – Doua maturi stau de vorba – Humanitas, 2018 (30 Oct fac de litere) *
 1132. Jea francois haas – testamentul lui adam – sc Ardeleana 2018 (3 oct 2018)
 1133. Alexandra Andronic – Muze – catalog expoziție (8.03.2019)
 1134. Klaus Johannis – eu. Ro – Curtea Veche, 2019 (apr 2019
 1135. Ioan pintea – fața către fața – Cartier, 2019 (28 iul 2021)
 1136. Francesco Arecco – catalog Iaga, 25 mai 2019*
 1137. Pavel Puscas, Ovidiu Petca, Yonggu Shin , Leon Zakrajek, Nubia Landell Valdivia, Winnie Mak, Cristian Opris – Catalog Tribuna graphic – (11 dec 2019, Cluj) *
 1138. Valer Irinca și Stelian Tofana pe  Traian Dorz – din cele mai frumoase poezii – ed. T Dorz. 2019 (18 dec 2019)
 1139. Szoke Jozsef – Message from the universe – 2019 (16 ian 2020, Macluj)*
 1140. Mazerschi – Sticker book, 2019 (12.1.2023)*
 1141. Iurie Cojocaru  – album de arta,  risoprint, 2020 (15 mai 2021)*
 1142. PJ wiliams – putem avea încredere în evanghelii? – Ed UEO, 2020 (4 nov 2022, rolf)
 1143. Oana hajos – Povestile anului – Signatura 2021 ( cu un desen , 21.x.21)*
 1144. Marin Malaicu Hondrari – urmele incercarii – Charmides, 2021 ( 8 dec 2021, thoreau)*
 1145. Marin malaicu Hondrari pe care Santos incaperi ferecate (8 dec 2021)
 1146. Matei Câlția pe Glajarie, Artept, 2022 ‘ dec 2021
 1147. Reszegh Botond – 10 EV – Bookart, 2021 (7 feb 2022)*macluj
 1148. Reszegh Botond –  Van aki latya az angyalokat, album, 2022 (13.12.2022)*
 1149. Reszegh Botond –  weekdays wraped up album (13.12.2022)*
 1150. Dr. Clear – pana cea minunata – waldpress, 2021 (5 nov 2022, rolf)
 1151. Felix Aftene  si Alexandru Chituta – Noi și ele – 2022 (27 iun 2022, vernisaj)
 1152. Victor manuel hernandez castillo – Expoziţie retrospectivă- Tribuna,  2022 (9 sept 22, Cluj-Napoca)*
 1153. Erwin Messmer, Andreas Saurer, Zorin Diaconescu, Radu Țuculescu, Adrian Grecu  – Unde cresc poezii – Galaxia Gutenberg, 2022 (16sper22, Fict, Cluj-Napoca)
 1154. Visarion Alexa – Caragiale vizionarul – ed Academiei, 2022 (1 oct2022)*

(în paranteză, data şi locul semnării) * – cartea îmi este dedicată

 1. Marin Sorescu – Izvor de adapat aripa (poezie olografa pentru Tomozei)
 2. Nichita Stanescu – Autoportret si desen Tomozei dedicat acestuia; doua poezii in manuscris (una inedita)
 3. Stefan Augustin Doinas – Pseudokyneghetikos (var.) dactilografiat si semnat olograf

Music artists have also signed for me some CDs / DVDs/ vinil:

 1. Neal Morse – Testimony 2003
 2. Neal Morse – Testimony Live 2004
 3. Neal Morse – ? 2005
 4. Neal Morse – Live 2007
 5. Neal Morse – in Transatlantic Bridge across forever
 6. Ada Milea – Apolodor 2004
 7. Ada Milea – Nasul 2007
 8. Dream Theater – Live at Budokan 2004
 9. Dream Theater – Octavarium 2005
 10. Negură Bunget – Înarborat kosmos 2005
 11. Negură Bunget – OM 2006
 12. Negură Bunget – OM 2006 (Negru – 16.12.2012, Hupogrammos&Sol 14.11.2013)
 13. Negură Bunget – Zârnindu-să 2010 (Negru – 16.12.2012, Hupogrammos&Sol 14.11.2013)
 14. Negură Bunget – Vârstele pământului 2010 (16.12.2012)
 15. Negură Bunget – Măiestrit 2010 (Hupogrammos&Sol 14.11.2013)
 16. Makrothumia – The rit of individuation 1994 (Hupogrammos 14.11.2013)
 17. Mike Stern – Who let the cats out 2006
 18. Horia Andreescu – George Enescu 2007
 19. Alexandru Tomescu – Stradivarius encore 2008
 20. Alexandru Tomescu, Răzvan Suma – Romanian Piano Trio 2009
 21. Alexandru Tomescu – 24/24 2011
 22. Steven Wilson – Catalogue / Preserve / Amass 2012
 23. Hilda Peter – Katalin Varga 2012 (08.06.2012)*
 24. Răzvan Suma – JS Bach 2012 (16.10.2012)*
 25. Chris Poschl – In your presence 2000 *
 26. Gheorghe Morosan – Simfonia Psalmilor (dedicatie-poem)
 27. Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Cristi Rigman – Alcool după Ion Mureşan 07.01.2013
 28. Mădălina Manole – Ei şi ce? – 1994
 29. Mircea Dinescu – Femeile din secolul trecut – 2010
 30. Luminița Gheorghiu, Dragoș Bucur – Marfa și banii – 2013 (07.06.2013)
 31. Paul Muresan desen pe Apolodor – (17.12.2015)
 32. Horațiu Mălăele – Sunt un orb (15.04.2016)
 33. Opeth – Deliverance, 2002 (2 iulie 2016, Poble Espanyol) – signed twice
 34. Daniel Gildelow pe PoS – BE (29 iul, Artmania, Sibiu)
 35. Cristian Mandeal – Bruckner (28 oct 2016)*
 36. Steven Wilson – to the bone (cd & vinil, BCN, 3 Feb 2018)
 37. Stela Popescu -Electrecord, 1984
 38. Ioan Gyuri Pascu – Electromagnetic love – 2013 (2014)
 39. Mircea Baniciu – 2 cds – 2009 (semnate 2010)
 40. Alexandru Andrieș,  Sorin Romanescu,  Ioana Mintulescu – Petala, 2009, 5oct2019
 41. Alexandru Andrieș – Rock and roll 5oct 2019
 42. Alexandru Andrieș- Interzis
 43. Alexandru Andrieș Azi
 44. Alexandru Andrieș Despre Distanțe
 45. Alexandru Andrieș Interioare
 46. Bârlog by Mazerschi (12.1.2023)*
 1. Signed Programmes:
 1. Alexandru Tomescu
 2. Liviu Prunaru, Gabriel Croitoru, Horia Mihail
 3. Motoko Hirayama
 4. Adrian Naidin (22 mar 2012)
 5. Poster semnat de Valentina Naforniţă, Alexandru Badea, Dan Paul Dumitrescu, Marius Vlad Budoiu, Andreea Iftimescu, Ionuţ Pascu, Madeleine Pascu, Şerban Vasile (30 martie 2013, Buc.)
 6. Maia Morgenstern – Aperitiff, 06.06.2013
 7. Viorica Bocioc – pliant prezentare “In the rain” – Bienala Internationala de Ceramica de la Cluj, Editia I, 09.10.2013 (2 buc.)
 8. Silviu Purcărete, Vasile Șirli – Undeva la Palilula (28.11.2013, Teatrul Maghiar)
 9. Annie Bentoiu – program Humanitas Cişmigiu – 05.03.2013
 10. Andrei Șerban pe programul Teatrului Maghiar, nov.2013 – ian.2014
 11. Andrei Șerban pe programul spectacolului Strigăte și șoapte – 1 martie 2018
 12. Broșură Opera Română Cluj 1992-1993: Carmen Stan, Adrian Mureșan, Anca Opriș, Dan Orădan, Julieta Naghi, Adriana Orădan, Livia Gună, Adrian Mureșan
 13. Rodostina Nikolaeva, Hector Lopez, Andrada Ioana Roșu, Adrian Sâmpetrean – Gala 95 ani – Aida – Verdi – 17 mai 2015
 14. Mircea Daneliuc – 5 iunie 2015*
 15. Gyula Havancsak – 11 artist photos -5 iunie 2015
 16. 4, 11 Gabriela Irimia, 12, 24, 44 Gabriela Marginean – Romania – BiH, 21.11.2015, Cluj-Napoca
 17. John Higgins, Ken Doherty, Alex Crisan, Marius Ancuta – Romanian Snooker Days – on flyer, programme, cube
 18. Cristina Neagu, Luminita Hutupan, Carmen Amariei – DOR special, 9 mar 2016
 19. Black Peaks, Fallen Arise, Pain Of Salvation, Ihsahn (28-29 iul. 2016, Artmania, Sibiu)
 20. Sir Derek Jakobi, Radu Mihăileanu – program TIFF – 06.06.2017
 21. Mihai Sora pe programul FICT – 7 octombrie 2017
 22. Florin Segarceanu, Raluca Olaru, Ana Bogdan, Bianca Andreescu – program Fedcup, 11 februarie 2018
 23. Sayaka Shoji – 23 mar 2018
 24. Echipele României și Marocului – Cupa Davis – 6 Apr 2018
 25. Grigore lese – Centenar Iuliu Maniu – 27 octombrie 2018
 26. Adi Hadean – film food @ TIFF – 4 iunie *
 27. Florin Dumitrescu – film food @ TIFF 5 iunie *
 28. Vasile Sirli – program FITS – 19 iunie 2019
 29. Kings Singers – Julian Gregory, Christopher Bruerton, Jonathan Howard, Patrick Dunaerie,  Edward Button , Nick Ashby – 25 nov 2019
 30. Emil Constantinescu,  Ana Blandiana, Dorel Vișan și Alexandru Tomescu pe program Doina Cornea,  7 mar 2020
 31. Stefan Câlția – broșura prezentare 1985
 32. Serghei poluin (29.07.2021, cluj)
 33. Silviu Purcărete, Helmut Sturmer (13.10.2021, premiera Macbett) pe caiet program.
 1. Signed Tickets: 
 1. Mike Stern
 2. Vonda Shepard
 3. Valentina Naforniţă
 4. Valentina Naforniţă
 5. Ronnie O’Sullivan
 6. Ziyu He + Christoper Hinterhuber (festivalul Enescu,  9 sept 2019)
 1. Signed Postcards:
 1. Evergrey
 2. Tarja Turunen
 3. Mircea Graur
 4. 14 rally drivers including Bogdan Marisca
 5. Könczey Elemér (15 aug 2015, deadline expo)
 6. Steven Wilson – 41/2 – 11 mai 2016
 7. Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, Steve Davis, Reane Evans – 19.06.2016
 8. Agent Fresco, Exxasens, Iamthemorning, Obsidian Kingdom (1 iul 2016)
 9. Rangar Zolberg (29 iul 2016)
 10. Ihsahn (29 iul 2016)
 11. Ghita Muresan si Echipa Nationala de Baschet Masculin: Ghita Muresanu (3 postcards), Vlad Moldoveanu, Nandor Kuti, Catalin Baciu, Andrei Mandache, Bogdan Nicolescu, Rolland Totok, Emanuel Cate, Titus Nicoara, Catalin Petrisor, Calota Popa, Radu Paliciuc, Alexandru Olah
 12. Mihai Constantinescu -1984 (găsită în sala polivalentă in 11 februarie 2018)
 13. Ionut Lupescu – FedCup (21.04.2018)
 14. Martina Hinghis – FedCup (22.04.2018)
 15. Timea Bacsinsky – FedCup (22.04.2018)
 16. Hotea Camelia pe card Hummel (28.10.2018)
 17. Genus Ordinis Dei (14 apr 2019)
 18. BRGH (14 apr 2019)
 19. Michel  Gondry postcard and programme 1 iunie 2019
 20. Cristi Puiu – Fozakakozfea – 4 oct2019*
 21. Pandele – în vitro 9.10.2020
 22. Ana Kun –  metraj 17.09.2021
 23. Radu cioca – all the suns 25.09.2021
 24. Cornel Brudascu – 17 mar 2022 Quadro
 25. Irina Schrotter – 16 iul 22 meron
 26. Feleki Istvan –  7.09.22
 27. Lucian broscatean – 30 sept 2022 Zain
 28. Gabriela Ruse – 13 oct 2022 TO *
 29. Mircea Popitiu MACluj, 25.10.2022
 30. Kurti Andrea 12.12.2022
 1. Other:
 1. Mihai Leu, Zoltan Ritli, Cornel Ţălnar, Florian Prunea, Horaţiu Cioloboc, Adrian Falub
 2. Anca Mizumschi
 3. von Jungfeld
 4. Alexandra Usurelu – Am sa fiu eu casa ta – 1 martie 2017 Casa de Cultura a Studentilor
 5. Nadia Comaneci – 22.04.2017
 6. Minge baschet: Branco Ciuic, Tudor Jucan, Torok, Mihai Silvasan, Paul Chetreanu, Vlad Moldovan, Kindell Dykes, Nandor Kuti, Filip Adamovici, Toth, Brosert, Usman Baro, Kaliniauskas, Bobo Pintea, Gheorghe
 7. Sorana Cirstea pe steag 11 februarie 2018
 8. Eliza Buceschi 7, Ana Maria Dragut 90 , Crina Pintea, Yulya Dumanska 20, Madalina Zamfirescu 73 – 25 mar 2018
 9. Trei mingi de baschet semnate de jucătorii U BT 7 sept 2018 Compexit
 10. Steag Dacia – Didier Dinard, Luca Katabatic, Mihai Popescu, Ramba Ionuț, Fenechiu Cristian (Ro – De, 28 octombrie 2018)
 11. Bernadette Szocs, Eliza Samara, Adina Diaconu – 2 oct 2021
 12. Amaia Molinet poem la White cuib 5 oct 2021
 13. Simona Halep 2 mingi Wilson tour (31 10 2021 TO)
 14. Horia Tecau – Minge Wilson Tour 28.11.2021 meci C David cu Peru 4.0
 15. Alina Giurgiu, Ioana Chitu pe Poster Crai nou 3.3.2022 cinema Victoria
 16. Roberto Romeo 24 U cluj (iul 2022)
 17. Blinkova 1 minge tenis si 1 autograf (16 oct 22)
 18. Ana Maria Brânză Via, 22.1.23

Demascarea la Cluj-Napoca

Azi 26 februarie a avut loc la Cluj proiecţia documentarului DEMASCAREA realizat de Nicolae Mărgineanu, în scenografia lui Alin Mureşan. Screeningul, organizat de ASCOR, a fost urmat de discuţii.

Declaraţia regizorului Nicolae Mureşan referitoare la filmul documentar http://bit.ly/i5hbCi (calitate mai slabă a sunetului, necesită volum maxim).

Lansarea cărţii lui Alin Mureşan, PITEŞTI – Cronica unei sinucideri asistate, a filmului documentar pe DVD şi a portalului www.fenomenulpitesti.ro va avea loc luni, 28 februarie de la ora 17:30, la sediul BCU – sala Ion Muşlea.

Demascarea - 26.02.2011 - FSEGA, Cluj-N

Vellant

Vellant este fără îndoială printre cele mai originale edituri din România. Nu au foarte multe titluri publicate asta deoarece nu au ca obiectiv cantitatea ci aleg cărţi inedite, cu totul deosebite. Un aspect remarcabil este şi faptul că excelează în calitatea produselor: hârtie de cea mai bună calitate, culori plăcute şi legare impecabilă (asta în contextul în care hârtia provine din exploatarea pădurilor într-o manieră sustenabilă). Plăcutul iz de exclusivitate, originalitatea titlurilor propuse precum şi calitatea tipografică au contribuit la impunerea în mai toate librăriile.

Una dintre colecţiile de rezistenţă, poate cea mai importantă dintre cele propuse de editură, este cea a volumelor de artă. Ceea ce place aici este focalizarea pe cărţi mai puţin convenţionale şi mai puţin abordate de alte edituri, pe ediţii mai puţin frecventate, poate chiar de nişă. Mă refer aici la lucrări precum Transgresiunile artei, Graffiti sau Banksy: Arta la zid. Parcă şi mai importante sunt însă titlurile care oferă o viziune asupra artei contemporane autohtone: Pisica Pătrată, Maria Drăghici (coord.) cu importantă aplecare asupra artei urbane, dar şi biografia lui Octav Angheluţă. Albumul fotografic Oglinzi constituie o triplă realizare: promovarea unui artist român, promovarea dansului/ coregrafiei într-un moment în care interesul copiilor pentru balet scade, precum şi realizarea acestei foto-biografii. Legat de colecţia de artă trebuie menţionat şi faptul că până şi publicaţiile mai “banale” precum Impresioniştii sau Suprarealiştii, subiecte cosmopolite la mai toate editurile care oferă carte de artă, au prezentări unice prin formatul şi modul de transmitere a informaţiilor.

Preocuparea pentru proiecte de promovare a creativităţii în rândul publicului (inclusiv participativă) şi a valorilor româneşti constituie alte trăsături specifice  unicei edituri Vellant. Istoria benzii desenate româneşti, simpaticul album Iubirrre precum şi ediţia însemnată Retorno 201 demonstrează preocuparea pentru cititori mai degrabă decât pentru fezabilitatea financiară a demersului literar. Tot la categoria artă s-ar putea include foarte uşor unele dintre titlurile ilustrate pentru copii, precum Prinţesele sau Seminţele lui Phillipe Lechermeier.

Problemele curente ale societăţii sunt tratate în colecţia de eseuri: Thomas Nagel, Chomsky şi alţii abordează chestiuni de actualitate pentru cei interesaţi de studierea sfârşitului modernităţii şi crizei postmodernismului. La categoria literatură sunt câteva nume excelente, cel mai interesant fiind de departe Guillermo Arriaga.

Aşadar, pentru originalitate, pasiune şi excelenţă Editura primeşte calificativ maxim:

Rating: 10/10

Disclaimer: Până acum am făcut câteva recenzii de carte însă nu m-am încumetat să scriu opinii asupra activităţii vreunei edituri. Aşa că solicităm îngăduinţă pentru eventuale aprecieri critice. ;))

POPs

Problema substanţelor chimice periculoase pentru mediu şi pentru sănătatea umană este una acută atât la nivelul Uniunii Europene cât şi în România. Şi mai ales în România care a suferit enorm de pe urma dezastrelor iniţiate în epoca comunist-atee, inclusiv la nivelul poluării solului cu substanţe chimice. Problema imensă este că halde de substanţe chimice, zone cu pesticide şi alţi poluanţi extrem de periculoşi, sunt nesupravegheate şi nu s-au făcut investiţii pentru reabilitarea lor.

Pentru că nu prea se cunosc multe lucruri despre aceste substanţe periculoase, nici la nivelul specialiştilor, am decis să prezint mai jos lista noilor substanţe periculoase publicate de CE.

Poluanţii organici persistenţi (POPs) sunt substanţe de tipul pesticidelor, substanţelor chimice industriale, sau produse neintenţionate, care pot cauza grave riscuri pentru sănătatea oamenilor şi a mediului.

Cele nouă substanţe chimice nou adăugate sunt:

eterii de polibromodifenil sau PBDE
hexabromobifenil
clordeconă
alfa hexaclorciclohexan
beta hexaclorciclohexan
lindan
pentaclorbenzen
acidul sulfonic perfluorooctanic
florura de sulfonil perfluorooctanică sau PFOS

Sursa: Comisia Europeană

ART: Erno Ciupe Bartha

Artist: Erno Ciupe Bartha (sculptor & visual artist)

Lives in: Cluj-Napoca

Works:

I. Glory box – wood, glass, metal, plastic – TV MANIA @ MA Cluj, Cluj-Napoca, 05/22/2010

II. Fossil TV – stone – TV MANIA @ MA Cluj, Cluj-Napoca, 05/22/2010

III. Green TV – wood, grass – TV MANIA @ MA Cluj, Cluj-Napoca, 05/22/2010

IV. Wash and go – wood, plastic, glass, mirror – TV MANIA @ MA Cluj, Cluj-Napoca, 05/22/2010

V. Tribal dance – bronze – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010

VI. Tribal dance (piece) – bronze – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010

VII. Flight – bronze – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010 (left)

VIII. Balerina – bronze – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010 (right)

IX. Timespire – bronze – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010

X. Hay people – hay, wire – ARKHAI @ Quadro Gallery, Cluj-Napoca, 06/10/2010

All photos by LiftingShadows (c) 2010

A.R.T. is a personal project which promotes young Romanian artists and offers a glimpse of their work.

Ionatan Pirosca – fantana in clocot [fragmente]

care e cursul de schimb al iubirii

ultima dată era sufletul tău

***

ce e dincolo de visurile mele se întreabă muntele

suindu-şi brazii poate or vedea ei ce şi cum

ce e dincolo de visurile mele mă întreb şi eu

murind puţin câte puţin

***

nu poţi stoarce ca pe un burete iubirea

ea e toată mereu ca o înconjurare

vine de dincolo de orice şi te învinge şi te îmbraţişează

de poţi să mori

***

zorii sunt la fel de proaspeţi şi azi

scoasă de Domnul din cuptorul inimii Sale e dimineaţa

aş vrea să fiu aburul mirosind şăgalnic a miez

de pâine coaptă de El

***

ia-mă cu Tine altfel nu mai plec de aici

cum nu pleacă floarea din culoarea ei

cum munţii nu se duc din înălţime

cum nu iese clorofila din frunză

cerul albastru din dimineţi

Continue reading

Paradigma: stai aproape

Lansat pe 30 decembrie 2010
Track Listing

1. Stai aproape (2:18)
2. Nu pot să-nţeleg (2:51)
3. Nu mă tem (3:10)
4. Ridică-mă (4:18)
5. Vino (3:15)
6. Singur (3:07)
7. Atât de aproape (3:26)
8. Chiar dacă tu nu vrei (2:57)
9. O mare de oameni (3:26)

10. Alungă ploaia (4:32)

11. Flollow me [bonus] (3:08)

Line-up

– Dorin / Vocals, Guitar
– Nick / Bass, background vocals
– Andrei / Keyboards, synths, background vocals
– Sergiu / Drums, background vocals

Casa de discuri: Self Released


ParadigmA este o trupă relativ recent apărută în peisajul muzicii autohtone însă s-a făcut remarcată deja printr-o prezenţă semnificativă şi constantă pe scena rockului românesc. Paradigma a fost finalistă Maximum Rock – Suport pentru underground in 2009, clasându-se pe locul 7 din 51 de formaţii iar anul trecut a luat locul I la Proms of Delight Music Fest desfăşurat sub egida Jeunesses Musicales International.

Stai aproape, albumul lansat la sfârşitul anului 2010, marchează debutul discografic al trupei şi surprinde prin maturitatea muzicală a compoziţiilor. Piesele, deşi în general scurte, sunt bine lucrate şi au fără excepţie un sound foarte bun (albumul a fost înregistrat şi mixat în studioul Viţa-de-Vie şi produs de Paradigma).

La fel ca şi prezentarea grafică, albumul este relizat într-o cheie cu tonalităţi întunecate, având un ambient dark. Atmosfera este echilibrată pe de-o parte de inserţiile clapelor care accesibilizează demersul muzical dar şi de părţi mai puţin alerte, completate de secţiuni meditative care transmit uneori şi emoţii pozitive (inclusiv prin intermediul versurilor).

“Piesa de rezistenţă” a albumului este O mare de oameni, care ar fi putut foarte bine deschide acest album. Secţiunea ritmică este foarte bine aranjată, bassul inserat în partea de început a piesei fixează direcţia de desfăşurare. Partea instrumentală este densă şi solidă, refrenul este foarte atrăgător şi radio-friendly, iar mesajul de rebeliune şi condamnare a lumii superficiale din jur întregesc piesa.

Follow me încheie discul şi nu ştiu de ce figurează ca piesă bonus pe album, fiind una dintre cele mai reuşite compoziţii.

Rating: 7.5/10

Albumul poate fi comandat aici.