POPs

Problema substanţelor chimice periculoase pentru mediu şi pentru sănătatea umană este una acută atât la nivelul Uniunii Europene cât şi în România. Şi mai ales în România care a suferit enorm de pe urma dezastrelor iniţiate în epoca comunist-atee, inclusiv la nivelul poluării solului cu substanţe chimice. Problema imensă este că halde de substanţe chimice, zone cu pesticide şi alţi poluanţi extrem de periculoşi, sunt nesupravegheate şi nu s-au făcut investiţii pentru reabilitarea lor.

Pentru că nu prea se cunosc multe lucruri despre aceste substanţe periculoase, nici la nivelul specialiştilor, am decis să prezint mai jos lista noilor substanţe periculoase publicate de CE.

Poluanţii organici persistenţi (POPs) sunt substanţe de tipul pesticidelor, substanţelor chimice industriale, sau produse neintenţionate, care pot cauza grave riscuri pentru sănătatea oamenilor şi a mediului.

Cele nouă substanţe chimice nou adăugate sunt:

eterii de polibromodifenil sau PBDE
hexabromobifenil
clordeconă
alfa hexaclorciclohexan
beta hexaclorciclohexan
lindan
pentaclorbenzen
acidul sulfonic perfluorooctanic
florura de sulfonil perfluorooctanică sau PFOS

Sursa: Comisia Europeană