Urmuz

Demetru Dem. Demetrescu-Buzau is one of the most exotic appearances in the Romanian literature. Could have gone up like Tristan Tzara if it hadn’t been for that bullet he put in his head at age of 40 (23 nov. 923).  Look at this pieces of brilliance… and remember that it was year 1922 when it got published!

A legless table right in the middle, based on the probability calculus and  supporting a vase containing eternal concentrate of the “thing in itself”, a clove of garlic, tha statuette of a priest (from Ardeal) holding a book of syntax… and 20 cents for tips…

And the version in Romanian:

O masă fără picioare, la mijloc, bazată pe calcule şi probabilităţi, suportă un vas ce conţine esenţa eternă a “lucrului în sine”, un căţel de usturoi, o statuetă ce reprezintă un popă (ardelenesc) ţinând în mână o sintaxă şi… 20 de bani bacşiş…

…poate una dintre cele mai spectaculoase fraze din limba română!