Pacat originar

Nu puţini afirmă că aidoma lui Adam în grădina Eden, toţi am fi capitulat în faţa ispitei de a muşca din fructul cunoştinţei şi am fi înfăptuit păcatul originar, aducând supliciul morţii şi al descompunerii asuprea neamului omenesc. Nimic mai fals! Eu, aflat la umbra copacului, cu o Evă goală şi îmbietoare în faţă, pură ca la începuturi, aş fi apucat mărul, l-aş fi privit dispreţuitor şi l-aş fi azvârlit cât colo. Şi aş fi gustat din femeie.

h. 12:23