Mazilescu – Opera poetica

Editura AIUS a furnizat în 2013 o importantă reeditare a operei poetice a lui Virgil Mazilescu. Volumele princeps sau antologiile sunt cvasi-inexistente pe piaţa ceea ce face ca demersul editurii să fie unul de bun augur. Dorim totuşi să atragem atenţia (noilor) cititori ai oniricului Mazilescu asupra unor erori destul de importante ce s-au strecurat în reeditarea menţionată. Mulţumesc lui Gabriel S. pentru materialul pus la dispoziţie.

p. 38 –  Demult (alaltăieri) cu ce paşi am pornit

– în loc de „acolo unse se războieşte luna cu pruncii / după această magazine vopsită-n galben se sfârşeşte încă”, corect este „acolo unde se războieşte luna cu pruncii / după această magazie vopsită-n galben se sfârşeşte încă”. Greşeala se repetă la pagina 171.

p. 44 – Te rog Beatrice să ne întâlnim

– în loc de „mine seară în steaua vega”, corect „mâine seară în steaua vega”. Greşeala se repetă la pagina 176.

p. 71 – Întoarcerea lui Immanuel

– în loc de „a spus că un şal plutind este prăpastie pare uneori…”, corect „a spus că un şal plutind peste prăpastie pare uneori…”.

p. 95 – Serbările

– în loc de „şi chiar cele mai mărunte şi mai puţi respectuoase dintre insectele”, corect „şi chiar cele mai mărunte şi mai puţin respectuoase dintre insectele”.

p. 116 – Nikolai Stavroghin

– în loc de „câtă limpiditate – lanţul”, corect „câtă limpiditate – laţul”.

p. 145 – Cronică

– în loc de „pe unde plutiră cetăţi ar mai putea fi oare posibilă / întoarcerea absenţei în ambalaje (inimă ochi) de aur.”, corect „pe unde plutiră cetăţi ar mai putea fi oare posibilă / întoarcerea absenţei în ambalaje (inimă ochi) de aur ?”

p. 152 – Sub acest cuvânt suferă Beethoven

– în loc de „puneţi mina pe arcurile voastre de aur”, corect „puneţi mâna pe arcurile voastre de aur”.

p. 169 – Ar fi din ce în ce mai greu

– în loc de „cu universal în ceafă sunt poetul scafandrul cel cuminte”, corect „cu universul în ceafă sunt poetul scafandrul cel cuminte”.

p. 191 – Ce-i şopteşte lui Guillaume la ureche marele zgomot

– în loc de „eu sunt marele zgomot îmi şoptesc la ureche marele zgomot”, corect „eu sunt marele zgomot îmi şopteşte la ureche marele zgomot”.

p. 199 – Administratorul poate s-o sfeclească în orice moment

– în loc de „urechi mici în care să zbieri nu găseşti”, corect „urechi mici în care să zbieri nu mai găseşti”.

p. 217 – ***

– în loc de „săi împiedic mersul nu se mai poate”, corect „să-i împiedic mersul nu se mai poate”.

p. 222 – ***

-în loc de „în vreme ce graşii stăpânii ai cocoşilor”, corect „în vreme ce graşii stăpâni ai cocoşilor”.

p. 234 – Un om

-în loc de „ cântăreţi d altădată”, corect „cântăreţi de altădată”.

p. 243 – Poetul ascultă cuvintele soţiei sale

– în loc de „că o să te aşez pe o stâncă înaltă şi o să te gândeşti”, corect „că o să te aşezi pe o stâncă înaltă şi o să te gândeşti”.

p. 249 – Denudare desprindere ruptură

-în loc de „nebunule (tu) mai blând făcându-se şi mai palid”, corect „nebunule (tu) mai blând făcându-te şi mai palid”.

Semne diacritice lipsă la cuvintele „viaţă” (p. 59, repetat la p. 131) şi „natură” (p. 17, repetat la p. 151).

Rating: 7/10