convergenta despre singuratate

Ioan Es. Pop

În acest decor, nici personajele, nici gesturile lor

nu sunt reale. reală e numai singurătatea lor.

Nichita Stănescu

Ne diferim unii de alții prin viteză.

Ne este comună numai singurătatea.

 

On loneliness:

1. In this setting, nor the characters, nor their gestures

are real. their loneliness alone is real.

2. We are different from each other by our speed.

Loneliness is what we have in common.