Glorious and happy times for Stephen Hawking

Stephen Hawking is NOT retiring! He still carries on! He won’t be Lucasian Professor of Mathematics anymore but Director of research at Cambridge. He is working on the quantum creation of the universe and the rapid inflation theory.

Great slideshow with his voice on the BBC site. You must see it!

Stegosaurii cunoscuti acum 800 de ani?!

Photo credit: http://www.unexplainedearth.com/angkor.php

Acest basorelief este o reprezentare de pe peretii templului Angkor din Cambodgia. Nu am niciun dubiu ca animalul din imagine poate fi cel mai bine asemanat cu un stegosaur. Dar cum ar putea calugarii budisti sa stie de existenta unui dinozaur acum doar 800 de ani in comparatie cu cele “60 de milioane de ani” pe care evolutionistii le trambiteaza ca ar fi intre oameni si dinozauri? Trebuie ca sunt in eroare. 🙂

Primul animal? Prea complex!

Care a fost primul animal? Pentru a răspunde la această întrebare oamenii de ştiinţă trebuie să studieze cele mai vechi resturi fosile descoperite. Însă, conform presupoziţiilor evoluţioniste primul animal ar fi fost foarte simplu, ceea ce implică un corp moale care, de cele mai mutle ori, nu se păstrează în straturile geologice. O altă posibilitate este aceea de a face cercetări genetice pe animale vii şi pe baza presupuselor înrudiri cladistice să se determine care este creatura cea mai simplă şi de la care se poate porni pentru a se obţine formele din ce în ce mai complexe.

Un grup de cercetători a fost însă de-a dreptul şocat de descoperirea pe care a făcut-o. Ei chiar au repetat de mai mutle ori experimentele lor, însă de fiecare dată au găsit acelaşi rezultat: primul animal a fost unul mai complex decât se credea anterior: o specie de ctenofore (acnidar) – asemănătoare cu o meduză. Ctenofora are ţesuturi complexe şi sistem nervos, însă nu are celulele urticarii specifice meduzelor în general. Se poate vedea în fotografia de mai sus.

Această descoperire contravine principiilor evoluţiei organice. Prima posibilă explicaţie dată de experţi a fost aceea că animalul a devenit mai complex după momentul apariţiei sale şi după momentul diviziunii filetice. Presupoziţia nu poate fi verificată în niciun fel. Rămâne doar în sfera teoreticului.

A doua propunere este că spongierii (despre care se credea iniţial că sunt candidaţii ideali pentru „primele animale”) au evoluat din forme mai complexe. Deci, creaturile mai simple care trebuiau să se „complice” în trendul mereu ascendent al evoluţiei organice de fapt au rezultat prin simplificarea – degradarea – celor mai complexe, care şi-au pierdut anumite funcţii, organe etc. Acest lucru este în mod evident opusul evoluţiei. Este de fapt o “devoluţie”. A nu se confunda cu involuţia. 😀

Sursa: ScienceDaily

Item#11 Coprolit/ “Dino dung”

coprolit.jpg partea-slefuita.jpg

Coprolitele (excremente fosilizate) dovedesc că îngroparea s-a petrecut repede, într-un mediu anoxic. Cu alte cuvinte, sunt dovada unui eveniment catastrofic. Coprolitul din imagine aparţine unei specii de dinozaur.

Zoom on the lustered surface.

Coprolites (fossil dung) all speak of rapid burial in an oxygen-free environment. In other words, are the proof for a catastrophic event. This coprolite is of an unknown dinosaur species.

The photos can be used provided the source is acknowledged.

This item is dedicated to Dream Theater and their greateSt HIT thing…

Item#10 Dacit tip Hentz/ Dacite

dacit-negru.jpg black-dacite.jpg

Dacitul este o rocă magmatică descrisă pentru prima dată în România. Compoziţia este de la intermediară la acidă, plasându-se între andezit şi riolit. Structura este porfirică, apar cristale de feldspaţi plagioclazi şi cuarţ, crtistalele mafice (piroxeni, horblendă, biotit) apărând într-o matrice vitroasă. Cristalele se pot observa şi în imaginea de jos.

Mostra din imagine este dacitul negru de la Henţ (Bologa). În această carieră se exploatează dacit de o calitate excepţională.

Dacite is an igneous rock described for the first time in Romania. It`s name comes from the land of Dacia. The composition is from intermediary to acid, between andesite and rhyolite. The texture is porphyritic with large crystals of plagioclase and feldspar; the mafic crystals (pyroxene, hornblende, biotite) occur in a glassy matrix.

The presented sample is the famous black dacite from Henţ. It is world known for it`s exceptional quality.

Minerale mafice si felsice

The photos can be used provided the source is acknowledged.

Liger proves “kinds”!

liger_lira.jpgliger_cub.jpg

An animal trainer from Ekaterinburg (Russia) is now known for his extravaganza of raising a liger cub in his flat! The news made the internet.

A liger is a cross between a male lion (Phantera leo) and a female tiger (Panthera tigris). The female liger can produce fertile offspring. The lion and the tiger do not mate in the wild because the first lives in the African savanna and the later in SE Asia (endangered, only a few hundred individuals left). But as recorded, the two species can interbreed. This is in accordance with the biblical account of created kinds (the Hebrew word baramin). It means that from an original created type of cat (say, Protofelis) several genus of cat may have developed due to the genetic plasticity and natural selection: Phantera, Felis, Acinonyx, Smilodon, etc. The evolutionist view proposes an unknown imaginary ancestor form which all 40 actual cat species emerged since 11 mya.

AiG cat tree here.

Either way, todays cats are only degenerate mutants of the first cat couple, as can be seen below. :)))

cat.jpg

Photo credit: Liger cub – xbannanadancex via Photobucket, Lira- News photo, Cat-Google images

Response to an atheist

cross.jpg

I was browsing through an atheist forum and saw this signature “God loves me so much that He will leave me burn in hell if I don`t obey Him” (my strikethrough + I do not remember if the capitols were present 🙂 )

I would say that God respects your freewill so much that even though He gave His only born Son to die for your sins, He will not force you to love Him. Or consider His sacrifice. Your sincere love means the world to Him.

Item#9 Cypraea tigris

cypraea-tigris.jpg ghioc-ventral.jpg

Cypraea tigris L. 1758 (ghiocul) este o specie de moluşte răspândită în mările calde ale Oceanului Planetar. Dimensiunile variază de la 0.5-15 cm. Cochilia (de obicei lucioasă şi fără carene) este ovoidă iar ultima tură a spirei acoperă restul turelor. Apertura este serată şi se extinde pe toată suprafaţa cochiliei.

Cypraea tigris L. 1758 (cowry) is a molluscs species distributed worldwide in warm waters. Small to large, it is 0.5-15 cm long. It has the highly characteristic egg-shape with the outer lip of the last whorl expanded and covering the rest of the shell. Surface is usually smooth and shiny.

detail-cowry.jpghungry1.jpg

The photos can be used provided the source is acknowledged.