Item#10 Dacit tip Hentz/ Dacite

dacit-negru.jpg black-dacite.jpg

Dacitul este o rocă magmatică descrisă pentru prima dată în România. Compoziţia este de la intermediară la acidă, plasându-se între andezit şi riolit. Structura este porfirică, apar cristale de feldspaţi plagioclazi şi cuarţ, crtistalele mafice (piroxeni, horblendă, biotit) apărând într-o matrice vitroasă. Cristalele se pot observa şi în imaginea de jos.

Mostra din imagine este dacitul negru de la Henţ (Bologa). În această carieră se exploatează dacit de o calitate excepţională.

Dacite is an igneous rock described for the first time in Romania. It`s name comes from the land of Dacia. The composition is from intermediary to acid, between andesite and rhyolite. The texture is porphyritic with large crystals of plagioclase and feldspar; the mafic crystals (pyroxene, hornblende, biotite) occur in a glassy matrix.

The presented sample is the famous black dacite from Henţ. It is world known for it`s exceptional quality.

Minerale mafice si felsice

The photos can be used provided the source is acknowledged.