Primul animal? Prea complex!

Care a fost primul animal? Pentru a răspunde la această întrebare oamenii de ştiinţă trebuie să studieze cele mai vechi resturi fosile descoperite. Însă, conform presupoziţiilor evoluţioniste primul animal ar fi fost foarte simplu, ceea ce implică un corp moale care, de cele mai mutle ori, nu se păstrează în straturile geologice. O altă posibilitate este aceea de a face cercetări genetice pe animale vii şi pe baza presupuselor înrudiri cladistice să se determine care este creatura cea mai simplă şi de la care se poate porni pentru a se obţine formele din ce în ce mai complexe.

Un grup de cercetători a fost însă de-a dreptul şocat de descoperirea pe care a făcut-o. Ei chiar au repetat de mai mutle ori experimentele lor, însă de fiecare dată au găsit acelaşi rezultat: primul animal a fost unul mai complex decât se credea anterior: o specie de ctenofore (acnidar) – asemănătoare cu o meduză. Ctenofora are ţesuturi complexe şi sistem nervos, însă nu are celulele urticarii specifice meduzelor în general. Se poate vedea în fotografia de mai sus.

Această descoperire contravine principiilor evoluţiei organice. Prima posibilă explicaţie dată de experţi a fost aceea că animalul a devenit mai complex după momentul apariţiei sale şi după momentul diviziunii filetice. Presupoziţia nu poate fi verificată în niciun fel. Rămâne doar în sfera teoreticului.

A doua propunere este că spongierii (despre care se credea iniţial că sunt candidaţii ideali pentru „primele animale”) au evoluat din forme mai complexe. Deci, creaturile mai simple care trebuiau să se „complice” în trendul mereu ascendent al evoluţiei organice de fapt au rezultat prin simplificarea – degradarea – celor mai complexe, care şi-au pierdut anumite funcţii, organe etc. Acest lucru este în mod evident opusul evoluţiei. Este de fapt o “devoluţie”. A nu se confunda cu involuţia. 😀

Sursa: ScienceDaily