Povestiri hasidimice

Subiectul nou pentru mine – hasidismul – şi ilustraţiile m-au făcut să cumpăr această cărţulie care conţine câteva povestiri mai greu de prins din prima. De aceea recitirea este binevenită. Sunt scurte povestiri cu tâlc, mici parabole episodice care formează un întreg şi care împreună înfăţişează o mică parte din cunoaşterea hasidimică. Multe dintre bogăţiile de înţelepciune ale comuniăţilor evreieşti s-au pierdut deoarece erau transmise numai pe cale orală. Hasidismul a apărut la sfârşitul secolului XVIII în Ucraina şi s-a răsrândit şi în România. Identitatea religioasă (mistică) era păstrată prin poveşti orale întrucât aceste comunităţi de evrei au pierdut scrierea ebraică. Într-o lume în care “oamenii l-au uitat pe Dumnezeu” – “El este acolo unde il laşi sa intre”.

Eliahul întâiul alerga într-un suflet în Poiană, numai el ştiind pădurea, locul unde aprindea focul, izvorul şi lângă acesta şoptea o rugăciune.
Eliahu al doilea nu mai ştia Rugăciunea, dar ştia Pădurea, Lacul, Izvorul şi Focul.
Elahu al treilea nu mai ştia Focul şi nici izvorul, dar ştia <marea verde> şi <pata galbenă>.
Eliahu al patrulea nu a putut localiza pata dar ştia, totuşi, pădurea.
Eliahu al cincilea nu ştia nici Rugăciunea, nici locul, nici focul, nici izvorul, nici pădurea, ştia doar povestea.

Rating: 6,5/10