Item#7 Obsidian

obsidian.jpgobsidian-reflection.jpg

Obsidianul este o sticlă naturală bogată în silice, asociată de obicei cu tinere curgeri de lave. Roca vulcanică este amorfă, sticloasă, fără a se putea distinge structura granulară mineralelor. Are spărtură concoidală şi vârfuri ascuţite. Obsidianul apare sub formă de crustă asociată lavelor, ca şi curgeri complete sau în apropierea domurilor vulcanice. Compoziţia este de obicei riolitică.

Primele oglinzi au fost confecţionate prin lustruirea obsidianului şi datează din anul [?]6.000 î.H. Au fost descoperite în Anatolia. A se remarca în cea de a doua fotografie obiectivul camerei refelctat de suprafaţa şlefuită a obsidianului. Se mai folosea pentru întocmirea vârfurilor de săgeţi şi a cuţitelor.

 

Obsidian is a silica-rich natural glass associated with young lava flows. It has a distinctive glassy nature, with conchoidal fracture and very sharp edges. Obsidian occurs as crust on lavas, as complete flows or as near-surface volcanic domes. It is usually of rhyolite composition.

The first mirrors were made out of this volcanic rock and they were dated as far back as [?]6,000 BC. The mirrors made from burnished obsidian were found in Anatolia – Turkey. Please notice the camera`s reflection on the surface of the rock in the second picture. It was also used in making of arrow heads and knives.

 

The photos can be used if source is acknowledged.