Marcus Borg – Reading the Bible Again For the First Time

Marcus Borg – Reading the Bible Again For the First Time: Taking the Bible Seriously But Not Literally

The author’s position in this book is culturally conditioned. His claims are not to be considered the ultimate words on reality and it is very probable that his position will be set aside and considered archaic with the passage of time. Therefore it must be discarded. The sooner the better.

Then, Borg’s claims come mostly, as he acknowledges, from his own subjective experience. The book does not reflect factual reality but only some subjective opinions that are subject to error of interpretations influenced by cultural and historical conditions.

Having regard that the position of the author (p. 18) is one for the understanding of “metaphors and metaphorical narratives [that] can be profoundly true even if they are not literally or factually true” (p. 17), his ideas from this book must not be taken literally or as truths but as the bearer of a “deeper truth”, that may be very different to what the author is actually saying, maybe even contradicting what he is “actually” saying.

______________________________________________________________

Poziţia autorului în această carte este condiţionată de contextul cultural. Având în vedere că acesta este supus schimbării, ar fi neinspirat să acceptăm ceva din ceea ce ne propune. Viziunea lui nu are pretenţia de a fi cuvântul ultim asupra realităţii şi probabil va fi arhaică odată cu trecerea timpului. De aceea ea trebuie abandonată.

Apoi, aceste idei exprimate în carte provin de experienţa proprie a autorului. O asemenea carte nu reflectă realitatea obiectivă ci părerile subiective şi supuse erorii  interpretărilor influenţate de condiţiile cultural-istorice.

Având în vedere că poziţia autorului în această carte (pag 18) este una pentru înţelegerea “metaforelor şi a naraţiunilor metaforice [care] pot fi profund adevărate chiar dacă nu sunt literalmente adevărate sau factual adevărate” (pag 17), ideile lui exprimate în carte nu trebuie luate ca adevărate în sine ci ca purtând ele însele un adevăr mult mai profund, care este diferit de ceea ce autorul spune efectiv în această carte, poate chiar în contradicţie cu ceea ce spune de fapt.

Borg împarte creştinii în două tabere – literaliştii care iau Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, cu origine inspirat-divină şi infailibil, care nu consideră textul ca fiind o metaforă decât când acest lucru este evident, şi liberalii care nu se pot pronunţa asupra ceea ce înseamnă că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu; de asemenea nu înţeleg ce este autoritatea Bibliei deşi nu o leagă necesar de infailibilitatea ei.

Supne despre fundamentaliştii conştient-literalişi că aceştia nu ar crede în existenţa dinozaurilor sau a straturilor geologice.

Stabileşte arbitrar istoricitatea lui Avraam şi a Sarei, dar neagă personajele anterior menţionate în Geneză ca fiind persoane reale. Post-datează scrierea Genezei. Promovează două istorii ale creaţiei. Adhamah (adică umanitatea) şi nu adham (individual nominalizat) este personajul central din ziua a 6-a a creaţiei, adică este o istorie a lui oricine sau a umanităţii în general. Cum atunci există referire la adam ca fiind o persoană? Chiar dacă am accepta poziţia autorului, istoric-metaforică, cum că povestirea exprimă un adevăr profund pentru noi, nu un adevăr factual, această interpretare nu poate fi valabilă nici pentru autori nici pentru cei de până acum din istorie. Rămâne evident să fie tratată ca o contradicţie logică.

Dacă Dumnezeu nu este capabil să se facă cunoscut într-un mod real, ci se face cunoscut doar unor oameni care Îl prezintă în  mod subiectiv aşa cum l-au perceput ei, nu există niciun motiv raţional să îi cred. E cea mai bună desfiinţare a Bibliei pe care am văzut-o până acum. Ştiu, nu contează ceea ce se spune, contează adevărul pe care îl transmite.

Viziunea panentheistica asupra lumii o susţine făcând apel la Fapt 7:28. Touşi cum este detectată acum această prezenţă a lui Dumnezeu în lume?

Pentru Borg textul evangheliilor nu are inspiraţie divină, nici nu conţin fapte care s-au întâmplat ci conţin metafore narative folosite de autori în mod independent despre presoana lui Isus. Ei i-au atribuit lui Isus anumite fapte, cuvinte, întâmplări. Dar de ce ar face ei asta şi de unde ştim noi că ei nu ar vrea să ne transmită un anume lucru concret despre Isus ci vor să ne lase nouă o posibilitatea de a medita la textul lor şi de a extrage de acolo adevăruri profunde dar nu factuale despre Cel care Şi-a arogat titlul de a fi singura Cale spre Dumnezeu? Borg nu crede că Isus ar fi cu adevărat singura cale, dar El spune că afirmaţia lui Isus trebuie înţeleasă ca fiind o declaraţie de a ne lepăda de vechiul mod de a fi şi de a ne îmbraca cu noua fiinţa.  (Aceasta este de fapt calea oricărei religii.) Care nu ştie nimeni ce ar putea fi. Dacă aşa ar sta lucrurile pe cine ar mai interesa cu adevărat evangheliile? Ooops, adevărat nu în sens “factual” ci doar pentru a le căuta înţelesuri ascunse.

Rating: 1/10