Circ-ul lui Richard Dawkins

Profesorul Dawkins, unul dintre faimoşii atei fundamentalişti, va publica în septembrie volumul The Greatest Show on Earth*, la celebra Editură Bantam Press, cea la care Scurta istorie a timpului a devenit cea mai bine vândută carte de popularizare a ştiinţei.

Times prezintă în ediţia electronică  un extract din acest volum în care Dawkins ar susţine că persoanele care resping teoria evoluţiei ar trebui plasate pe acelaşi nivel cu cei care neagă holocaustul. Eu sesizez în această afirmaţie multă înrâurire emoţională, o lipsă făţişă de respect faţă de victimele atrocităţilor naziste (în spatele cărora se află o filosofie materialist-atee, unii istorici găsind chiar legături între darwinism şi nazism) şi o evidentă lipsă de simţ moral. Se pare că afirmaţia citată nu este a lui Dawkins ci a editorului, deoarece în extractul respectiv nu am am găsit o.

Probabil cartea va apărea la Humanitas (?) în câţiva ani.

Sintagma The Greatest Show on Earth este frecvent asociată cu circul, cel mai mare spectacol al lumii, de unde şi titlul post-ului. Nu are legătură cu titlul cărţii.

Richard Dawkins – Un rau pornit din Eden

Un rau pornit din Eden este o carte destul de uşor de citit iar ilustraţiile folosite de Dawkins, alături de stilul său, facilitează înţelegerea textului. În acest sens îmi place exemplul folosit pentru procesul de speciaţie prin izolare geografică: veveriţele roşii nu mai sunt interfertile cu cele cenuşii, din cauza separării teritoriale, în timp ce veveriţele cenuşii din America de Nord s-ar putea (încă) împerechea dacă s-ar întâlni cu cele din Europa. Este un exemplu bun pentru a descrie evoluţia. Însă ce fel de evoluţie? Nu dă niciun exemplu la fel de puternic pentru a descrie evoluţia grupelor filogenetice. Tot ceea ce spune este că râul de gene, în timp, va curge prin altfel de corpuri decât cele de veveriţe. Dawkins spune că indivizii unei specii au aceleaşi gene care se înţeleg bine între ele, aceasta fiind de fapt acel râul de ADN care curge prin istorie, prin timp. O problemă la care Dawkins nu mi se pare că ar răspunde este următoarea: Evaluarea codului genetic se face atât de precis deoarece el este informaţie digitală, unităţile sale pot fi numărate şi analizate matematic. Dar atunci cum anume ştiu acestea (aceleaşi litere şi cuvinte) să se aşeze astfel încât să dea atâtea planuri de organizare?

Dawkins recunoaşte că celulele sunt structuri complexe. Dar evident că un concept precum complexitatea ireductibilă îi este străin. Argumentul său este de-a dreptul pueril: nouă de fapt numai ni se pare că organismele sunt proiectate dar este sigur că acestea nu sunt proiectate! Cred că în Climbing Mount Improbable încearcă să introducă conceptul de designoid, proiectoid dacă vreţi, prin care susţine că lucrurile nu sunt proiectate ci doar par a fi proiectate. El spune că frumuseţea şi complexitatea lumii vii ne duc la o înţelegere literală a Genezei! Cât de departe de situaţia reală este acest lucru. Îmi place foarte mult atunci când clarifică lucrurile: noi chiar dacă vedem că o orhidee este frumoasă şi că ea ar mima o coloraţie de viespe pentru a atrage polenizatori, viespea vede de fapt cu totul altceva decât vedem noi. Aşadar, zice Dawkins, proiectarea este doar aparentă. Dar asta este valabil doar într-un cadru strict materialist. Deoarece într-un cadru în care acceptăm că există şi altceva decât materie, acest lucru devine extraordinar: de ce ne-ar apărea o floare altfel decât cum o vede o viespe pentru a ne extazia simţurile şi a ne cultiva ideea de frumos?! Intenţionalitatea în frumuseţea adăugată naturii este amprenta unei inteligenţe creatoare!

Teoria lui Dawkins este aceea a endosimbiozei, care nu are mare susţinere experimentală. Pe scurt, câteva „celule” (care sunt organitele celulare pe care le cunoaştem), fiecare destul de specifice, au fost „înghiţite” de o alta. Et voila – celula! Nu explică cum de au fost funcţionale acele structuri. Iar problema de baza, pe care nu o rezolvă este dacă celulele eucariote (adică cu nucleu) au apărut de fapt şi ele în acelaşi moment al istoriei?! Este oare şi aceasta o acceptare prin credinţă?

În finalul penultimului capitol Dawkins încearcă să şi filozofeze pe marginea răului şi a suferinţei din lume. Evident, face propagandă ateismului care este concepţia lui de viaţă – şi e liber să o facă.

Eva mitocondrială este cel mai recent strămoş comun pe linie exclusiv feminină, nu este acel strămoş central (comun). Este bine de reţinut acest aspect!

Cartea se termină foarte provocator, cu istoria bombei  replicaţiei, o perspectivă science-fiction asupra posibilităţii apariţiei şi dezvoltării vieţii. Este foarte originală şi pot să zic că îmi place. Totuşi are o mare problemă, practic apariţia spontană a vieţii (a entităţilor autoreplicative) pentru care în prezent nu există vreo dovadă – „viaţa a călărit pe cristale”.

Rating: 7/10

Comment on BBC`s “War on science”

Well, well, well… BBC is concerned about the ID movement. They see it as a threat to science. So they did this “A war on science” documentary. And it seems that they take Intelligent Design as a “a new explanation”, although in the end they conclude that is just another form of creationism. It is the same old story, “a battle between faith and knowledge”, some kind of strange panic feeling being projected (when they state “the beginning of a dark age in science”). I am not that concerned. Are they worried? The video is worth watching, I would say… in the end the creationist do get some kind of publicity. Some kind of irony against the scientist can be felt and the editing of the video is clearly meant to influence the viewer`s sub-consciousness (like for example putting a very happy tune when stating that the creationism was finally banned from the curricula).
Creationist scientist who appear on this video: Phillip Johnson, Stephen Meyer, Michael Behe, William Dembsky. As you see, la crème de la crème… They talk about two important issues – the principle of irreducible complexity (by which he means that a system composed form various interacting and interdependent smaller parts could have not ‘evolved’, so that it would not have been able to develop while already functioning) and mathematical probability.
The evolutionist response is given by Kenneth Miller (who gives a reasonable answer in my opinion on the flagellum issue, but messing up with the message to the American people), Richard Dawkins (who is 99% percent “wright”) and of course all time superstar David Attenborough (I have to admit that he has a good point at the very end of the video, when stating “if you find something that you don`t understand, you can say that it was created by a divine spirit, …but answers nothing really. It simply says we don`t know”).
Another annoying thing was the so called set up for Cardinal Christoph Schonborn pro-Intelligent Design speech. The cardinal`s position is well known. So I consider that that was pretty low on BBC`s account. And the explanation of the Vatican`s Astronomy Observatory`s employee was hilarious: “If the pope [John Paul II] were living, he never gotten away with it”.

Some of the ideas (by the narrator) that lack irrefutable scientific support can be read below (please watch video for context):

“Natural selection explained how life evolved form the first simple organisms”.

[Natural selection is a process by which some of the favorable traits (which assure a greater adaptability to the changing conditions of the environment) in the parents are passed to the next generation and become more frequent in the phenotype of that particular organism. The better adapted organisms are more likely to survive in the environment and their population replaces the old one. In the end, the species can become very specialized, and it`s power to adapt if new environmental condition emerge drops. So it is very like too become extinct. Or to evolve, which has not been observed up to now, nor can be easily predicted having regard of the genotype constraints. Of course, mutations could interfere…. bla bla]

“The survival of the fittest allowed the species to change and developed until new species arrived, over billions of years, the diversity on earth”.
[That is quite a shortcut over them billions of year] 🙂
“They doubt that natural selection can produce the complexity of life”

[That maybe a careless statement. What produces in fact the complexity of life? Natural selection is a fact, we see it at work day by day. But what makes life be so complex? That`s a hard one for me… ]

Watch the video here: http://video.google.com/videoplay?docid=-6227704432876595996