Item#7 Obsidian

obsidian.jpgobsidian-reflection.jpg

Obsidianul este o sticlă naturală bogată în silice, asociată de obicei cu tinere curgeri de lave. Roca vulcanică este amorfă, sticloasă, fără a se putea distinge structura granulară mineralelor. Are spărtură concoidală şi vârfuri ascuţite. Obsidianul apare sub formă de crustă asociată lavelor, ca şi curgeri complete sau în apropierea domurilor vulcanice. Compoziţia este de obicei riolitică.

Primele oglinzi au fost confecţionate prin lustruirea obsidianului şi datează din anul [?]6.000 î.H. Au fost descoperite în Anatolia. A se remarca în cea de a doua fotografie obiectivul camerei refelctat de suprafaţa şlefuită a obsidianului. Se mai folosea pentru întocmirea vârfurilor de săgeţi şi a cuţitelor.

 

Obsidian is a silica-rich natural glass associated with young lava flows. It has a distinctive glassy nature, with conchoidal fracture and very sharp edges. Obsidian occurs as crust on lavas, as complete flows or as near-surface volcanic domes. It is usually of rhyolite composition.

The first mirrors were made out of this volcanic rock and they were dated as far back as [?]6,000 BC. The mirrors made from burnished obsidian were found in Anatolia – Turkey. Please notice the camera`s reflection on the surface of the rock in the second picture. It was also used in making of arrow heads and knives.

 

The photos can be used if source is acknowledged.

 

Item#6 Garnet-mica-schist/ Micasisturi cu granat

garnets.jpg

Şisturile sunt roci metamorfice larg răspândite existând multe varietăţi în funcţie de compoziţia mineralogică. Micaşistul prezentat aici este un şist bogat în muscovit, biotit şi clorit. Pe suprafaţa eşantionului – precum şi alăturat – se pot observa cristale de granat (un mineral din grupa silicaţilor – almandin în cazul de faţă), rezultat în urma proceselor de dezagregare şi alterare la care a fost supus micaşistul. Almandinul este un silicat de fier şi aluminiu Fe3Al2(SiO4)3 de culoare brună, luciu sticlos, clivaj absent şi spărtură neregulată.

Eşantioanele au fost colectate la sfârşitul lui 2002, pe Valea Arieşului la Sălciua, formaţiunele metamorfice aparţinând grupului Baia de Arieş.

micasist1.jpg micasist-cu-granati.jpg almandin.jpg

 

Schist are widely spread metamorphic rocks. In the image above there is a mica-schist, due to it`s composition in muscovite, biotite and chlorite. In fact, the sample is a garnet-mica-schist; garnets (almandine) are present due to the altering processes that the rock has suffered. Almandine is a iron-aluminium silicate, brown color, greasy to vitreous luster, no cleavage and chonchoidal fracture. These samples were collected in 2002, on Arieş Valley, Sălciua – ROMANIA.

 

So, this week`s item turned out to be a very complex one!

granat.jpg

 

The photos can be used if source is acknowledged.