Item#28: Sodalit/ sodalit

sodalit

Sodalitul apare in asociere cu nefelinul in roci magmatice alcaline precum sienitele si dykurile sarace in silice. Caracteristica esentiala este culoarea albastra, duritate 5,5-6 pe scara Mohs.

Sodalite occurs with nepheline in igneous alkali rocks like syenites or silica poor dykes. The distinguishing feature is the blue color. The hardness on the Mohs Scale is 5.5 – 6.

The photos can be used if source is acknowledged.

Item#10 Dacit tip Hentz/ Dacite

dacit-negru.jpg black-dacite.jpg

Dacitul este o rocă magmatică descrisă pentru prima dată în România. Compoziţia este de la intermediară la acidă, plasându-se între andezit şi riolit. Structura este porfirică, apar cristale de feldspaţi plagioclazi şi cuarţ, crtistalele mafice (piroxeni, horblendă, biotit) apărând într-o matrice vitroasă. Cristalele se pot observa şi în imaginea de jos.

Mostra din imagine este dacitul negru de la Henţ (Bologa). În această carieră se exploatează dacit de o calitate excepţională.

Dacite is an igneous rock described for the first time in Romania. It`s name comes from the land of Dacia. The composition is from intermediary to acid, between andesite and rhyolite. The texture is porphyritic with large crystals of plagioclase and feldspar; the mafic crystals (pyroxene, hornblende, biotite) occur in a glassy matrix.

The presented sample is the famous black dacite from Henţ. It is world known for it`s exceptional quality.

Minerale mafice si felsice

The photos can be used provided the source is acknowledged.