Un Pamânt întâmplător

New Scientist anunţă un experiment psihologic care sugerează că nu doar religia ar influenţa oamenii să accepte creaţia sau proiectul inteligent ci şi “simplu fapt al credinţei într-un scop“, după cum a spus Deborah Kelemen de la Universitatea din Boston.

Subiecţii au avut tendinţa să susţină “afirmaţii false” care implicau că Pământul a fost proiectat şi susţinut pentru viaţă sau că Pământul a fost făcut pentru viaţă. Astfel de afirmaţii sunt numite “false teleologii”. S-a observat însă că şi necredincioşii făceau aceleaşi “erori” ca şi cei credincioşi.

Aşadar este corect să afirmi că nu există scop şi intenţionalitate în ceea ce priveşte planeta Pământ?

Clerul greco-catolic si proiectul inteligent

In pastorala de Crăciun a PS Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic, Eparh de Cluj-Gherla, acesta sustine ca teleologia si inteligibilitatea creaturilor lui Dumnezeu sunt un argument pentru  a sustine cazul designului inteligent (sau a proiectului inteligent). Cititi  mai jos un fragment (sursa: Informatia de Cluj):

prin Cuvântul lui Dumnezeu toate creaturile au primit raţiunea de a fi. De altfel, deosebirea dintre cuvânt şi sunet sau zgomot constă tocmai în faptul că la cuvânt primează sensul, înţelesul său, izvorât dintr-o gândire. Orice cuvânt este o înşiruire de sunete, dar nu orice înşiruire de sunete este un cuvânt. Şi animalele pot emite sunete, dar cuvântul raţional este caracteristic numai omului, dotat cu inteligenţă şi raţiune. Toate creaturile sunt chemate la viaţă cu un anumit scop, toate au o raţiune de a fi, un sens. Iar dacă întreaga creaţie are un scop precis înseamnă că undeva a existat o gândire supranaturală care a elaborat un «proiect» în care fiecare element al creaţiei avea deja locul său. Ca urmare, creaţia nu este rodul unei simple întâmplări sau al evoluţiei ca şir de coincidenţe extraordinare rezultat al «inteligenţei materiei», ci presupune un act creator, de viaţă dătător, cu un scop şi o finalitate precisă. Aceasta este puterea Cuvântului împreună lucrător cu Înţelepciunea divină.