Item#6 Garnet-mica-schist/ Micasisturi cu granat

garnets.jpg

Şisturile sunt roci metamorfice larg răspândite existând multe varietăţi în funcţie de compoziţia mineralogică. Micaşistul prezentat aici este un şist bogat în muscovit, biotit şi clorit. Pe suprafaţa eşantionului – precum şi alăturat – se pot observa cristale de granat (un mineral din grupa silicaţilor – almandin în cazul de faţă), rezultat în urma proceselor de dezagregare şi alterare la care a fost supus micaşistul. Almandinul este un silicat de fier şi aluminiu Fe3Al2(SiO4)3 de culoare brună, luciu sticlos, clivaj absent şi spărtură neregulată.

Eşantioanele au fost colectate la sfârşitul lui 2002, pe Valea Arieşului la Sălciua, formaţiunele metamorfice aparţinând grupului Baia de Arieş.

micasist1.jpg micasist-cu-granati.jpg almandin.jpg

 

Schist are widely spread metamorphic rocks. In the image above there is a mica-schist, due to it`s composition in muscovite, biotite and chlorite. In fact, the sample is a garnet-mica-schist; garnets (almandine) are present due to the altering processes that the rock has suffered. Almandine is a iron-aluminium silicate, brown color, greasy to vitreous luster, no cleavage and chonchoidal fracture. These samples were collected in 2002, on Arieş Valley, Sălciua – ROMANIA.

 

So, this week`s item turned out to be a very complex one!

granat.jpg

 

The photos can be used if source is acknowledged.

Item#2: Native Copper

native-copper.jpgcopper-detail.jpg

Cuprul nativ apare ca depozit hidrotermal asociat cu alterarea rocilor eruptive si vulcanice sau in infiltratiile poroase ale rocilor sedimentare. Ocurenta este comuna, insa doar in cantitati foarte mici.

Native copper occurs as a hydrothermal deposit associated with alteration of igneous and volcanic rocks, or infiltrating porous sedimentary rocks. Native copper, though widely distributed, occurs only in small amounts.

Sistemul de cristalizare/ Cristal system: cubic

Habitus: dendritic, ramuros; cristale cubice sau dodecaedrice/ dendritic, branching forms, cubic or rhombododecahedral crystals.

Culoare/ Colour: rosu/ copper-red

Clivaj/ Cleavage: nu/ none

Duritate/ Hardness: 2.5-3

Luciu/ Luster: metalic

Transparenta/ Transparency: opac

Alte proprietati/ Other: ductil, solubil in acid azotic; ductility, readily soluble in nitric acid.

The photos can be used if source is acknowledged.