Item #52: Silver/ Argint

Argintul se formează în depozite hidrotermale venoase sau în cantități mici în zonele de oxidare ale minereurilor purtătoare de argint.

Culoare: alb-argintie, care se înnegrește

Urma: alb-argintie

Luciu: metalic

Clivaj: absent

Duritate: 10-11

Silver occures in hydrothermal veins or in the oxidating areas of silver-bearing ores.

Color: silver-white

Streak: silver-white, tarnishes quickly to a black colour

Luster: metallic

Cleavage: none

Hardness: 10-11

The photo can be used provided the source is acknowledged.